Partner serwisu

Ministrowe państw Grupy Wyszehradzkiej o żegludze śródlądowej

Redakcja 30.01.2017

Ministrowe państw Grupy Wyszehradzkiej o żegludze śródlądowej
fot. Pixabay
We wtorek, 31 stycznia w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie będące elementem Prezydencji RP w grupie V4 jest organizowane z inicjatywy Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Tematem rozmów będą doświadczenia i perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w państwach V4. Zagadnienie przywrócenia żeglowności w tych krajach jest jednym z priorytetów Prezydencji RP.
W spotkaniu wezmą udział m.in. Dan Ťok - minister transportu Republiki Czeskiej, Arpád Érsek - minister transportu i budownictwa Republiki Słowacji, László Mosóczi - wiceminister rozwoju narodowego Węgier. Będą przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji rządowej oraz niezależni międzynarodowi eksperci zajmujący się tematyką żeglugową.

Eksperci i ministrowie będą dyskutować m.in. o: znaczeniu żeglugi śródlądowej w korytarzach sieci TEN-T (transeuropejskie sieci transportowe), perspektywach włączenia polskich śródlądowych dróg wodnych do korytarzy sieci TEN-T, rozwoju transportu intermodalnego, roli transportu wodnego śródlądowego w rozwoju korytarzy transportowych. W kontekście przyszłych inwestycji w infrastrukturę polskich dróg wodnych będą też rozmawiać o modelach finansowania inwestycji rzecznych i o kwestiach środowiskowych. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną także holenderskie doświadczenia w realizacji projektów rozwijających transport wodny śródlądowy.

W ramach spotkania pomiędzy Polską, Słowacją a Czechami podpisane zostanie porozumienie o intensyfikacji współpracy w zakresie przywrócenia pełnej żeglowności na rzekach Odra, Łaba i Dunaj. Jednym z instrumentów do tego prowadzących będą wspólne działania w instytucjach Unii Europejskiej, w tym zmierzające do rewizji TEN-T i wpisania dróg wodnych do sieci.

Inicjatywy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w ramach V4 wpisują się w realizację strategii związanej z rozwojem całego sektora żeglugi śródlądowej, a w szczególności w obszarze rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Cele i kierunki działań resortu odzwierciedlone zostały w przyjętych w 2016 r. przez Radę Ministrów „Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”.

Na terytorium Polski, znajdują się odcinki trzech głównych szlaków wodnych, tj.:
1. Droga wodna E30 - przebiegająca Odrzańską Drogą Wodną, łączącą Morze Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem w Bratysławie;
2. Droga wodna E40 - łącząca Morze Bałtyckie od Gdańska z Morzem Czarnym w Odessie;
3. Droga Wodna E70 - łącząca Odrę z Zalewem Wiślanym i stanowiąca część europejskiego szlaku komunikacyjnego wschód-zachód łączącego Kłajpedę z Rotterdamem.

Dzięki przyszłym inwestycjom infrastrukturalnym polskie drogi wodne będą mogły stać się docelowo elementami transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Przed kilkoma dniami prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Konwencja AGN zobowiązuje Polskę do dostosowania naszych głównych dróg wodnych do co najmniej IV klasy żeglowności.

Przewiduje się, że rozwojowi infrastruktury będzie towarzyszył coraz większy popyt na usługi transportowe w sektorze transportu śródlądowego oraz na środki transportowe, a także rozwój turystyki i rekreacji, które będą źródłem dochodów budżetu państwa i budżetów samorządów. Głównym beneficjentem rozwoju transportu śródlądowego staną się najważniejsze porty morskie, dla których będzie on ważną gałęzią transportu zapewniającą efektywne połączenie z zapleczem. Żeglugowe wykorzystanie rzek sprzyjać będzie także osiągnięciu celów środowiskowych wyznaczanych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Transport śródlądowy (obok transportu morskiego) jest najbardziej przyjazną środowisku gałęzią transportu, która przyczyni się do obniżenia kosztów zewnętrznych transportu ogółem.

Grupa Wyszehradzka (V4) - nieformalne zrzeszenie czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, którego celem jest pogłębianie współpracy między tymi krajami. Grupa Wyszehradzka odzwierciedla wysiłki krajów regionu środkowoeuropejskiego w zakresie współpracy dotyczącej wielu wspólnych działań w ramach ogólnie pojętej integracji europejskiej. Wszystkie działania Grupy Wyszehradzkiej mają na celu wzmacnianie stabilności w rejonie Europy Środkowej. Kraje uczestniczące w grupie postrzegają swoją kooperację jako wyzwanie, a jej sukces traktują jako najlepszy dowód na swoją zdolność do integracji także w strukturach takich, jak na przykład Unia Europejska.

Briefing prasowy połączony z podpisaniem memorandum

Zapraszamy dziennikarzy na briefing prasowy 31 stycznia, do siedziby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przy ul. Nowy Świat 6/12 (wejście A-D, I p., s.132). Spotkanie z dziennikarzami będzie połączone z podpisaniem memorandum o współpracy pomiędzy Polską, Słowacją a Czechami. Początek briefingu o godz. 12:30.

Otwarty dla mediów będzie również panel ministerialny w Hotelu Sheraton (godz. 15.30 - 16.30) z udziałem szefów resortów państw V4, międzynarodowych ekspertów, przedstawicieli Komisji Europejskiej. Dyskusja będzie dotyczyć znaczenia i perspektyw rozwoju żeglugi śródlądowej.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony