Partner serwisu

Mirbud ma w portfelu ponad 5 mld zł. Większość to kontrakty drogowe

Elżbieta Pałys 27.04.2021

Mirbud ma w portfelu ponad 5 mld zł. Większość to kontrakty drogowe
fot. GDDKiA
Portfelem zamówień o wartości przekraczającej 5 mld zł zakończyła rok 2020 grupa Mirbud. Aż 85 proc. tej kwoty stanowią zamówione kontrakty drogowe. Znaczenie segmentu drogowego wzrosło także w – bardzo dobrych – wynikach za poprzedni rok.
Grupa Mirbud może być zadowolona z wyników finansowych za rok 2020. Uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,242 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 31 proc. W tej kwocie 1,079 to przychody z działalności budowlano-montażowej. W ramach segmentu budowlano-montażowego prawie połowę przychodów wygenerowała działalność inżynieryjno-drogowa.

Obszar działalności związany z budową dróg w Mirbudzie przyniósł w 2020 roku 102,847 mln zł zysku. Rentowność w obszarze infrastruktury drogowej wyniosła 4,6 proc. (dla całego segmentu budowlano-montażowego zbliżała się do 7,7 proc.).

Gdyby spojrzeć na wyniki skonsolidowane Grupy Mirbud, to marża brutto ze sprzedaży wyniosła 11,05%, a zysk netto skonsolidowany 58,193 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku aż o 107 proc.

– Osiągnięcie tak dobrych wyników finansowych było możliwe przede wszystkim dzięki sprawnej realizacji robót budowlanych na kontraktach pozyskanych w 2019 i 2020 roku. Wszystkie prace, pomimo pandemii i związanymi z nią utrudnieniami w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, były realizowane zgodnie z harmonogramami lub je wyprzedzały – mówi prezes Grupy Mirbud, Jerzy Mirgos.

W poprzednim roku Mirbud odnotował istotny wzrost portfela zamówień – z kwoty z 3,52 mld wartość zleceń wzrosła do 5 mld zł. W tej kwocie istotną rolę odgrywają kontrakty drogowe.

Mirbud jest wykonawcą m.in. autostrady A1 Piotrków Tryb. – Kamieńsk, autostrady A18, czy drogi ekspresowej S1 Przybędza – Milówka. W 2020 roku, w konsorcjum z Kobylarnią pozyskał kolejne zadania, w tym dwa odcinki drogi ekspresowej S5 koło Bydgoszczy, odcinek S11 koło Koszalina, drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, czy obwodnicy Zawiercia.

Zdobył także zlecenia od zamawiających samorządowych, w tym drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu, dwa odcinki drogi wojewódzkiej 548 w województwie kujawsko–pomorskim, czy podpisany w bieżącym miesiącu kontrakt na budowę odcinka obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi ekspresowej S6.

Obecnie Mirbud ma zlecenia na 14 kontraktów drogowych.

– Wystąpienie pandemii Covid-19 i w jej następstwie – zmiany społeczno– gospodarcze pośrednio miały wpływ na wielkość i strukturę portfela zamówień Grupy Kapitałowej Mtrbud. W odpowiedzi na kryzys gospodarczy rząd skierował dodatkowe środki finansowe na realizację kontraktów infrastrukturalnych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku) oraz wdrożonego w tym czasie Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 – odnosi się do wzrostu portfela zamówień prezes Mirbudu.

Zdaniem Jerzego Mirgosa w tym roku na rynek budowlany w Polsce będzie miał wpływ wzrost cen niektórych materiałów budowlanych, w tym m.in. stali i asfaltu. Prezes liczy się także ze wzrostem kosztów usług podwykonawczych. Jak stwierdza, ryzyko spadku rentowności kontraktów długoterminowych jest obecnie częściowo niwelowane przez zapisy umowne o waloryzacji wartości umów, jednak zmieniające się warunki rynkowe mogą wpłynąć na rentowność kontraktów.

– Prognozujemy, iż w drugiej połowie 2021 roku ceny niektórych materiałów budowlanych ustabilizują się, a nawet spadną – stwierdza.

Zapowiada, że zarządzana przez niego grupa będzie dążyła do utrzymania portfela zamówień na poziomie ponad 5 mld zł przy zachowaniu rentowności. Mirbud chce być także spółką dywidendową. Wycena Mirbud S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrosła o niemal 500 procent rok do roku.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Polskie drogi w budowie
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony