Partner serwisu

Na S19 jest sporo wyzwań. Multiconsult: Dla nadzoru kluczowy jest solidny wykonawca

Elżbieta Pałys 06.04.2021

Na S19 jest sporo wyzwań. Multiconsult: Dla nadzoru kluczowy jest solidny wykonawca
fot. Google Maps
Via Carpatia ma być kluczową trasą we wschodniej części Polski. – Korzyści dla mieszkańców regionu pojawią się szybko po wybudowaniu trasy, natomiast na korzyści wynikające z wybudowania całego korytarza europejskiego prawdopodobnie będziemy musieli trochę poczekać, jednakże jest to krok w bardzo dobrym kierunku – mówi Renata Mordak, członek zarządu, dyrektor Pionu Transportu w Multiconsult Polska. Firma pracuje przy kilku odcinkach powstającej S19, w tym przy fragmencie z tunelem.
Elżbieta Pałys, RynekInfrastruktury.pl: Multiconsult Polska współuczestniczy w realizacji jednej z kluczowych obecnie tras – Via Carpatii. Pracuje tam zarówno w charakterze nadzoru jak i firmy projektowej. Z którą z pełnionych funkcji wiąże się więcej wyzwań?

Renata Mordak, Multiconsult Polska: W 2018 roku nasza firma podpisała umowę na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla 18-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do granicy państwa w Barwinku, natomiast w tym roku podpisaliśmy dwie umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem dla dwóch odcinków tej samej ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica oraz na odcinkach Krynice – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem) oraz Białystok Zachód (bez węzła) do Białystok Księżyno (z węzłem).

Zadania te realizują odrębne zespoły ponieważ specyfika pracy projektowej i nadzorowej jest zupełnie inna. Prace projektowe wykonywane są głównie w biurze, a postępy i wyniki poszczególnych prac omawiane są z klientem oraz interesariuszami projektu. Jest to praca w głównej mierze koncepcyjna. Projekt ten powoli dobiega końca, a jego efekty zostaną w najbliższym czasie zaprezentowane szerszej publiczności. Opracowana przez Multiconsult Polska koncepcja będzie w przyszłości bazą do ogłoszenia przetargu na wykonawcę szczegółowego projektu oraz robót budowlanych.

Nadzór i zarządzanie projektem inwestycyjnym to praca głównie na budowie, w ścisłej współpracy z wykonawcą projektu i generalnym wykonawcą robót budowlanych oraz z inwestorem. Wykonawca w ramach takiej usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego projektu unijnego.

Na wstępnym etapie projektów, w którym się właśnie znajdujemy nasze prace skupiają się przede wszystkim na weryfikacji prac projektowych prowadzonych przez podwykonawców firm budowlanych. Jesteśmy jedną z nieliczonych firm na rynku, które mogą poszczycić się w swoich strukturach zarówno mocnymi zespołami projektowymi, jak i nadzorowymi. Wiedza i doświadczenie z samodzielnie prowadzonych prac projektowych na pewno pomagają w procesie weryfikacji dokumentacji opracowywanej przez inne firmy. Podobnie doświadczenia zebrane podczas prowadzenia nadzorów nad robotami budowlanymi pomagają lepiej i optymalniej projektować drogi czy koleje.


Na odcinku Rzeszów – Babica zaplanowany jest tunel, z kolei na trasie Krynice – Dobrzyniewo - Białystok Zachód ma powstać ważny węzeł łączący dwie kluczowe ekspresówki S8 i S19. Co jest najważniejsze dla sprawnego przeprowadzenia skomplikowanej inwestycji, z ważnymi obiektami inżynierskimi?

Oba odcinki drogi ekspresowej S19, gdzie pełnimy nadzór, to inwestycje skomplikowane, nie tylko pod kątem samej planowanej do wybudowania infrastruktury, ale również pod względem skoordynowania ich z innymi odcinkami dróg czy innej infrastruktury. Południowy odcinek S19 to oczywiście tunel drogowy, których w Polsce nie budujemy zbyt wiele, natomiast odcinek północny to skomplikowany węzeł jak również przecinanie się realizowanej inwestycji z innymi inwestycjami na różnych etapach rozpoznania np. z planowaną do przebudowy linią kolejową E75 Czyżew – Białystok czyli infrastrukturą PKP Polskich Linii Kolejowych.

Trzeba szczerze powiedzieć, że kluczowym czynnikiem sukcesu tak skomplikowanych inwestycji jest przede wszystkim wykonawca robót budowlanych oraz wybrana przez niego firma projektowa do opracowania projektu. Oczywiście rola nadzoru jest bardzo ważna, ale przy niesolidnym wykonawcy nadzór może tylko informować o opóźnieniach i nieprawidłowościach. Nie poprowadzi niestety zamiast wykonawcy budowy. Szczęśliwie dla wszystkich, na obu odcinkach nadzorowanych przez nas odcinków S19 jeszcze przed wyborem firmy nadzorowej, wybrani zostali solidni wykonawcy robót.

Jeśli chodzi o sam zakres nadzoru, to dla tak skomplikowanych inwestycji niezbędny jest profesjonalny zespół projektantów, inspektorów i specjalistów, posiadający unikalne doświadczenie w pracy przy inwestycjach o podobnym zakresie i stopniu skomplikowania. Każda z firm przystępujących do przetargu na zarządzanie i nadzór musiała wskazać osoby, które będą pełnić kluczowe role w projekcie, a które swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantują, że ewentualne niedociągnięcia czy przeoczenia będą wyłapywane na bardzo wczesnym etapie, tak aby cała budowa szła gładko, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Z jakimi potencjalnymi wyzwaniami należy się liczyć w przypadku realizacji kontraktu „tunelowego”? Czy odcinek Rzeszów – Babica to pierwszy kontrakt z tunelem nadzorowany przez Multiconsult?

To pierwszy kontrakt, w którym Multiconsult nadzoruje budowę tunelu wykonanego metodą tarczową. Dotychczas nadzorowaliśmy budowę tego typu obiektów, ale wykonanych inną metodą lub o znacznie mniejszej skali (np. tunelowe przejścia podziemne).

Największym ryzykiem dla realizacji tego projektu są trudne do przewidzenia warunki gruntowe i wodne. Tunel będzie wykonywany w bardzo specyficznym fliszu karpackim, czyli w serii naprzemianlegle ułożonych warstw skał osadowych pochodzenia morskiego o różnym stopniu naprężenia oraz spękania. Rodzi to ze sobą ryzyko z jednej strony osuwisk na górze nad tunelem, z drugiej strony – trudnych do kontrolowania wycieków wody z warstw wodonośnych.

Zarówno projektowanie, budowa jak i nadzór nad budową tuneli we fliszu karpackim wymaga kompleksowej wiedzy zarówno z zakresu budownictwa podziemnego jak i geomechaniki. Dlatego najważniejszym elementem przy prowadzeniu nadzoru jest sprawny i profesjonalny nadzór geologiczny.

W przypadku tego projektu korzystamy zarówno z potencjału własnego, ponieważ już jako firma mamy doświadczenie w projektowaniu skomplikowanych tuneli drogowych, np. w ciągu drogi S52. Wspieramy się także zewnętrznymi ekspertami, mającymi doświadczenie np. w budowie metra.

Via Carpatia jest obecnie jednym z priorytetów jeśli chodzi o krajowe inwestycje drogowe. Jak zmieni ona komunikację we wschodniej części kraju? Czy jej znaczenie komunikacyjne będzie odczuwalne zaraz po wybudowaniu czy też efekty tej inwestycji będą odsunięte w czasie?


Wschodnia część Polski nie jest tak gęsto pokryta siecią drogową jak pozostała część kraju, nie może się również poszczycić rozbudowaną siecią dróg ekspresowych czy autostrad. Dlatego budowa wszystkich odcinków S19 na pewno wpłynie pozytywnie na włączenie komunikacyjne wschodnich regionów do reszty kraju. Poprawi się skomunikowanie miast i miejscowości połączonych wzdłuż tras z głównymi ośrodkami rozwoju regionów czyli z Rzeszowem, Lublinem i Białymstokiem.

Wpłynie to pozytywnie na rozwój całego regionu, którego mieszkańcy zyskają szybszy dostęp do centrów rozwoju gospodarczego, technologicznego i usługowego. Będzie to na pewno przyczynek do szybszego rozwoju całej ściany wschodniej.

Korytarz S19 to również budowa efektywnej i szybkiej trasy drogowej o charakterze południkowym we wschodniej części Unii Europejskiej. Trasy łączącej w przyszłości kraje nadbałtyckie aż po Grecję, połączonej z korytarzami transportowego zachód – wschód, która usprawni ruch drogowy w tej części Europy, jak również stworzy dla Polski nowe możliwości przyszłego transportu drogowego w głąb Azji i na Bliski Wschód. Korzyści dla mieszkańców regionu pojawią się szybko po wybudowaniu trasy, natomiast na korzyści wynikające z wybudowania całego korytarza europejskiego prawdopodobnie będziemy musieli trochę poczekać, jednakże jest to krok w bardzo dobrym kierunku.

PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony