Partnerzy serwisu:

NIK oceniła PPP w samorządach. Pozytywnie

ep. 31.07.2020

NIK oceniła PPP w samorządach. Pozytywnie
fot. pixabay.com/pl/MichaelGaida
Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała jednostki samorządowe, które podjęły inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. Jedyne „zastrzeżenie” dotyczy… niewielkiej skali realizowanych zadań.
NIK oceniła pozytywnie wybór formuły PPP do realizacji zadań publicznych. Jej zdaniem samorządy prawidłowo oceniały zadania, które są możliwe do wykonania w tej formule. Odnotowała też, że jednostki samorządowe wykonywały niezbędne analizy i dokonywały podziału ryzyk korzystając ze wsparcia profesjonalnych doradców. Stosowały też właściwy tryb wyboru partnera prywatnego.

Izba zauważyła jednocześnie, że skala zadań realizowanych w PPP była niewielka.

Jak wynika z przeprowadzonej kontroli, to co było największą trudnością, to zarządzanie realizacją przedsięwzięć PPP – brakowało specjalnych procedur, a organizacje nie były przystosowane do tego typu zadań.
Partnerzy prywatnie – w ocenie NIK – także w większości przypadków swoje zadania wykonywali terminowo i zgodnie z umową.

Nieprawidłowości odnotowano na etapie operacyjnym, obejmującym utrzymanie lub zarządzanie infrastrukturą niezbędną dla realizacji zadania publicznego. Chodziło m.in. o nienaliczanie kar umownych w sytuacjach, które wskazywały na zasadność ich naliczenia, nieegzekwowanie od partnerów prywatnych wszystkich obowiązków wynikających z umów, nierzetelnej weryfikacji raportów partnerów prywatnych, czy nieprawidłowe zarządzanie zmianami umów. Nieprawidłowości dotyczyły jednak tylko kilku spośród kontrolowanych przedsięwzięć.

W zdecydowanej liczbie przypadków osiągnięte zostały podstawowe cele, które zakładano w związku z podejmowanymi przedsięwzięciami.

PPP wciąż nie jest w Polsce powszechną forma realizacji zadań publicznych. Jak wyliczył NIK, w latach 2009–2019 wszczęto łącznie 569 postępowań PPP, natomiast zawarto 159 umów. Daje to skuteczność na poziomie niespełna 28 proc. Idąc dalej, 11 proc. zawartych umów w praktyce nie było realizowanych.

Zdaniem NIK, niski odsetek zawartych umów PPP może być pochodną nieatrakcyjnej z punktu widzenia partnerów prywatnych oferty oraz braku zasobów do realizacji zadań publicznym w sektorze prywatnym.
Wartość zawartych i realizowanych umów PPP na koniec 2019 r. wynosiła ok. 7,3 mld zł. Aż 89 proc. postępowań dotyczących PPP wszczęły jednostki samorządu terytorialnego (89 proc.).

Jak wynika z raportu, najwięcej umów, które weszły w fazę realizacji, zawarły gminy miejskie.

Poprzednią kontrolę PPP Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2012 roku.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony