Partner serwisu

NIK skontrolowała realizację tunelowego odcinka POW

ep. 11.01.2023

NIK skontrolowała realizację tunelowego odcinka POW
fot. GDDKiA Warszawa
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Warszawskim oddziale GDDKiA. Przyjrzała się realizacji i odbiorowi drogi ekspresowej S2 na odcinku Puławska – Przyczółkowa. Zwrócono uwagę m.in. na nienaliczenie kar za przekroczenia terminów w przekazywaniu raportu przyrodniczego.
Mowa o odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy z tunelem pod Ursynowem. Kierowcy korzystają z niego od grudnia 2021 roku. Odcinek został oddany z opóźnieniem, co odnotowali kontrolerzy.

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, realizując inwestycję zgodnie z postanowieniami kontraktów, wykonywała swoje obowiązki w zakresie nadzoru nad wykonawcą i inżynierem kontraktu” – stwierdziła NIK. Odnotowała również, że większość parametrów nawierzchni nowo budowanej drogi odpowiadała tym, które były określone w kontrakcie z wyjątkiem oznakowania poziomego, które nie spełniało parametrów w zakresie luminacji i odblaskowości.

Izba kontrolna wytknęła, że do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie zostały naliczone kary umowne z tytułu nieterminowej dostawy przez inżyniera kontraktu sprzętu laboratoryjnego oraz dwudniowego opóźnienia w przekazaniu raportu końcowego z nadzoru przyrodniczego. „GDDKiA Oddział w Warszawie nie naliczyła także kar umownych wykonawcy z tytułu nieterminowego przekazywania raportów o postępie prac i robót, co wypełniało znamiona nierzetelności” – wskazała NIK.

W przypadku raportów o postępie prac chodziło o pięć raportów, których łączne opóźnienie wyniosło 11 dni. NIK wyliczył, że to oznacza 55 tys. kary, których nienaliczenie jest zaniechaniem ze strony oddziału. Inwestor był w tym przypadku bardziej wyrozumiały i tłumaczył, że opóźnienia w przekazywaniu były niewielkie i spowodowane m.in. komplikacjami wywołanymi przez pandemię koronawirusa, jednak kontrolerzy nie podzieli tych argumentów.

Z kolei na 21 tys. zł kontrolerzy wyliczyli należną i nienaliczoną – co wytknięto oddziałowi – karę za nieterminowe, tj. 19-dniowe opóźnienie, dostarczenie sprzętu laboratoryjnego przez inżyniera kontraktu. Tu również nie pomogły tłumaczenia, że okoliczności wpływające na późniejszy od umówionego termin były niezależne od konsultanta (m.in. tuż przed podpisaniem umowy zmieniły się normy emisji spalin, co oznaczało, że konsultant musiał zmienić zamówienie dotyczące sprzętu).

Zasadność naliczenia kar za nieterminowe przekazanie raportu przyrodniczego w momencie zakończenia kontroli była jeszcze analizowana przez zamawiającego.
Do czasu zakończenia kontroli (objęto nią okres 2019-2021) formalnie inwestycja nie była jeszcze sfinalizowana – prowadzone były jeszcze działania związane z rozstrzyganiem roszczeń wykonawcy czy usuwaniem wad.
Jak podano w raporcie NIK, w ramach kontraktu złożone zostały 194 wzajemne roszczenia. Wartość kontraktu zwieszona aneksami wynosiła 1,253 mld zł. Wykonawca do czasu zakończenia kontroli NIK zrealizował zgodnie z umową 6 kamieni milowych, nie były zrealizowane natomiast 4. Zamawiający rozpatrywał jeszcze związane z nimi roszczenia wykonawcy, zatem nie były naliczone kary w tym zakresie.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony