Partner serwisu

NIK zaleca: Więcej FIDIC-a

Rynek Infrastruktury 07.06.2013

NIK zaleca: Więcej FIDIC-a
fot. PKD
– Jednym z powodów braku stosowania w kontraktach budowlanych w Polsce klauzul FIDIC są rozpowszechnione teorie o rzekomej ich niezgodności z polskimi prawem, w tym Kodeksem cywilnym czy ustawą Prawo zamówień publicznych. Tymczasem powinny one być traktowane jako implementacja przepisów Kodeksu cywilnego – uważa Dariusz Koba, prezes Centrum Zamówień Publicznych.

Problem ten zauważyła nawet Najwyższa Izba Kontroli, która we wnioskach z niedawnej kontroli „Wykonywanie przez GDDKiA obowiązków inwestora przy realizacji inwestycji drogowych” stwierdziła, że należy rozważyć szersze oparcie umów na warunkach kontraktowych FIDIC. NIK zwraca uwagę na to, że z kontraktów wykreślono zapisy dotyczące zastosowania uzasadnionej waloryzacji cen, z kolei rola niezależnego eksperta została ograniczona do roli inspektora nadzoru inwestorskiego.

„Wskazane byłoby przy tym, ograniczyć do niezbędnego minimum wprowadzanie zmian w umowach polegających na odstępstwie do wzorca umowy FIDIC, w tym nie rezygnować z zapisów o uzasadnionej waloryzacji cen, która zmniejsza ryzyko obu stron umowy. Nie należy również ograniczać inżyniera kontraktu do roli inspektora nadzoru. Działając jako niezależny fachowiec (bez uprawnień do dokonywania zmian w warunkach kontraktu) inżynier kontraktu powinien ułatwić obu stronom umowy dojście do porozumienia w spornych kwestiach” – czytamy we wnioskach z kontroli NIK.

– Stosowanie warunków kontraktu FIDIC jest nie tylko implementacją przepisów Kodeksu cywilnego, ale również nie narusza zasad zamówień publicznych, w szczególności: zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie oraz nie dochodzi do zmiany umowy w stosunku do treści oferty, ewentualnie dochodzi do zmiany, której okoliczności i warunki zostały szczegółowo określone w umowie – stwierdził Dariusz Koba w prezentacji podczas konferencji Polskiego Kongresu Drogowego „Consensus facit legem”.

Ponad 50 lat temu Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów FIDIC (skrót francuskiej nazwy Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils) opublikowała pierwszą edycję czerwonej książki, zawierającej warunki kontraktowe dla budowy. Bardzo szybko stały się popularnym standardem, a ich istotną zaletą jest automatyczne wprowadzanie szereg procedur zarządzania inwestycją i budową.

– Kontrakt reguluje zasady współpracy Stron, procedury zarządzania ryzykiem, kosztami, jakością i inne. Stosowanie klauzul FIDIC jest nie tylko możliwe ale i pożyteczne, gdyż stanowią rozwinięcie wielu artykułów k.c. i ustawy Pzp – stwierdził Koba, popierając swoją opinię szczegółową analizą przepisów tych aktów prawnych.

PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony