Partnerzy serwisu:

Nowy system łączności alarmowej na A1 i A4

Redakcja 13.09.2019

Nowy system łączności alarmowej na A1 i A4
fot. GDDKiA
Ogłoszono przetarg na budowę nowego system łączności alarmowej na autostradzie A1 i A4. Dotyczy on niedawno otwartego odcinka A1 pomiędzy węzłem Pyrzowice a granicą państw oraz odcinka A4 pomiędzy węzłami Gliwice Sośnica i Katowice Murckowska. Nowy system łączności będzie zainstalowany na około 116 kilometrach autostrady.
Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i buduj”, a zleceniodawcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie w szczególności do wykonania inwentaryzacji istniejących kanałów technologicznych pod kątem drożności i możliwości wykorzystania do budowy system łączności alarmowej, a jeżeli zajdzie potrzeba − wyodrębnienia kanałów technologicznych do naprawy, odbudowy lub dobudowy, w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Będzie musiał również opracować dokumentację formalną, projektową i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, warunków, uzgodnień jak również innych dokumentów niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na realizację zadania budowlanego, w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Zasadnicza część zlecenia obejmuje wykonanie z należytą starannością robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w terminie do 14 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na realizację zadania budowlanego, świadczenia usługi utrzymaniowej, minimalnym z terminem wynoszącym 2 lata, liczonym od dnia końcowego odbioru Robót.

Przedłużenie czasu świadczenia usługi utrzymaniowej systemu łączności alarmowej stanowi kryterium oceny ofert. W tym przetargu cena stanowi 60 procent kryterium oceny ofert, przedłużenie czasu świadczenia usługi utrzymania 40 procent kryterium oceny ofert. Otwarcie ofert wyznaczono 30 września 2019 roku.

Łączność alarmowa na autostradzie ma za zadanie zapewnić użytkownikom autostrad platformę komunikacyjną, za pomocą której będą mogli komunikować się, bezpośrednio z pobocza jezdni, awaryjnej komunikacji w celu wezwania pomocy lub przekazania zgłoszeń o zdarzeniach awaryjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu.

PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony