Partner serwisu

Odcinek próbny z mieszanek modyfikowanych polimerem siarkowym

inf. pras. 26.05.2020

Odcinek próbny z mieszanek modyfikowanych polimerem siarkowym
fot. mat. pras.
W Oleszycach powstał 130-metrowy odcinek testowy nawierzchni wykonany z dodatkiem modyfikatora siarkowego Sulstar® DA2. W wykonanej nawierzchni wszystkie trzy warstwy bitumiczne – podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P, warstwa wiążąca z mieszanki AC 16W oraz warstwa ścieralna z mieszanki AC 11S – zostały zmodyfikowane dodatkiem polimeru siarkowego w ilości ok. 25% całkowitej zawartości lepiszcza. Odcinek zrealizowała Grupa PBI.
Zmiany w składzie i strukturze chemicznej asfaltu, spowodowane reakcją jego składników z siarką, prowadzą do zmiany budowy koloidalnej, co przekłada się na zmianę właściwości lepiszcza i mechanicznych właściwości mieszanki. Zastosowanie asfaltów modyfikowanych siarką w konstrukcji nawierzchni powoduje znaczne zwiększenie jej trwałości zmęczeniowej.

Wykonany odcinek próbny zostanie poddany intensywnym testom. Drogą przejedzie każdego dnia kilkadziesiąt samochodów ciężarowych, w tym najcięższe pojazdy samowyładowcze, które na co dzień dostarczają do bazy w Oleszycach kruszywa, czy odbierają mieszanki mineralno-asfaltowe. Droga będzie także intensywnie użytkowana przez pracujące w bazie PBI ciężkie pojazdy specjalistyczne i samochody osobowe.

Prace badawcze w laboratorium oraz na wykonanej nawierzchni odcinka testowego potrwają kilka miesięcy. Jeżeli potwierdzą się zakładane w laboratoriach parametry, czyli m.in. większa odporność na trwałe deformacje oraz poprawa właściwości przeciwpoślizgowych, Grupa PBI rozważy wykorzystywanie komponentów siarkowych Sulstar® DA2 podczas budowy dróg publicznych.

Spółki Grupy PBI zajmują się m.in. wydobyciem i przeróbką kruszyw, budową dróg, produkcją betonu, prefabrykatów i mas bitumicznych, a także wydobyciem siarki. Kruszywa drogowe wydobywane są w 7 kopalniach: Budy, Janczyce, Jurkowice, Piskrzyn, Wszachów i Wymysłów w województwie świętokrzyskim oraz w zakładzie Lipowica na Podkarpaciu.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony