Partnerzy serwisu:


INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ROBÓT SANITARNYCH
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Branża: Kolej
Kategoria: Budownictwo (maszyny budowlane, operatorzy)
Region: mazowieckie
Data zamieszczenia: Dziś
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. firma o 150-letniej tradycji, świadcząca usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, kierująca się zasadą odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, poszukuje kandydata do pracy w Biurze Infrastruktury na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ROBÓT SANITARNYCH

Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:
 • opracowywanie opisów przedmiotów zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych branży sanitarnej,
 • załatwianie wszelkich formalności niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym umów z Gestorami sieci,
 • wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego, określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w zakresie robót budowlanych branży sanitarnej,
 • nadzorowanie i odbiór robót branży sanitarnej, wykonanych przez wykonawców zewnętrznych i wewnętrznych,
 • przygotowanie właściwych dokumentów w zakresie merytorycznym w razie zaistnienia podstaw do zmiany umowy,
 • kontrola jakości robót i zastosowanych urządzeń i materiałów budowlanych,
 • kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy,
 • załatwianie formalności związanych ze sprawdzaniem i dopuszczaniem do eksploatacji, obiektów lub urządzeń oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
 • przekazywanie obiektów do użytkowania, w tym do Gestorów sieci,
 • przygotowywanie okresowych raportów z realizacji inwestycji i remontów.
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • wykształcenie wyższe (techniczne: inżynieria środowiska, energetyka),
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w obszarze inwestycji budowlanych np. w nadzorze budowlanym (inspektor) lub przy wykonawstwie robót budowlanych (inżynier budowy),
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • udział w szkoleniach z zakresu przepisów i zagadnień budowlanych, kosztorysowych, administracyjnych, zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i KPA,
 • znajomość obsługi programów: Word, Excel, AutoCAD na poziomie dobrym, programów kosztorysowych (np. NormaPro) na poziomie podstawowym,
 • myślenie analityczne,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • wysoki poziom etyki zawodowej.
Wybranym osobom oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny, druga na czas określony 7 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony),
 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • opiekę medyczną, dostęp do ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o przesłanie aplikacji (CV) do 5 grudnia 2018 r. za pomocą przycisku: „APLIKUJ”

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia zawodowe i wykształcenie.  Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Powyższa oferta jest kierowana do kandydatów obu płci.
Wyszukiwarka
Region
Branża
Kategoria
Szukane wyrażenie
Drogi
Kolej
Porty
Lotniska
Energetyka
# Wątki
Najnowsze wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony