Partnerzy serwisu:

OIGD: Zwolnienia z ZUS potrzebują wszyscy przedsiębiorcy

Elżbieta Pałys 27.03.2020

OIGD: Zwolnienia z ZUS potrzebują wszyscy przedsiębiorcy
fot. pixabay.com/AlexBanner
Z płacenia składek do ZUS powinni być zwolnieni wszyscy przedsiębiorcy – nie tylko mikro, ale również małe, średnie i duże firmy – wraca uwagę Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. To tylko jedna z uwag, które organizacja branżowa zgłosiła w odniesieniu do projektu ustawy dotyczącej pomocy dla przedsiębiorców w związku z COVID.
Chodzi o regulację zmieniającą niektóre ustawy w zakresie systemu ochrony zdrowia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.W piątek pracują nad nią posłowie.
 
Izba zauważa, że przewidziane w procedowanym projekcie przejęcie przez państwo opłacania składek ZUS przez okres 3 miesiące dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników oraz samozatrudnionych to rozwiązanie dyskryminujące sporą grupę przedsiębiorców, którzy także są dotknięci skutkami pandemii. Zdaniem OIGD konieczne jest objęcie tym mechanizmem także małych, średnich i dużych firm – powinien to być mechanizm bieżącego wsparcia adresowanego do wszystkich przedsiębiorców. Według przedstawionych wyliczeń, koszt objęcia tym wsparciem dodatkowej grupy firm to 2 mld zł (na tyle samo wyceniono ten mechanizm w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców.

Izba ma też zastrzeżenia do mechanizmów pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Chodzi np. o mechanizm związany z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu. W zaproponowanej wersji nie uwzględnia on konieczności równoczesnej zmiany w zakresie przepisów dotyczących zasiłku chorobowego. Według organizacji branżowej, na okres obowiązywania specustawy konieczne jest czasowe obniżenie wysokości zasiłków chorobowych do wysokości np. 40 proc. średnich zarobków z ostatnich 12 miesięcy lub ustalenie jednolitej wysokości zasiłku chorobowego dla wszystkich – w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak zauważono w stanowisku Izby, brak powiązania przestojów ekonomicznych z wysokością zasiłków może prowadzić do masowego korzystania ze zwolnień lekarskich - dochodziłoby do kalkulacji czy w sytuacji przestoju ekonomicznego pracownikowi bardziej się opłaca uzyskanie zasiłku chorobowego w wysokości 80 proc. średnich zarobków (które przez okres 33 dni płaciłby pracodawca).

OIGD zwraca też uwagę, że w tej wyjątkowej sytuacji mechanizm nie powinien być uzależniony od zgody związków zawodowych, powinna to być jedynie decyzja pracodawcy. Inaczej postępowanie będzie zbyt przewlekłe, co nie służy celowi – przeciwdziałaniu konieczności zwolnienia pracowników.

Organizacja zrzeszająca firmy drogowe krytycznie odnosi się do przyznawania środków według zasady „kto pierwszy ten lepszy” – uprzywilejowuje to te firmy, które negatywnymi skutkami pandemii zostały dotknięte od razu, w stosunku do tych, które odczują je w dalszej kolejności.

Izba zauważa też m.in. że zaproponowane limity finansowe są niewystarczające w stosunku do potrzeb.

Apeluje też o uregulowanie na poziomie ustawy, że okres od wejścia w życie specjalnych regulacji związanych z pandemią dla podmiotów realizujących umowy w ramach Prawa zamówień publicznych, w tym wykonawców, dostawców i usługodawców jest wykonywaniem umowy w warunkach wstąpienia siły wyższej. – Umożliwi to stronom poruszanie się w ramach mechanizmów uregulowanych w postanowieniach kontraktowych lub przepisach ogólnych oraz ochroni podmioty gospodarcze przed uznaniowością zamawiających w zakresie uznania czy aktualne okoliczności miały walor siły wyższej – wskazuje Izba.

Chodzi też o ochronę wykonawców przed naliczaniem kar umownych za opóźnienia, brak dotrzymania terminów umownych (w zakresie kamieni milowych), czy brak wykonania limitów finansowych. Odgórne uregulowanie tej kwestii pozwoli w przyszłości uniknąć sporów sadowych.

Wśród ważnych spraw wymagających środków zgromadzonych na rachunkach VAT.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony