Partnerzy serwisu:

Porr z większym portfelem zamówień, ale z gorszymi wynikami. Powodem COVID-19

mr 04.09.2020

Porr z większym portfelem zamówień, ale z gorszymi wynikami. Powodem COVID-19
fot. Porr
Firma budowlana Porr opublikowała wyniki finansowe po II kwartale 2020 r. Jak wynika z opublikowanego raportu, na zyski firmy wpływ miała pandemia COVID-19. Obciążyła ona zarówno produkcję (2,3 mld euro) jak i wynik przed opodatkowaniem (-26,6 mln euro), co spowodowało spadki względem ubiegłego roku. Rekordowy w pierwszej połowie roku był jednak portfel zamówień.
− W drugim kwartale 2020 r. dotknęły nas skutki kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, co widać w pogorszonym przerobie i wyniku. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest najwyższy w historii stan zamówień, który zapewnia nam solidną bazę. Wykorzystamy ją do przyspieszenia zapoczątkowanego programu Transformacja Porr 2025, który posłuży do poprawienia naszej pozycji konkurencyjnej. Postrzegamy to wyzwanie również jako szansę i będziemy kontynuować działania rozwojowe na rynkach macierzystych – mówił, cytowany w raporcie prezes Porr, Karl-Heinz Strauss.

W pierwszym półroczu wartość produkcji PORR sięgnęła 2,273 mln euro, o ok. 9,0% mniej niż rok wcześniej. Zmniejszenie produkcji było spowodowane zakończeniem dużych projektów, skutkami zawieszenia prac na budowach, ograniczeniami w podróżowaniu oraz nakładami związanymi z COVID-19. Osiągnąwszy 70% wygenerowanego przerobu, Austria i Niemcy pozostają niezmiennie dwoma najważniejszymi rynkami Porr. Wartość przychodów spadła o 5,1% lub 110,4 mln euro do wysokości 2, 071 mld euro, co wynika ze zmniejszenia udziału firmy w konsorcjach i projektach w ramach spółek typu joint venture. Wartość wyniku przed opodatkowaniem obniżyła się do poziomu –26,6 mln euro – w głównej mierze z powodu negatywnych konsekwencji pandemii. Działania zaradcze, tj. praca w skróconym wymiarze czasu, zamrożenie inwestycji i wydatków, nie potrafiły wyrównać kosztów i nakładów będących konsekwencją pandemii COVID-19, zwłaszcza nakładów związanych z tymczasowym przestojem prac na budowach oraz ograniczeniami w realizacji.

W 2020 Porr pozyskał między innymi projekt rozbudowy części lądowej i morskiej Terminalu płynnego gazu ziemnego (LNG) im. Lecha Kaczyńskiego, który jest wymagającym pod względem technicznym projektem energetycznym zlokalizowanym na polskim wybrzeżu bałtyckim. Z zakresu budownictwa infrastrukturalnego przedsiębiorca zdobył między innymi kontrakt na zaprojektowanie i budowę polskich odcinków ekspresowych na S16 i S1.

Jak podał Porr, w czasie pandemii COVID-19 wdrożono szereg działań zaradczych, w tym redukcję inwestycji do niezbędnego minimum. Równoległe działania usprawniające zarządzanie kapitałem obrotowym doprowadziły do znacznego zmniejszenia zadłużenia netto w stosunku do roku ubiegłego, do wysokości 470 mln euro (stan z 30. czerwca 2019 r.: 830 mln euro). Z przyczyn sezonowych i w sposób charakterystyczny dla branży jego wartość wzrosła w porównaniu ze stanem z końca ubiegłego roku o 35,9%. Tym sposobem udało się również zabezpieczyć płynność finansową: na dzień 30. czerwca 2020 r. stan środków pieniężnych wynosił 438 mln euro.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony