Partnerzy serwisu:

Port Gdynia rozszerza swoje granice

inf. pras. 04.02.2019

Port Gdynia rozszerza swoje granice
fot. LD
Zarząd Morskiego Portu Gdynia otrzymał pozytywną opinię Rady Gminy Kosakowo w sprawie rozszerzenia swoich granic. Nowe tereny, o powierzchni ponad 250 ha, mają posłużyć w celu stworzenia Doliny Logistycznej.
ZMPG wystąpił w 2018 roku do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z wnioskiem o zmianę rozporządzenia ustalającego granice administracyjne portu morskiego w Gdyni i objęcie nimi części obszaru funkcjonalnego „Dolina Logistyczna” o powierzchni ponad 260 hektarów położonych w gminie Kosakowo, Powiat Pucki.

Dla przeprowadzenia przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) niezbędnej procedury kluczowa była opinia właściwej miejscowo Rady Gminy. 31 stycznia bieżącego roku Rada Gminy Kosakowo podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku resortu.
 
Objęte wnioskiem tereny zostały wskazane przez Gminę jako obszar dedykowany rozwojowi funkcji przemysłowo-usługowych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w dokumentach strategicznych dla Platformy Multimodalnej „Dolina Logistyczna” wypracowanych w ramach projektu NORDA – Północny Biegun Wzrostu.

– Celem tego wspólnego projektu gmin jest stworzenie obszaru inwestycyjnego w oparciu o sektor Transport-Spedycja-Logistyka, stanowiącego zaplecze obsługi dla dynamicznie rozwijającego się portu oraz podjęcia działań na rzecz zniesienia istniejących ograniczeń transportowych – podkreśla Marcin Majek Wójt Gminy Kosakowo – Decyzja Rady Gminy Kosakowo jest konsekwencją przyjętych uprzednio Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz Programów Operacyjnych obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 – dodaje.

– Z satysfakcją przyjęliśmy informację o pozytywnej opinii Wysokiej Rady – komentuje Adam Meller prezes Zarządu ZMPG. – Jestem przekonany, iż kolejne wspólne działania znacząco wzmocnią konkurencyjność Portu, potencjał gospodarczy Gminy, a w perspektywie powodować będą napływ nowych inwestycji, wzrost zatrudnienia i poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w porcie i jego zapleczu. Połączenie sektora portowego z rozwojem usług logistycznych ma stanowić biegun wzrostu obszaru, którego rdzeniem jest Port Gdynia. Spójne zagospodarowanie obszaru będzie osiągnięte przez zintegrowaną politykę przestrzenną, gospodarczą i transportową wszystkich interesariuszy – dodaje.

Dorota Arciszewska-Mielewczyk Przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przypomina, że Port Gdynia jest jednym z trzech polskich portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. – Roztropna decyzja Rady Gminy Kosakowo skutkować będzie powstaniem efektu synergii. Nie tylko umożliwi rozszerzenie terenów rozwojowych portu gdyńskiego, ale w sposób bezpośredni i pośredni wpłynie na rozwój gospodarczy Polski, Pomorza i samej Gminy Kosakowo. Przedsiębiorstwa portowe są bowiem istotnym podatnikiem na rzecz gmin – komentuje Przewodnicząca Sejmowej Komisji.

Przedsięwzięcie „Rozwój Platformy Multimodalnej - Dolina Logistyczna” jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych ZMPG, ujętych na liście priorytetowych inwestycji w ramach realizacji Korytarza Bałtyk – Adriatyk sieci bazowej TEN-T.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Port Gdynia
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony