Partner serwisu

Port Gdynia zaprasza potencjalnych partnerów do dialogu technicznego

Redakcja 12.06.2019

Port Gdynia zaprasza potencjalnych partnerów do dialogu technicznego
fot. Port Gdynia
Ruszają przygotowania do wielkiego przetargu w Gdyni – informuje Zarząd tamtejszego portu. Narzędziem, które ma zostać zastosowane do optymalnego zastosowania zasobów ma być dialog techniczny.
Jak podaje Port Gdynia – jednym z głównych celów powołania Zarządu jest zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową oraz efektywne planowanie i rozwój portu. W tym celu podjęto decyzję o zaproszeniu do dialogu technicznego, potencjalnych nowych partnerów.

Dialog ma dotyczyć dzierżawy nieruchomości, w tej chwili zajmowanych przez spółkę BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy. Jak przypomina ZMPG – w 2003 roku Zarząd gdyńskiego portu sprzedał 100% udziałów w BCT. Całościowym właścicielem BCT jest Międzynarodowy Operator Terminali Kontenerowych (ICTSI) z siedzibą na Filipinach. Jednocześnie ZMPG pozostał właścicielem, zajmowanych przez spółkę gruntów, budynków i budowli, które zostały oddane BCT w użytkowanie na okres 20 lat. Okres dzierżawy kończy się w maju 2023 roku.

– „Dialog techniczny jest przewidziany w ustawie Prawo zamówień publicznych, jednak nie stanowi odrębnego trybu postępowania. Jest raczej możliwością dawaną zamawiającemu do przeprowadzenia konsultacji z ekspertami, organami władzy publicznej lub wykonawcami, które miały by być pomocne przy sporządzaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia lub określenia warunków umowy” – informuje w komunikacie Port Gdynia.

Dialog techniczny ma na celu:
  • pozyskanie wstępnej informacji o skali zainteresowania potencjalnych dzierżawców przedmiotową nieruchomością,
  • dostęp do podstawowych danych, dotyczących ich sytuacji prawnej oraz sytuacji ekonomiczno – finansowej i organizacyjnej,
  • zebranie informacji w zakresie określenia działalności jaką oferenci zamierzają prowadzić na nieruchomości, w tym zamierzeń inwestycyjnych,
  • zebranie informacji w zakresie planowanego przeładunku w relacji burtowej,
  • pozyskanie opinii o nieruchomościach, które mogą być przydatne dla prowadzenia działalności w obrocie portowo morskim w tym rejonie, a także nieruchomości na zapleczu Portu Gdynia w obszarze „Doliny Logistycznej”, położonej na terenie Gminy Kosakowo.
W dialogu technicznym pozyskane mają zostać cenne informacje, które później ZMPG wykorzysta do określenia warunków postępowania przetargowego na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości gruntowej, którego ogłoszenie przewiduje się na koniec tego roku.

Warto podkreślić, że przy stosowaniu takiej formy prowadzenia zamówienia mniejszy z trójemisjkich portów będzie miał możliwość konsultacji z największymi koncernami z branży transportu morskiego. Po zakończeniu tego procesu, zebrane dane zostaną poddane analizie i będą stanowić istotny wkład przy kreowaniu długoterminowej polityki rozwojowej Portu Gdynia i jego zaplecza.

– Zarząd Portu Gdynia dąży do maksymalizacji dochodowości z m2 posiadanego terenu. Dlatego staramy się wykorzystywać w najwyższym stopniu możliwości jakie dają nam dostępne narzędzia zarządcze – w tym przypadku wybraliśmy dialog techniczny. Tego typu wstępne konsultacje rynkowe pozwalają w krótkim czasie zebrać unikalne dane z całego spektrum rynku morskiego. Jest to więc gwarancja najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów Portu Gdynia – podkreśla Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Przedmiotowe tereny obejmują zabudowaną nieruchomość gruntową na terenie Portu Zachodniego, o powierzchni 514,916 tys. m2, położoną przy nabrzeżach Helskim I i II oraz Oksywskim.
Na nieruchomości znajdują się m.in.: place składowe kontenerów, samochodów i manewrowe, grunty oraz budynki, stacja paliw. Jest również dostęp do ogólnodostępnej bocznicy kolejowej o długości 680 m. Obecnie na tym terenie działa drugi pod względem przeładunków terminal kontenerowy w Polsce, przeładowujący około 400 000 TEU rocznie.

W obrębie nieruchomości mają swoje placówki:
  • Izba Administracji Skarbowej, która posiada skanery (stały i ruchomy) dla pojazdów i kontenerów oraz system radiometryczny,
  • Graniczny Punkt Kontroli Weterynaryjnej,
  • Sanepid,
  • Morski Oddział Straży Granicznej.
Zdaniem ZMPG – bezpośrednie sąsiedztwo powyższych jednostek znacznie podnosi wysoką atrakcyjność oferowanego terenu, ułatwiając i usprawniając w znaczny sposób funkcjonowanie przyszłego operatora.
Dodatkowo istotnym jest fakt planowanej przebudowy pobliskiego Nabrzeża Helskiego. Niebawem ZMPG będzie ogłaszało przetarg na wykonawcę robót. Aktualnie dobiega końca procedura pozyskania decyzji pozwolenia na budowę. Przedmiotowa inwestycja jest częścią większej całości – inwestycji, dotyczącej pogłębienia kanału portowego, powiększenia obrotnicy i przebudowy nabrzeży. Jej zrealizowanie pozwoli na przyjmowanie w Porcie Gdynia większych jednostek.

– „Da to możliwość dalszego rozwoju operatorów, działających na jego terenach i zwiększenie wolumenu przeładunków, a te natomiast przekładają się na wzrost przychodów Skarbu Państwa z tytułu ceł i podatków” – czytamy w komunikacie gdyńskiego portu.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Port Gdynia
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony