Partner serwisu

Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku ogłoszony

inf. pras oprac. JM 09.08.2021

Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku ogłoszony
fot. GDDKiA/Krzysztof Nalewajko
Ponad 2,5 tys. km nowych dróg szybkiego ruchu, dokończenie trwających inwestycji na prawie 4 tys. km, pełna sieć dróg autostrad i dróg ekspresowych - to założenia ogłoszonego 9 sierpnia 2021 r. Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).
Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt nowego programu drogowego, w którym została zaprezentowana lista inwestycji na drogach krajowych zaplanowanych przez rząd do realizacji w rozpoczętej III dekady XXI w. – Ten program to blisko 300 mld zł – to program, który w głównej mierze opiera się o środki krajowe. Jesteśmy wdzięczni za środki europejskie, ale ponad 80 proc. to środki zapewnione przez system finansów publicznych państwa polskiego – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Nowy PBDK określa cele polityki transportowej w zakresie budowy drogowej sieci TEN-T na terenie Polski oraz drogowych połączeń komplementarnych. Obejmuje on nowe zadania o wartości około 187 mld zł oraz zadania kontynuowane o wartości około 105 mld zł. Środki w ramach RPBDK 2030 mają pozwolić na dokończenie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Łącznie wszystkie planowane inwestycje drogowe dadzą nam ok. 8 tys. km nowoczesnych dróg w całym kraju.

Każdy region w sieci szybkich dróg


Jak podkreśla rząd, głównym rządu jest dokończenie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, czyli brakujących odcinków S10, S11, S12, S16, S74, przygranicznego odcinka A2, czy budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej S52. Dzięki temu, wszystkie polskie regiony zostaną połączone siecią szybkich dróg. –  Łączymy drogami nie tylko wielkie miasta, ale również miasta średnich wielkości. III RP o nich zapomniała. Dziś pokazujemy, że przyciąganie inwestorów będzie rzeczywistością, a wraz z tym tworzone będą nowe miejsca pracy. Polska jest jedna – powiedział szef rządu.

– Do budowy dróg podchodzimy kompleksowo, realizujemy pełną sieć dróg szybkiego ruchu. Ogłoszenie nowego Programu na całą rozpoczętą właśnie dekadę to dobra wiadomość dla branży budowlanej, która może planować swoje działania w długiej perspektywie. Inwestycje publiczne są tym czynnikiem, który napędza gospodarkę. Dlatego nasz nowy ambitny program zakłada ukończenie wszystkich planowanych obecnie dróg szybkiego ruchu i połączenie wszystkich polskich regionów i miast wojewódzkich siecią bezpiecznych i komfortowych dróg. Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota ok. 292 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w PBDK jest Krajowy Fundusz Drogowy, zasilany m.in. środkami UE. Limit finansowy nowego programu powinien pozwolić na zakończenie praktycznie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych - czytamy w komunikacie.

Celem nowego PBDK jest stworzenie spójnej sieci dróg krajowych zapewniającej efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Poprawa przepustowości głównych arterii jest jednym z kluczowych elementów, które mogą zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług. Realizacja planowanych w Programie inwestycji pozwoli również zaspokoić oczekiwania mieszkańców związane z bezpieczną i szybką komunikacją. Ponadto zmniejszona zostanie luka infrastrukturalna pomiędzy krajami tzw. starej unii a Polską oraz zostaną dotrzymane unijne zobowiązania dotyczące budowy sieć TEN-T, w tym sieci bazowej, składającej się z połączeń priorytetowych, istotnych z punktu widzenia realizacji celów europejskiej polityki transportowej, której realizacja ma zostać zakończona do 2030 r.

– Z budową dróg idziemy cały czas do przodu. Zdarzają się także kryzysy, ale ich brak przy takiej skali robót i wydatkach byłby wręcz zastanawiający. To raczej problem identyfikowania ich zawczasu i szybkiego rozwiązywania, z czym bywa różnie. Dążymy do określonej w Rozporządzeniu RM sieci docelowej obejmującej 7980 km autostrad i dróg ekspresowych. Biorąc pod uwagę drogi, po których jeździmy, osiągnęliśmy już 55 proc. celu, a jeśli dodamy do tego realizowane już zadania, wynik sięgnie 73 proc. Autostrady? Jesteśmy na końcówce, zwłaszcza że w przyszłym roku zakończą się prace na najpilniejszym odcinku domykającym ciąg A1. Sklejamy drogi ekspresowe o największym natężeniu ruchu a te o mniejszym zostawiamy sobie na końcówkę planów. Generalnie, możemy sobie tego kilkunastoletniego wysiłku budowlanego pogratulować, także patrząc na wykorzystanie środków UE, bo GDDKiA uznawana jest za bardzo dobrego beneficjenta. I tylko – patrząc na założenia Programu i na dodatkowe pieniądze – mam oczywiście żal, że od kilku miesięcy nie możemy się doprosić ministra finansów o uruchomienie środków na inwestycje kolejowe, na to by ruszyły w końcu postępowania przetargowe i żebyśmy mogli zacząć gonić drogowców, którzy dopiero co zbudowane autostrady zamierzają już nawet poszerzać – mówi Adrian Furgalski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Najważniejsze zadania nowego PBDK

Jednym z najważniejszych zadań ujętych w nowym programie drogowym jest rozszerzenie A2 od Łodzi do Warszawy o dodatkowe pasy ruchu oraz budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawy. Inwestycje te wpisują się w koncepcję Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obwodnica Aglomeracji Warszawy w ciągu A50 i S50 będzie miała ponad 260 km długości, a jej koszt to ok 35 mld zł.

Program zakłada ponadto budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Wartość tej inwestycji o długości ponad 50 km jest szacowana na ok. 5,2 mld zł. W ramach poprawy przepustowości sieci dróg szybkiego ruchu zaplanowano ponadto poszerzenie 370 km autostrady A4 na odcinkach Krzyżowa - Wrocław oraz Wrocław – Tranów. Na realizację tego zadania przewidziano ponad 35,5 mld zł. Głównymi priorytetami w ramach zadań kontynuowanych pozostają korytarz Via Carpatia, dokończenie S5 i S8 na Dolnym Śląsku oraz dokończenie drogi ekspresowej S6 na Pomorzu - podkreśla Ministerstwo Infrastruktury dodając, że rozpoczną się też prace koncepcyjne nad kolejnymi ważnymi dla sieci drogowej odcinkami dróg krajowych.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030 (z perspektywą do 2033 r.) – planowane inwestycje:

województwo dolnośląskie
 • S3 Kazimierzów- granica państwa – ok. 46 km,
 • S8 Kłodzko – Wrocław – ok. 87 km,
 • S5 Sobótka – Bolków – 50 km,
 • A4 rozbudowa/budowa odc. Wrocław – Krzyżowa – 116 km
 • Dalsza rozbudowa A4 od Wrocławia do Tarnowa, w tym odc. o długości ok. 29 km na terenie woj. dolnośląskiego
 • Rozbudowa drogi krajowej nr 94 Wrocław – Lubin – 60 km.
województwo kujawsko-pomorskie
 • Droga ekspresowa S5 na odc. Nowe Marzy – Aleksandrowo na północ od Bydgoszczy – 45,7 km,
 • Droga ekspresowa S10 na odc. Bydgoszcz – Toruń – 56 km,
 • Budowa drogi S10 Toruń – S7 – ok. 100 km,
 • Budowa drogi S10 Piła – Bydgoszcz – 76,8 km,
 • Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego – 17,7 km,
 • Budowa obwodnic Sępólna i Kamienia Krajeńskiego – 8,7 km.
województwo lubelskie
 • Droga S17 Piaski – Hrebenne – 115,2 km,
 • Droga S19 gr. woj. – Lubartów – Lublin – 104,5 km,
 • Droga S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – Lasy Janowskie – 74,8 km,
 • Droga S12 Piaski – Dorohusk – 60,9 km,
 • Obwodnica Chełma w ciągu S12 – 13,6 km,
 • Obwodnica Tomaszowa Lub. w ciągu S17 – 9,6 km.
województwo lubuskie
 • Przebudowa autostrady A18 na odc. Olszyna – Golnice – 70 km (z czego 48,5 km na terenie woj. lubuskiego).
województwo łódzkie
 • Dokończenie A1 Tuszyn- Pyrzowice odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego – 63,8 km,
 • Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi S14 – 26,7 km,
 • Budowa drogi S12 Piotrków Trybunalski – Radom, odc. Piotrków Trybunalski – Sulejów (w. Kozenin) – 35 km,
 • Budowa drogi S12 Sulejów-Radom odc. w. Kozenin – gr. woj. łódzkiego/ mazowieckiego – 26 km,
 • Budowa drogi S74 Sulejów-Przełom/Mniów – 51,7 km,
 • Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł "Łódź Północ" (bez węzła) – granica województw łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu – 46,2 km,
 • Budowa obwodnicy Radomska w ciągu DK42/91 – 14,6 km,
 • Budowa nowego połączenia w ciągu S12 pomiędzy w. Kozenin (S74) a w. Łódź Południe (A1) – 60 km.
województwo małopolskie
 • S52 Bielsko-Biała – Głogoczów – 61 km,
 • Obwodnica Oświęcimia w ciągu DK nr 44 – 9 km,
 • S7 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego – Kraków – 55 km,
 • Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7 na odc. Rabka – Chyżne – 35 km,
 • Dalsza rozbudowa A4 od Wrocławia do Tarnowa, w tym odc. o długości ok. 136 km na terenie woj. małopolskiego,
 • A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej rozbudowa autostrady o trzeci pas ruchu – 17,1 km
 • S52 Północna Obwodnica Krakowa – 14,5 km,
 • Budowa DK nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz – ok. 50 km,
 • Budowa obwodnicy Zatora w ciągu DK nr 28 – 2,1 km,
 • Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca w ciągu DK nr 28 – 1,4 km,
 • Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK nr 79 – 10,3 km.
województwo mazowieckie
 • Autostrada A2 Mińsk Maz. – Siedlce – 37,4 km,
 • Autostrada A2 Siedlce – Biała Podlaska – 63,4 km,
 • Droga S2 odc. A POW – 4,6 km,
 • Droga S7 Płońsk – Czosnów – 34,6 km,
 • Droga S7 Warszawa-Grójec – 29,2 km,
 • Droga S7 Napierki-Mława – 71,2 km,
 • Droga S17 Drewnica-Zakręt – tzw. Wschodnia Obwodnica Warszawy – 13,8 km,
 • Droga S17 węzeł Lubelska – węzeł Zakręt – 2,5 km,
 • Obwodnica Iłży w ciągu DK nr 9 – 7,2 km,
 • Obwodnica Kołbieli w ciągu DK nr 50 – 11,03 km,
 • Obwodnicę Łochowa w ciągu DK nr 62 – 9,6 km,
 • Droga S19 gr. woj. – Łosice-gr. woj. – 32,4 km,
 • Poszerzenie autostrady A2 gr. woj. – Konotopa – 42 km,
 • Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (A50, S50) – 263 km,
 • Droga S7 Czosnów – Warszawa – 22,1 km,
 • Droga S12 gr. woj. – Radom- gr. woj. – 108,3 km.
województwo opolskie
 • S11 odcinek Kępno-granica województwa opolskiego – 45,8 km,
 • Dalsza rozbudowa A4 od Wrocławia do Tarnowa, w tym cały przebieg A4 w woj. opolskim o długości ok. 88 km,
 • obwodnica Kępna (w ramach S11) – 7 km,
 • obwodnica Olesna (w ramach S11) – 25 km,
 • obwodnica Kędzierzyna Koźle w ciągu DK nr 40 – 14 km,
 • obwodnica Praszki w ciągu DK nr 45 – 12,8 km,
 • obwodnica Niemodlina w ciągu DK nr 46 – 11,4 km.
województwo podkarpackie
 • Droga S19 Lasy Janowskie – Sokołów Młp. – 53,9 km,
 • Droga S19 Rzeszów-Babica – 10,3 km,
 • Droga S19 Babica-Barwinek (granica państwa) – 74,5 km,
 • Obwodnica Łańcuta w ciągu DK nr 94 – 5,8 km,
 • Droga S19 Sokołów Młp. – Jasionka (II jezdnia) – 15,2 km,
 • Droga S74 Opatów-Nisko – 71 km.
województwo podlaskie
 • Droga S19 Kuźnica – Białystok – 52,9 km,
 • Droga S19 Białystok – Dobrzyniewo – Krynice – 18,9 km,
 • Droga S19 Białystok-Plisko – gr. woj. (Chlebczyn) – 128 km,
 • Droga S61 Suwałki – Szypliszki – 24,2 km,
 • Droga S61 Ostrów Maz. – Szczuczyn – 91 km,
 • Budowa S16 Ełk – Knyszyn – 67 km.
województwo pomorskie
 • Droga ekspresowa S6 na odc. Bożepole Wielkie – Obwodnica Trójmiasta – 40,9 km,
 • Droga ekspresowa S6-Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej – 39,1 km,
 • Droga ekspresowa S6 na odc. Lębork – DK nr 6 – 22 km,
 • Droga ekspresowa S6 na odc. Słupsk – Lębork – 49,7 km.
województwo śląskie
 • Autostrada A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn odc. gr. woj. łódzkiego – w. Rząsawa (bez węzła) – 16,9 km,
 • Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy – 16,7 km,
 • Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała – 51,8 km,
 • Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) – 8,5 km,
 • S11 odc. od granicy woj. opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór – 65 km
 • Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK nr 78 – 24,3 km,
 • Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór S11 – 37 km,
 • Dalsza rozbudowa A4 od Wrocławia do Tarnowa, w tym cały przebieg A4 w woj. śląskim o długości ok. 84 km.
województwo świętokrzyskie
 • S74 Kielce-Nisko odc. Cedzyna – Łagów wraz z obw. Łagowa – 30 km,
 • Budowa drogi S74 Kielce – Nisko odc. Łagów-Opatów – 16,3 km,
 • S74 obwodnica Opatowa – ok. 14 km,
 • Budowa drogi S74 Kielce – Nisko odc. Opatów – Nisko, w tym fragment w woj. świętokrzyskim do Sandomierza – 71 km w tym na terenie województwa 25 km do Sandomierza,
 • Budowa drogi S74 Przełom/Mniów-Kielce – 21,4 km,
 • obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu DK nr 73 – 8,5 km.
województwo warmińsko-mazurskie
 • Droga S5 Ornowo – Wirwajdy – 5 km,
 • Droga S16 Borki Wielkie – Mrągowo – 12,9 km,
 • Droga S61 Szczuczyn – Raczki (obw. Augustowa) – 66,4 km,
 • Droga S16 Olsztyn – Ełk – 102,8 km,
 • Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK nr 15 – 17,7 km.
województwo wielkopolskie
 • Budowa obwodnicy Ujścia i Piły – etap I obw. Ujścia S11 – 15 km,
 • Budowa obwodnicy Obornik S11 – 13,6 km,
 • Przebudowa DK nr 25 na odc. Ostrów Wielkopolski – Kalisz-Konin – 44 km,
 • Budowa drogi S11 Szczecinek – Piła (w. Piła Północ bez węzła) – 59,3 km,
 • Budowa drogi S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno – 31 km,
 • Budowa drogi S11 Piła – Poznań, odc. Piła – Oborniki – 58 km,
 • Budowa drogi S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski – 85 km,
 • Budowa drogi S11 Piła – Poznań odc. Oborniki – w. Poznań Północ – 9 km.
województwo zachodniopomorskie
 • Droga ekspresowa S3 na odc. Troszyn – Świnoujście – 33 km,
 • Dokończenie drogi ekspresowej S6 na odc. obwodnica Koszalina i Sianowa do Słupska – 55,9 km,
 • Droga ekspresowa S11 na odc. Koszalin Zachód-Bobolice – 47,7 km,
 • Obwodnica Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13 – ok. 6,5 km,
 • Budowa drogi S11 Bobolice – Szczecinek – 24,3 km,
 • Budowa drogi S10 Szczecin – Piła – 114,0 km,
 • S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina – 48,9 km.
Rząd zamieścił również film przedstawiający nowy program:
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony