Partnerzy serwisu:

Projekt obwodnicy Chełmca najtaniej za 1,280 mln zł

inf. pras. 11.07.2019

Projekt obwodnicy Chełmca najtaniej za 1,280 mln zł
Fot. Google Maps
Do przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy Chełmca zgłosiło swoje oferty 8 wykonawców. Obwodnicę w ciągu DK-28 trzeba nie tylko zaprojektować, ale także uzyskać decyzje administracyjne i sprawować nadzór autorski podczas budowy. Rozpoczęło się badanie ofert.
Pomiędzy najniższą zaproponowaną ceną 1,280 mln zł za wykonanie zadania, którą zaproponowała firma Autostrada II Sp. z o.o. z Katowic, a najwyższą 3,028 mln zł zaproponowaną przez Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt z Warszawy jest ponad dwukrotna różnica. Sześć firm z ośmiu złożyło oferty, które cenowo mieszczą się w limicie wyznaczonym na zadanie przez GDDKiA.

Przed wykonawcą, który zostanie wybrany po przeanalizowaniu ofert przygotowanie:
• opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz projektów podziałów nieruchomości,
• kompletnych materiałów, niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i jego bieżącą aktualizacją na etapie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
• opracowań środowiskowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
• opracowań geologicznych i hydrogeologicznych wraz z wykonaniem badań dodatkowych i uzupełniających,
• opracowania materiałów wymaganych przez instytucje opiniujące i uzgadniające rozwiązania projektowe w związku z lokalizacją zadania inwestycyjnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
• wielobranżowego Projektu Budowlanego wraz z opracowaniami towarzyszącymi, niezbędnymi opiniami, pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami, postanowieniami i decyzjami administracyjnymi,
• kompletnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji,
• Projektu Wykonawczego dla każdej z branż,
• dokumentacji przetargowej: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarów robót, kosztorysów (ofertowego, inwestorskiego).

Zamówienie obejmuje ponadto udzielanie wyjaśnień na zapytania wykonawców, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Chełmca w ciągu DK-28 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

W wyznaczonych terminach na poszczególne części zamówienia określono, że wykonawca będzie miał:
• 20 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych,
• 7 miesięcy, jako czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
• 18 miesięcy na pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.

Obwodnica Chełmca będzie fragmentem DK-28 na odcinku Zator – Nowy Sącz – Przemyśl – granica państwa i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza, o długości ok. 1.4 km. Początek inwestycji będzie na wlocie istniejącego ronda na DK-28 (ul. Limanowska w Chełmcu), koniec będzie dowiązywać się do istniejącego ronda na ul. Marcinkowickiej w Chełmcu, które stanowi z kolei początek północnej obwodnicy Nowego Sącza.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony