Partner serwisu

Przeanalizują przebieg przyszłego połączenia z Beskidzką Drogą Integracyjną

Przemysław Farsewicz 22.11.2021

Przeanalizują przebieg przyszłego połączenia z Beskidzką Drogą Integracyjną
fot. Google Maps
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zamierza zlecić opracowanie wariantów połączeń drogowych od drogi krajowej nr 52 pomiędzy Kalwarią Zebrzydowską a Głogoczowem do obwodnicy Skawiny. Ruszył przetarg, którego przedmiotem będzie przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.
Opracowanie, które chce zlecić Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ma na celu przedstawienie wariantów połączeń drogowych od drogi krajowej nr 52 (planowanej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej) pomiędzy Kalwarią Zebrzydowską a Głogoczowem do obwodnicy Skawiny. Nowa trasa ma mieć klasę drogi głównej lub przyspieszonej, która będzie stanowiła łącznik pomiędzy DK 44 (Kraków – Oświęcim) a DK 52 (Kraków – Bielsko-Biała).

Zdaniem drogowców, droga ta, powinna ułatwić poruszanie się mieszkańcom Małopolski w kierunku północ-południe – szczególnie w kierunku Krakowa oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice. Nowa droga stanowiłaby alternatywę dla istniejącej zakopianki, w tym także dla ruchu tranzytowego i dostępu do autostrady A4 poprzez DK44 poprzez węzeł drogowy Kraków-Skawina. Planowana w przyszłości droga pozwoliłaby również wyeliminować ruch przelotowy z istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 953 pomiędzy Rzozowem i Kalwarią Zebrzydowską.

Wykonawca opracuje wielowymiarową analizę funkcjonalno-ruchowo-techniczną wariantów nowego przebiegu drogi wojewódzkiej oraz zbada zasadność inwestycji w połączeniu z układem drogowym istniejącym i projektowanym. Projektant musi uwzględnić chociażby takie inwestycje jak Beskidzka Droga Integracyjna, obwodnica Sułkowic, nowa Zakopianka, kontynuowana obwodnica Skawiny, planowana rozbudowa autostrady A4 o trzeci pas ruchu na odcinku Balice – Opatkowice.

Studium powinno określić lokalizację możliwych korytarzy dla przeprowadzenia trasy z uwzględnieniem środowiskowych, funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych uwarunkowań. Następnie dokonać kompleksowej oceny oraz zbadać negatywne oddziaływania poszczególnych wariantów na środowisko i oszacować koszty inwestycyjne.

W zakresie opracowania przeanalizowane zostanie połączenie planowanej drogi z projektowanymi węzłami drogowymi BDI na odcinku Kalwaria Zebrzydowska - Głogoczów do DW 953 w miejscu włączenia obwodnicy Skawiny lub wcześniejszym możliwym do rozbudowy istniejącej drogi wraz z jego rozwiązaniem projektowym.

Drogowcy chcą, aby nowa droga spełniała parametry klasy G lub GP z przekrojem jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu. Jezdnia ma mieć szerokość 7 m. Po obu stronach mają zostać zaprojektowane pobocza o szerokości 1,25 m. Rodzaje i formy skrzyżowań z innymi drogami mają zostać zaproponowane przez projektanta. Nawierzchnia ma zostać zaprojektowana do dopuszczalnego nacisku 115 kN/oś.

Projektant będzie miał 12 miesięcy na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy połączenia drogowego DK 52 z DW 953 w rejonie Skawiny. Składanie ofert wyznaczono do 8 grudnia. O wyborze wykonawcy decyduje cena (60 proc.), doświadczenie osoby na stanowisko projektanta branży drogowej (20 proc.) oraz doświadczenie osoby na stanowisko projektanta branży mostowej (20 proc.).
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony