Partnerzy serwisu:

Przekroczenia budżetów dotyczą ok. 18 proc. kontraktów drogowych

Elżbieta Pałys 01.10.2018

Przekroczenia budżetów dotyczą ok. 18 proc. kontraktów drogowych
fot. Locust
Jedenaście kontraktów zawartych w latach 2017 i 2018 zakończyło się podpisaniem umowy na kwotę wyższą niż ta, którą pierwotnie przewidziała na realizację GDDKiA. 17 umów zawartych zostało z innymi wykonawcami niż ci, którzy pierwotnie złożyli propozycję z najniższą ceną.
Między innymi o przetargach, w których zostały przekroczone pierwotnie planowane budżety, w odpowiedzi na interpelację poselską posła Stanisława Żmijana, poinformował wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Wyliczył też, ile umów zawarto z wykonawcami, którzy nie byli na pierwszym miejscu.

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że przekroczenie budżetu dotyczyło 10 kontraktów, na które zawarto umowy w latach 2017 i 2018. W ostatnich dniach września z niewielkim przekroczeniem budżetu GDDKiA zawarła umowę na budowę S7 Widoma – Kraków (nieuwzględniona w zestawieniu wiceministra), byłaby to jedenasta umowa wykraczająca poza pierwotny plan finansowy.

Gdzie drożej

Największe przekroczenia w stosunku do planu dotyczyły kontraktów na projekt i budowę S7 między węzłami Szczepanowice i Widoma, gdzie wybrana oferta była o 75 mln zł wyższa od planowanej (wynoszącej 433,730 mln zł), a także na projekt i budowę autostrady A1 węzeł Radomsko – granica województwa (tj. odcinek D planowanej autostrady Tuszyn – Częstochowa), gdzie budżet (273,631 mln zł) został przekroczony o 65 mln zł.

Sporo trzeba było dołożyć także do budowy drogi ekspresowej S3 Brzozowo–Miękowo wraz z obwodnicą Brzozowa (ok. 34 mln zł przy budżecie 326,710 mln zł), obwodnicy Niemodlina (niespełna 42 mln zł przy planowanej kwocie 22,537 mln zł), czy też obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK-13 (ok. 34 mln zł, przy kwocie podanej podczas otwarcia ofert wynoszącej 106,585 mln zł). w przypadku rozbudowy drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa na odcinku Łańcut – Głuchów przekroczenie wyniosło 23 mln zł. W pozostałych przypadkach wartości umów były wyższe od planowanych budżetów o nie więcej niż 10 mln zł, choć były i takie, w których planowany budżet przekroczyły wszystkie oferty, jak w przypadku kontraktu na S7 Widoma – Kraków czy budowę obwodnicy Iłży w ciągu DK-9 – w tym przypadku umowa jeszcze nie została podpisana.

Dodatkowo, przetarg na dwa zadania z powodu przekroczenia budżetu został unieważniony – chodzi pierwszy przetarg na o budowę Zachodniej Obwodnicy Łodzi - odc. Łódź Lublinek - Łódź Teofilów i odc. Łódź Teofilów - DK 91 w m. Słowik, w którym oferty otwarto w lutym 2017 roku.

W ubiegłym roku GDDKiA zawarła 28 umów budowlanych. W roku bieżącym, do tej pory, według informacji GDDKiA, zawarto 32 kontrakty. W sumie to 60 umów, co oznaczałoby, że przekroczenia budżetu w tym okresie dotyczą ok. 1/6 zakończonych postępowań. Spośród 11 umów, gdzie kwota umowy jest wyższa od planowanej 7 zawarto w tym roku.

Na razie przekroczenia budżetów nie są problemem dla największego publicznego inwestora – Jak mówi Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA, globalnie ceny zawieranych kontraktów są nadal niższe od założonych, co oznacza że inwestor ma „oszczędności”.

Ilu nie podpisuje

Jak podano w odpowiedzi na interpelację posła Żmijana, w latach 2017 i 2018 w przypadku 17 umów doszło do sytuacji, w której kontrakt zawarto z innym oferentem niż ten, który zadeklarował najniższą cenę lub złożył ofertę najkorzystniejszą (w przypadku kryteriów pozacenowych).

Wśród nich są takie, gdzie wykonawcy zrezygnowali z podpisania umów, ale też takie gdzie odrzucono oferty, czy wykluczono wykonawców (w tym z powodu nieprzedłużenia terminu związania ofertą co de facto jest rezygnacją wykonawcy z dalszego ubiegania się o zamówienie). Czasem, kilka przyczyn występowało jednocześnie – jak np. w przypadku S61 Szczuczyn – Budzisko na odcinku między węzłami Szczuczyn i Ełk Południe. Tam pierwszy wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (dodatkowo, po interwencji w KIO oferta została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę), podobnie uczynił drugi. Trzeci odmówił podpisania umowy. Nie przedłużył ważności oferty czwarty wykonawca, a umowę zawarto dopiero z piątym.

Podobnie było na innych odcinkach S61 między Szczuczynem i Budziskiem. W przypadku fragmentu między węzłami Ełk Południe i Wysokie – pierwszy wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą, drugi odmówił podpisania, a na odcinku od węzła Wysokie do Raczek pierwszy wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą, oferty trzech kolejnych zostały odrzucone ze względu na niską cenę lub niezgodność z SIWZ, piąty oferent nie przedłużył terminu związania ofertą. Podpisano umowę z szóstym. We wszystkich tych przypadkach od złożenia ofert do zawarcia umowy minęło więcej niż pół roku.

W przypadku jednego z postępowań dotyczącego budowy drogi S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko, w którym oferty składane były w marcu 2017 r., żaden spośród 5 wykonawców, których oferty podlegały ocenie nie był zainteresowany zawarciem umowy. Przetarg unieważniono i ogłoszono nowe postępowanie (jeszcze nie zostało rozstrzygnięte).
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony