Partner serwisu

Przetarg na przebudowę ronda Lubelskiego Lipca`80 i wybrane prace w jego pobliżu

jar, Rynek Kolejowy 04.03.2018

Przetarg na przebudowę ronda Lubelskiego Lipca`80 i wybrane prace w jego pobliżu
fot. Szater, Wikimedia Commons
Samorząd Lublina poszukuje wykonawcy kolejnych zadań w ramach większego projektu, dotyczącego usprawnienia funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Wynikiem inwestycji będzie przebudowa jednego z większych rond w mieście, a także wykonanie wielu prac w jego otoczeniu. Między innymi zostaną wytyczone nowe bus-pasy, wybudowane nowe drogi dla rowerów i chodniki dla pieszych.
Przebudowa ważnego ronda

Zarząd Dróg i Mostów oraz Zarząd Transportu Miejskiego, jednostki organizacyjne podległe Prezydentowi Miasta Lublin, są instytucjami zamawiającymi roboty budowlane w rejonie Ronda Lubelskiego Lipca ’80. Na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej, w ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowane jedno z większych skrzyżowań ulic miasta oraz wraz z przylegającymi do niego drogami i obiektami. Pracami objęte będzie rondo – zaplanowano korektę wyspy ronda i nowe wloty do niego, budowę lub przebudowę dróg rowerowych i chodników, przystanków, sieci trakcyjnej, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia i instalacji podziemnych.

Ponadto na ulicach dojazdowych do ronda zakłada się wykonanie kolejnych robót budowlanych. Wśród nich zaplanowano rozbiórkę i budowę mostu na Czerniejówce w ciągu ul. Fabrycznej wraz z umocnieniem skarp i dna rzeki, budowę sieci trakcyjnej nad ul. Lubelskiego Lipca na odcinku od omawianego ronda do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. Obok rozbudowy istniejących sygnalizacji świetlnych w rejonie omawianego skrzyżowania, powstanie nowa na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej i Bronowickiej, wszystkie „światła drogowe” włączone zostaną do systemu zarządzania ruchem. W planach są również przebudowy bądź budowy zatok autobusowych oraz zjazdów. Zakłada się wyznaczenie buspasów na ulicy Droga Męczenników Majdanka od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego. Urządzony zostanie parking na ul. 1-Maja. Realizację inwestycji zakłada się od 10 lipca 2018 r. do 31 października przyszłego roku.

Składanie ofert do 12 kwietnia

Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury otwartej. Aby wziąć udział w postępowaniu zainteresowane podmioty powinny posiadać odpowiednią kadrę oraz doświadczeniem w realizacji inwestycji drogowych. Składający ofertę mają obowiązek wnieść wadium w wysokości 390 000 tys. zł. Ofertę należy złożyć do 12 kwietnia 2018 r. do godziny 10:30 w siedzibie ZDM w Lublinie. Kryteria udzielenia zamówienia są dwa - cena (waga 60%) i gwarancja (waga 40%).

Przedsięwzięcie w ramach większego projektu

Zadania realizowane są w ramach większego projektu pn. "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Zakłada on m.in. inne prace w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej, w tym trwającą przebudowę ul. Grygowej z wzniesieniem nowych wiaduktów nad stacją kolejową Lublin Tatary, budowę dróg rowerowych o długości 4,74 km, wyznaczenie buspasów (6,5 km) oraz zakup nowych autobusów i trolejbusów. Wartość projektu to 203 129 064,24 PLN, z czego dofinansowanie z unijnego programu - 159 660 tys. zł.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Przetargi drogowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony