Partnerzy serwisu:

Przetarg na S1, który mieli realizować Chińczycy, unieważniony

Redakcja 23.02.2021

Przetarg na S1, który mieli realizować Chińczycy, unieważniony
fot. Google Maps
GDDKiA unieważniła przetarg na budowę drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Oświęcim. Postępowanie to, po odwołaniach do KIO oraz decyzji sądu, miała realizować firma China State Construction Engineering. Odcinek będzie jednak podzielony na dwa krótsze. Inwestor tłumaczy, że tak będzie korzystniej ze względu na skoordynowanie z sąsiednimi odcinkami, dla których wykonawców wybrano w ubiegłym roku.
„Podjęliśmy taką decyzję, chcąc zapewnić możliwość funkcjonowania kolejnych dwóch odcinków przyszłej S1, od Oświęcimia do Bielska-Białej, po ukończeniu na nich prac w 2023 r. Osiągniemy to poprzez podzielenie odcinka Mysłowice – Oświęcim na dwie części i sprawną realizację krótkiego fragmentu S1 z węzłem Bieruń i obwodnicą tego miasta” – uzasadnia GDDKiA. Jak dodaje Drogowa Dyrekcja, umożliwi to, na okres dokończenia prac przy pozostałej części S1, przekierowanie ruchu na DK-44 z pominięciem terenów zurbanizowanych i dróg lokalnych.

Postępowanie przetargowe

Przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice – Oświęcim ruszył w październiku 2019 roku, wraz z przetargami na pozostałe dwa odcinki S1, tj. Oświęcim – Dankowice oraz Dankowice – Bielsko-Biała. W grudniu 2019 r. ruszył także przetarg na realizację powiązanej z S1 obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK-44. Dla trzech odcinków w 2020 roku podpisane zostały umowy z wykonawcami i obecnie trwają tam prace projektowe.

Dwa fragmenty trasy: Oświęcim – Dankowice – Bielsko-Biała mają być gotowe w IV kw. 2023 r., a obwodnica Oświęcimia wiosną 2024 r.

Dla odcinak Oświęcim – Mysłowice postępowanie do tej pory nie było zakończone. Najtańszą ofertę w tym przetargu złożyła firma China State Construction Engineering. Była to jednocześnie jedyna oferta, która zmieściła się w budżecie inwestora. Za budowę 13 km drogi ekspresowej wraz z obwodnicą Bierunia chiński wykonawca zaproponował 752 mln zł, przy szacunku zamawiającego wynoszącym 767,7 mln zł. W sierpniu GDDKiA wykluczyła tę firmę. Zdaniem inwestora, nie złożyła ona jednoznacznych i wyczerpujących wyjaśnień w trakcie weryfikacji oferty.

Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, a ta uwzględniła jego argumenty.

GDDKiA skierowała jednak skargę na wyrok KIO do Sądu Okręgowego w Katowicach. Sąd nie uwzględnił skargi inwestora i w styczniu tego roku umorzył postępowanie, czego skutkiem było uprawomocnienie się wyroku KIO (przywracającego do walki o kontrakt chińskiego wykonawcę).

Będzie inaczej

GDDKiA stwierdziła jednak, że realizacja obecnego zakresu przetargu, w przyjętych terminach realizacji, jest w obecnym stanie faktycznym niecelowa i niezasadna. Jak tłumaczy, odcinek Mysłowice – Oświęcim zostałby oddany do użytkowania z co najmniej rocznym opóźnieniem w stosunku do dwóch dalszych odcinków, co oznaczałoby, że ruch tranzytowy z tych odcinków S1 wlewałby się na nieprzystosowane do dużego ruchu lokalne drogi.

GDDKiA wykorzystała art. 93 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych (za sprawą wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć) i unieważniła postępowanie dotyczące odcinka S1 Mysłowice – Oświęcim.

Teraz podzieli go na dwie części: Bieruń – Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia (odcinek I/A) oraz Mysłowice – Bieruń (odcinek I/B).

Zakres Odcinka I/A będzie obejmował zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą techniczną oraz odcinkiem drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) i łącznikiem klasy Z (droga zbiorcza) pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły). Długość drogi ekspresowej wyniesie 2,9 km, od km 10+000 do km 12+865, drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) ok. 2 km, a łącznika ok. 2,1 km. Ten zakres pozwoli na skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem DK-44 – tłumaczy inwestor.

Termin ukończenia dla odcinka Bieruń – Oświęcim (wraz z obwodnicą Bierunia), tj. listopad 2023 r. zbiegnie się z oddaniem do ruchu S1 od Bielsko-Białej do węzła Oświęcim. Dzięki temu ruch tranzytowy na kierunku północ – południe będzie mógł zostać skierowany poprzez przystosowaną do przenoszenia takich obciążeń drogę krajową nr 44 do istniejącego, tranzytowego układu komunikacyjnego (S1, A1), a z kierunku południe na zachód i wschód poprzez DK44 do autostrady A4 – tłumaczy swą decyzję GDDKiA.

Zakres Odcinka I/B (Mysłowice (Kosztowy Bieruń) będzie obejmował zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 od km 0+000 do km 10+000 o długości 10 km wraz z 16 obiektami inżynierskimi, dwoma miejscami obsługi podróżnych (Lędziny Wschód i Zachód) oraz infrastrukturą techniczną. Dla tej części zadania zostanie przeprowadzone odrębne postępowanie przetargowe z 36-miesięcznym terminem realizacji. Jednocześnie wykonawcy w swoich ofertach będą mogli zadeklarować krótszy termin realizacji w ramach kryterium poza cenowego.

W umowie zostanie uwzględniony termin pośredni oddania do ruchu jednej jezdni drogi ekspresowej S1 - w czasie 12 miesięcy od uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (kamień milowy). Pozwoli to na wcześniejsze uzyskanie przejezdności całej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, poprzez połączenie istniejącej drogi ekspresowej S1 w Mysłowicach z nowo wybudowanymi odcinkami tej drogi.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony