Partner serwisu

Przy gdańskiej rafinerii powstanie nowy terminal

Redakcja 20.01.2023

Przy gdańskiej rafinerii powstanie nowy terminal
fot. Orlen
Pół miliarda złotych ma kosztować inwestycja Orlenu w gdańskiej rafinerii. Za tę kwotę powstanie terminal do obsługi jednostek morskich. Przygotowaniem inwestycji zajmowali się specjaliści z Lotosu, a po fuzji kontynuuje ją Orlen. Wykonawcą jest konsorcjum na czele z NDI.
Nowy terminal ma być gotowy w 2025 roku. Umożliwi przeładunek ponad miliona ton produktów, w tym olejów bazowych, paliw żeglugowych czy biododatków do paliw.

Jak poinformowano w komunikacie, docelowe moce przeładunkowe morskiego terminala zlokalizowanego na Martwej Wiśle w kolejnych latach mogą wynieść nawet do 2 mln ton produktów rocznie. Realizacja inwestycji ma poprawić rentowność i bezpieczeństwo dostaw biokomponentów do produkcji paliw (biobenzyny i biodiesela) oraz transportu produktów (olejów bazowych i paliw żeglugowych) powstających w rafinerii. Terminal powinien też odciążyć funkcjonującą na terenie zakładu bocznicę kolejową, która jest obecnie wykorzystywana do transportu produktów między rafinerią a zewnętrznymi punktami przeładunkowymi.

W ramach inwestycji, którą zrealizuje konsorcjum NDI, Biproraf, BPBM „Projmors”, Dipl. Ing. Oraz Scherzer GmbH. wybudowane zostanie nabrzeże przeładunkowe do obsługi jednostek morskich o długości do 130 m, głębokości zanurzenia do ok. 5,8 m i szerokości do 17,6 m. Zaplanowano też m.in. wykonanie nabrzeża wraz z dwoma stanowiskami przeładunkowymi służącymi do obsługi zbiornikowców (każdy z 4 ramionami nalewczymi) oraz niezbędnej infrastruktury tj. m.in.: budynków, rurociągów, stalowych estakad, infrastruktury podziemnej i pomocniczej łączącej terminal z rafinerią w Gdańsku.

Inwestycja jest realizowana w formule „ pod klucz”.

– Przed nami kolejne wyzwanie inżynierskie – projekt o wysokim stopniu skomplikowania, bardzo zaawansowany technologicznie. Prace realizujemy w newralgicznym punkcie, jakim jest teren gdańskiej rafinerii. Wymaga to od nas bardzo precyzyjnego planowania pracy i realizacji robót z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Nasze konsorcjum składa się z podmiotów doświadczonych i komplementarnych dla realizacji projektu, a my jako lider będziemy dbali o to aby współpraca pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu przebiegała sprawnie i z pożytkiem dla projektu – mówi cytowana w komunikacie Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes Grupy NDI.

Terminal umożliwi przeładowywanie komponentów i biokomponentów, będących składnikami biopaliw (biodiesla i biobenzyn) takich jak: FAME, czyli bioestry – metylowe estry kwasów tłuszczowych (ang. fatty acid methyl esters), otrzymywane z olejów roślinnych i stosowane jako komponent oleju napędowego; UCOME, czyli biopaliwa drugiej generacji, powstające na bazie odpadów, np. oleju posmażalniczego; eter tert-butylowo-metylowy MTBE – organiczny komponent benzyn, podwyższający ich liczbę oktanową, a także stosowane w procesach petrochemicznych ksyleny oraz niskosiarkowe paliwa żeglugowe (MGO i RMD).

Terminal ma też pełnić kluczową rolę także w ekspedycji olejów bazowych, pochodzących z powstającego w Gdańsku Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO), którego budowa rozpoczęła się pod koniec 2021 roku. Obie inwestycje są ze sobą ściśle powiązane i maja być ukończone w tym samym czasie, tj. do połowy 2025 r.

Kluczową częścią HBO, która ma poprawić ekonomikę przerobu ropy naftowej jest instalacja katalitycznego odparafinowania i hydrorafinacji (DW/HDF), składająca się będzie z kilku sekcji: reaktorowej, sprężania wodoru i obiegu gazu wodorowego, wydzielania produktów lekkich oraz destylacji produktów ciekłych. Instalacja HBO w gdańskiej rafinerii umożliwi produkcję wysokiej jakości olejów.
Obie inwestycje zostały przygotowane przez Lotos, a po fuzji są kontynuowane przez Orlen.Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony