Partnerzy serwisu:

PZPB: Krok do uporządkowania zamówień publicznych

Redakcja 24.06.2019

PZPB: Krok do uporządkowania zamówień publicznych
fot. RI
Dotychczasowe Prawo zamówień publicznych poskutkowało m.in. licznymi i kosztownymi sporami między stronami umów, a także upadłością wielu przedsiębiorstw. Jest szansa, że szykowana nowa ustawa będzie miała znacznie lepsze skutki tak dla budownictwa, jak i gospodarki. Mechanizmy zapisane w projekcie nowego prawa pozytywnie ocenia Polski Związek Pracodawców Budownictwa.
Projekt nowego nowej ustawy Prawo zamówień publicznych 19 czerwca 2019 r. został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i skierowany na Radę Ministrów.

– Dotychczasowa praktyka zamówień publicznych, ukształtowana na gruncie obowiązujących obecnie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 roku, okazała się silnie niekorzystna dla rynku, doprowadzając do sporów o wielomiliardowych wartościach oraz upadku w minionych latach setek przedsiębiorstw – zauważa w stanowisku do nowego projektu Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Przedstawiciele branży budowlanej zauważają, że rozwiązania zawarte w obecnej wielokrotnie nowelizowanej ustawie w coraz mniejszym stopniu przystają do oczekiwań i wyzwań stojących przed polskim rynkiem, w tym w szczególności rynkiem budowlanym w perspektywie kolejnej dekady rozwoju Polski w latach 2020-2030. Nowy projekt, ich zdaniem, stanowi zauważalny, istotny krok w stronę uporządkowania systemu zamówień publicznych w Polsce. Zawarte w nim mechanizmy PZPB ocenia pozytywnie.

Jako dające nadzieję na poprawę sytuacji, związek ocenia przede wszystkim zapisy odnoszące się do obowiązku współpracy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, a także zakaz rażąco nieproporcjonalnego kształtowania praw i obowiązków stron.

Korzystne dla rynku są zapisany w projekcie wykaz klauzul abuzywnych w umowach pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, obowiązek stosowania waloryzacji wynagrodzenia przy umowach o okresie wykonywania ponad 12 miesięcy oraz położenie nacisku na polubowne metody rozwiązywania sporów.

Nowy projekt wprowadza także profesjonalizację postępowań odwoławczych i sądowych w sprawach o zamówienie publiczne, kładzie nacisk na poprawę jakości opisów przedmiotu zamówienia oraz profesjonalizację zachowań zamawiających, poprzez tworzenie polityk zakupowych oraz systematyczne analizowanie niepowodzeń kontraktowych.

Korzystne dla rynku powinno być także wyraźne rozdzielenie zamówień poniżej oraz powyżej progów UE przy wprowadzeniu istotnego zróżnicowania i odformalizowania procedur poniżej progów. To ostatnie ma znaczenie dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

– W świetle powyższego, poczytujemy propozycje zawarte w projekcie nowych przepisów o zamówieniach publicznych jako poważną szansę naprawy istotnych wadliwości obecnego systemu, co przyczyni się do zmniejszenia presji ciążącej na stronach umów o zamówienie publicznej a w dalszej konsekwencji do stabilniejszego i bardziej przewidywalnego rozwoju polskiego budownictwa i polskiej gospodarki – wskazuje organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa budowlane.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony