Partner serwisu

PZPB w sprawie inwestycji kolejowych: Opracujmy warunki kontraktowe oparte o FIDIC

Elżbieta Pałys 29.06.2016

PZPB w sprawie inwestycji kolejowych: Opracujmy warunki kontraktowe oparte o FIDIC
fot. Pixabay
Opracowanie warunków kontraktowych w oparciu o ogólne warunki FIDIC – to rekomendacja Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa dotycząca zasad jakie powinny być stosowane przy kontraktach inwestycyjnych realizowanych przez PKP PLK. Związek przedstawił oficjalne stanowisko w tej sprawie.
Jest ono odpowiedzią na dyskusję zainicjowaną podczas posiedzenia grupy roboczej ds. umów działającej w ramach Forum Inwestycyjnego. Rozważane były trzy możliwości: stosowanie WK FIDIC, stosowanie innych warunków lub opracowanie warunków kontraktowych na podstawie warunków ogólnych FIDIC. Zdaniem PZPB ta trzecia opcja jest najlepszym rozwiązaniem.

Ważne zasady, mniej ich podstawa

W zaprezentowanym stanowisku, Związek podkreśla, że co do zasady rodzaj stosowanych warunków kontraktowych nie ma znaczenia, o ile są one zgodne z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, dobrymi praktykami kupieckimi i dobrą praktyką inżynierską, a przy tym nie generują nadmiernych kosztów transakcyjnych. Zależność ta – co podkreślono – dotyczy w równym stopniu kontraktów komercyjnych, jak i zamawianych publicznie.

To dlatego „rozwinięte społeczności inżynierskie świata zachodniego” nie stosują WK FIDIC. Posiadają bowiem własne rozwiązania, które pozostają w zgodzie z przytoczonymi zasadami. Z tego też powodu – zauważono – WK FIDIC często wymagane są przez donatorów środków inwestycyjnych w krajach o nieutrwalonej kulturze prawnej, biznesowej i inżynierskiej. „Sposób realizacji inwestycji przez PKP PLK, ale również przez wielu innych zamawiających publicznych w Polsce klasyfikuje nas do tej drugiej kategorii” – czytamy w stanowisku PZPB.

Za daleko od pierwowzoru

„Dalsze modyfikacje WS FIDIC, którymi posługuje się PKP PLK uważamy za bezcelowe, z uwagi na abrewiacje klauzul WO poczynione dotychczas, co czyni ten instrument nie tylko silnie niezrównoważonym i niepraktycznym, ale przede wszystkim sprzeczny z „duchem” i intencją twórców tego standardu” – napisano. Na poparcie tej oceny, Związek wskazuje, że objętość warunków szczególnych stosowanych przez PKP PLK (101 stron) znacznie przekracza oryginalną wersję warunków ogólnych FIDIC (63 strony). Przedstawiciele branży budowlanej nie przyjmują argumentu, że to wynik konieczności dostosowania WO FIDIC do prawa polskiego, bowiem stosowane w przeszłości WS zamykały się w objętości ok. 20 stron, a więc 1/3 objętości obecnych. Nie zmieniały one jednak znacząco klauzul WO. Co istotne – były również stosowane w kontraktach z udziałem środków pomocowych.

Jednak największym minusem obecnie stosowanych warunków – zdaniem PZPB – jest fakt, że są one sprzeczne z dokumentami programowymi instrumentu finansowego Łącząc Europę, skąd ma być finansowana duża część inwestycji kolejowych. „Treść rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 w art. 65 wyraźnie stwierdza: Warunki umowy powinny brzmieć tak, aby sprawiedliwie podzielić ryzyko związane z umową w celu zmaksymalizowania opłacalności i umożliwienia jak najefektywniejszego wykonania umowy. Stosowane przez PKP PLK WK stoją w sprzeczności z tym rozporządzeniem” – czytamy w stanowisku.

Nie ma czasu, ani dobrych praktyk

Opracowanie zupełnie innych warunków kontraktowych, zdaniem PZPB, nie jest dobrym kierunkiem, ze względu na brak sprawdzonych wzorów krajowych oraz czas, który byłby potrzebny na ich wypracowanie. „Inwestor powinien brać pod uwagę, iż realizacja tego pomysłu niosłaby za sobą konieczność wypracowania nie tylko nowych WK, ale również całego sposobu przygotowania i opracowania opisów przedmiotu zamówienia oraz mechanizmów prowadzenia nadzoru nad inwestycją” – zauważono.

„Jedyną szansą na minimalizację niepowodzenia zamierzeń inwestycyjnych PKP PLK jest zastosowanie WK FIDIC poprzez sporządzenie WS na bazie niezmienionych WO w oparciu do dostępne wzory, którymi dysponują organizacje branżowe lub przy ich udziale” – stwierdzają przedstawiciele branży, deklarując pomoc przy wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony