Partner serwisu

Ruda Śląska z drogowymi planami na KPO i Polski Ład

Kasper Fiszer 15.09.2021

Ruda Śląska z drogowymi planami na KPO i Polski Ład
Ulica w Rudzie Śląskiejfot. PetrusSilesius, lic. CC BY-SA 3.0
Władze Rudy Śląskiej przedstawiają swoje plany w zakresie inwestycji drogowych. Najważniejszą z nich wydaje się kontynuacja budowy trasy N – S spinającej DTŚ i A4. Samorząd przyznaje jednocześnie, że duże nakłady budżetowe na realizację przedsięwzięć z dofinansowaniem zewnętrznym przyczyniają się do zmniejszenia budżetu na bieżące utrzymanie.
Największą z realizowanych obecnie inwestycji drogowych w Rudzie Śląskiej jest drugi etap budowy tzw. trasy N – S, która połączy Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Obejmuje on odcinek od ul. Kokota do Bielszowickiej, a prace są dofinansowane ze śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Toczy się także rozbudowa ulic Nowy Świat i Halembskiej, na którą miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Różne źródła finansowania trasy N – S

Niebawem mają rozpocząć się kolejne roboty: trwa procedowanie umowy na przebudowę ul. Janasa, która została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Ponadto w IV kwartale tego roku planowane jest wszczęcie postępowania na przebudowę ul. Wolności – zapowiada Mariusz Pol, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska. Również to zadanie ma być finansowane z RFIL. Samorząd złożył poza tym szereg wniosków o środki zewnętrzne, które są aktualnie rozpatrywane.

Miasto liczy na pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadania obwodnicowe) i z Polskiego Ładu na kolejny etap budowy trasy N – S. W ramach programu Polski Ład Ruda Śląska stara się też o środki na modernizację ul. Bałtyckiej, a z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg chce pozyskać pieniądze na przebudowę ul. Dworcowej i Przedtorze, a także w ramach odrębnego wniosku na budowę ul. bp. Pluty w rejonie ul. ks. Tunkla i Świętochłowickiej. – Planuje się również korzystanie z możliwości pozyskania dofinansowania ze środków obecnej perspektywy UE 2021 – 2027 – zapowiada nasz rozmówca. W jego opinii w założenia Krajowego Planu Odbudowy wpisuje się planowany kolejny – czwarty już – etap budowy trasy N – S.

Inwestycje z pierwszeństwem przed utrzymaniem?

Przedstawiciel magistratu zapewnia, że miasto stara się utrzymywać swoje drogi w dobrym stanie technicznym. Zwraca jednak uwagę, że wymaga to dużych nakładów finansowych, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę wydłużanie sieci ulic. Do tego realizacja dużych projektów infrastrukturalnych wymaga zapewnienia odpowiedniego wkładu własnego. – Powoduje to konieczność ograniczenia innych wydatków, w tym na bieżące utrzymanie dróg – przyznaje.

W ocenie Mariusza Pola pandemia koronawirusa nie wpłynęła znacząco na realizację procesów inwestycyjnych w Rudzie Śląskiej. Kilkakrotnie doszło jednak do ograniczenia liczby osób w zespołach projektowych bądź realizujących roboty.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport