Partner serwisu

Rusza przetarg na dokumentację dla obwodnicy Olsztyna i Dywit

red/inf. pras. 04.06.2020

Rusza przetarg na dokumentację dla obwodnicy Olsztyna i Dywit
fot. GDDKiA Olsztyn
GDDKiA uruchamia procedurę przetargową dotyczącą opracowania studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit.
Studium korytarzowe obejmie analizy obejścia Olsztyna zarówno po stronie zachodniej jak i wschodniej. Po wytypowaniu korytarza obwodnicy zadaniem wykonawcy będzie opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wydania decyzji środowiskowej. Na etapie STEŚ dokonane zostaną analizy co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków w Olsztynie, w korytarzu wybranym na podstawie studium korytarzowego.

Umowa z wykonawcą opracowań ma być podpisana w III kwartale 2020 roku.

Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował budowę obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 51 w lokalizacji jaka zostanie wskazana na podstawie studium korytarzowego.

W korytarzu zachodnim początek obwodnicy przewidziany jest w km około 76+927 istniejącej drogi krajowej nr 51 (koniec obwodnicy Spręcowa), a koniec pomiędzy km około 129+327 drogi krajowej nr 16, a rondem Olsztyn Zachód na drodze krajowej nr 16.

W korytarzu wschodnim obwodnica miałaby się zaczynać w km około 76+927 istniejącej drogi krajowej nr 51 (koniec obwodnicy Spręcowa), a kończyć pomiędzy km około 3+901 istniejącej drogi krajowej nr 16c (planowany węzeł Wójtowo), a km około 7+884 drogi krajowej nr 16c (planowany węzeł Łęgajny).

Powstać ma także obwodnica Dywit – od węzła drogowego na projektowanej obwodnicy Olsztyna (w korytarzu zachodnim lub wschodnim), do granicy administracyjnej Olsztyna w km około 83+184 istniejącej drogi krajowej nr 51.

 

Jednocześnie wybudowany ma zostać odcinek drogi o długości około 3 km na terenie Olsztyna, tj. od granicy administracyjnej miasta w km około 83+184 do skrzyżowania z ul. Sybiraków wraz z rozbudową tego skrzyżowania.

Na etapie opracowywania dokumentacji wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia udziału społeczeństwa.

Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Olsztynie i Dywitach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Będzie stanowiła również dopełnienie układu drogowego, który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S51 oraz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16.
Po zrealizowaniu tego zadania całość ruchu dalekobieżnego i tranzytowego będzie mogła zostać wyprowadzona z Olsztyna.

Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 980 mln zł, a długość ok. 20 km. Prace przygotowawcze dla tego zadania przewidziane są na lata 2021-2025, a sama jego realizacja w latach 2026-2030.

Zadanie będzie realizowane w ramach programu budowy 100 obwodnic.

PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Obwodnice
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony