Partnerzy serwisu:

Ruszył Generalny Pomiar Hałasu na drogach krajowych

mr 22.04.2020

Ruszył Generalny Pomiar Hałasu na drogach krajowych
fot. GDDKiA
Od 20 kwietnia do 9 października potrwa Generalny Pomiar Hałasu na drogach krajowych. Jego celem jest pozyskanie danych o poziomach hałasu w środowisku, w związku z eksploatacją dróg zarządzanych przez GDDKiA. Wyniki okresowych pomiarów hałasu przekazane zostaną właściwym organom ochrony środowiska, a następnie posłużą do kalibracji modeli obliczeniowych opracowanych na potrzeby sporządzenia map akustycznych.
Pomiary okresowe hałasu przeprowadza się co pięć lat, a obowiązek ich wykonania wynika z art. 175 ustawy Prawo ochrony środowiska i dotyczy dróg o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów lub o procentowym udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu powyżej 20 proc. w przypadku średniego dobowego ruchu przekraczającego pięć tys. pojazdów.

Pomiary poziomu hałasu wykonane zostaną w wybranych przekrojach pomiarowych na terenie całego kraju, w podziale na 16 województw. Łączna liczba przekrojów pomiarowych wynosi 270. W związku z obecną sytuacją epidemiczną wydłużyliśmy termin przeprowadzenia pomiarów. Pierwotnie planowane były od 20 kwietnia do 18 czerwca oraz od 7 września do 9 października. Teraz wykonawcy mają je przeprowadzić pomiędzy 20 kwietnia a 9 października 2020 r., z możliwością wykonywania pomiarów we wszystkie dni tygodnia.

Co istotne − pomiary będą musiały być przeprowadzone przy określonych warunkach atmosferycznych dotyczących temperatury, wilgotności względnej powietrza, prędkości wiatru, ciśnienia atmosferycznego oraz braku opadów atmosferycznych. Warunki sprecyzowane zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

Wyniki organizowanych co pięć lat pomiarów okresowych hałasu przekazywane są do organów ochrony środowiska i służą cyklicznemu monitoringowi środowiska. Zebrane dane w ramach GPH będą służyć do kalibracji modeli obliczeniowych opracowanych na potrzeby map akustycznych.

PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony