Partnerzy serwisu:

Są oferty na drogi dojazdowe do Trzebienia Małego i „miasta widmo”

Przemysław Farsewicz 25.06.2021

Są oferty na drogi dojazdowe do Trzebienia Małego i „miasta widmo”
fot. Pixabay
Powiat bolesławiecki ma zamiar przebudować drogi dojazdowe do dwóch obozowisk w regionie – Trzebień Mały oraz określanego jako „miasto widmo” Pstrąże. Mowa o traktach, które łączą się z drogą wojewódzką nr 297. W ramach zadania przewidziano również budowę dwóch nowych mostów na rzece Bóbr. Do zamawiającego wpłynęło pięć ofert.
Przedmiotem zamówienia powiatu bolesławieckiego jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297”. W pierwszej kolejności do zadań wykonawcy będzie sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód, opinii i pozwoleń, zezwalających na wykonanie robót budowlanych. Następnie na bazie przygotowanych dokumentów będzie przystępował do robót.

Ofert nie brakowało

Do przetargu zgłosiło się pięć firm. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum Nowak-Mosty z Dąbrowy Górniczej i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Larix z Lublińca. Firmy wyceniły prace na 110 mln zł. Kolejna oferta pochodzi od Rubau Polska z kwotą 118 mln zł, a następne od konsorcjum Mostostal Kielce i Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych (136 mln zł), Strabagu Infrastruktura Południe (140 mln zł) oraz od Budimexu (157 mln zł).

O wyborze oferty zadecyduje nie tylko cena (60 proc.), ale również doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (30 proc.) oraz termin wydłużenia okresu gwarancji (10 proc.). Wszyscy zadeklarowali w ostatnim aspekcie wydłużenie o 24 miesiące. Po sześć punktów każda z firm uzyskała za wskazanie projektanta specjalności drogowej, mostowej oraz kierownika budowy. Jedynie Budimex uzyskał odpowiednio po 6, 9 oraz 3 punkty.

Aby dojechać do Pstrąża

Obecnie dojazd do obozowiska Pstrąże od strony drogi wojewódzkiej nr 297 nie jest możliwy. Istniejący przedwojenny wieloprzęsłowy łukowy most drogowy na rzece Bóbr zlokalizowany obok wieloprzęsłowego łukowego mostu kolejowego jest częściowo zniszczony (wysadzone dwa przęsła podczas działań wojennych). Stąd potrzeba budowy nowej przeprawy na rzece Bóbr. Obiekt powstanie jednak w nowym śladzie – na północ od istniejącego zniszczonego drogowego mostu.

Nowy most będzie zaprojektowany w postaci stalowego rusztu wielodźwigarowego zespolonego z żelbetową płytą pomostu. Przewiduje się wykonanie ustroju nośnego składającego się z dwóch części tzn. pierwsza część o schemacie statycznym belki ciągłej pięcioprzęsłowej o zmiennej wysokości oraz druga część o schemacie statycznym belki ciągłej trójprzęsłowej o stałej wysokości. Całkowita szerokość projektowanego obiektu wyniesie około 12,20 m zaś długość wraz z podporami wyniesie około 390 m. Na obiekcie będzie położona jezdnia o szerokości 7 m. Po jej obu stronach znajdą się chodniki o szerokości 1 m.

Trzebień Mały zyska nowy most

Natomiast droga powiatowa nr 2288D wraz z drogą powiatową nr 2289D (odchodzące od DW 287), stanowiące dojazd do obozowiska Trzebień Mały, ich geometria zakrętów, szerokość jezdni oraz nośność nie są wystarczające do swobodnego poruszania się po nich pojazdów osobowych, ciężarowych i wojskowych. Z kolei 5-przesłowy i 82-metrowy most na rzece Bóbr jest w złym stanie technicznym i wprowadzone jest ograniczenie jego nośności do 10 ton. Obiekt przeznaczony jest do rozbiórki.

W tym samym miejscu powstanie nowa konstrukcja. Ustrój nośny obiektu będzie zaprojektowany w postaci stalowego rusztu wielodźwigarowego zespolonego z żelbetową płytą pomostu. Przewiduje się wykonanie ustroju nośnego o schemacie statycznym belki ciągłej trójprzęsłowej o stałej wysokości.

Całkowita szerokość obiektu wyniesie około 14,11 m. Długość mostu wraz z podporami wyniesie około 115,50 m. Parametry jezdni będą takie same jak w przypadku poprzedniej przeprawy. Różnicą będzie jednak konieczność zaprojektowania po jednej stronie ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości min. 2,50 m.

Łączna długość przewidzianej do przebudowy drogi, która będzie stanowić dojazd do obozowiska Pstrąże wyniesie 3,1 km, zaś do obozowiska Trzebień Mały – 9 km. Budowa dróg odbędzie się z zastosowaniem klasy technicznej G, Z, D i jezdni dodatkowych. Wybudowane będą trzy ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 297 oraz trzy ronda na trasie głównej przechodzącej przez Trzebień. Ronda dostosowane będą do poruszania się po nich pojazdów wojskowych z minimalnym promieniem skrętu wynoszącym 25,0.

PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony