Partner serwisu

Stalexport stracił na koronawirusie

inf. pras./Red. 03.08.2020

Stalexport stracił na koronawirusie
fot. Google Maps
Pierwsze półrocze 2020 r. Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady zakończyła z niższymi przychodami ze sprzedaży oraz nieco niższym niż przed rokiem zyskiem netto. Uzyskane wyniki finansowe są m.in. pochodną ograniczeń wprowadzonych przez instytucje i organy państwowe w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2.
Na koniec I półrocza 2020 roku przychody ze sprzedaży w Grupie Stalexport Autostrady ukształtowały się na poziomie 128,7 mln, niższym o ok. 23 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto spadł o ok. 8 proc., do 34,6 mln zł. EBITDA wyniosła 83,4 mln zł.
 
Podstawowy wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady ma prowadzona przez nią działalność autostradowa, polegająca na zarządzaniu i eksploatacji płatnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków, realizowana przez spółkę zależną Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM). Poziom ruchu pojazdów przejeżdżających przez koncesyjny odcinek autostrady, zwłaszcza w segmencie samochodów ciężarowych, w dużym stopniu uzależniony jest od tempa rozwoju gospodarki, mierzonego poziomem produktu krajowego brutto (PKB).
 
Niższe natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice – Kraków, spowodowane ograniczeniami dotyczącymi aktywności społecznej i gospodarczej, jakie wprowadzono w Polsce i w Europie w marcu br. w związku z pandemią koronawirusa, przełożyło się na spadek przychodów ze sprzedaży – podaje koncesjonariusz w komunikacie.

W I półroczu 2020 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków wyniósł 32,5 tys. pojazdów i był o blisko 26 proc. niższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie 2019 roku. Spadek dotyczy zarówno samochodów osobowych (28,5 proc.), jak i ciężarowych (13,2 proc.).

Przychody z poboru opłat w I półroczu 2020 roku wyniosły 126,7 mln zł, co stanowi spadek o 23,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

Na spadek kosztów operacyjnych w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półrocza 2019 roku miał wpływ mniejszy koszt płatności na rzecz Skarbu Państwa, który wyniósł 14,9 mln zł i 44,4 mln zł odpowiednio w I półroczu 2020 roku i I półroczu 2019 roku.  

W analizowanym okresie sprawozdawczym kontynuowano działania zmierzające do skrócenia czasu transakcji oraz zwiększenia przepustowości placów poboru opłat autostrady A4 Katowice – Kraków. W ostatnich miesiącach prowadzono prace związane z uruchomieniem płatności za przejazd opartej na odczycie tablicy rejestracyjnej, czyli tzw. videotollingu również dla posiadaczy aplikacji SkyCash, co nastąpiło 1 lipca br., oraz nowego serwisu internetowego dla użytkowników elektronicznego poboru opłat A4Go. Wraz z oddaniem do dyspozycji kierowców 23 czerwca br. nowego portalu www.a4go.pl formuła korzystania z A4Go poszerzona została o opcję post-paid.

– Z niepokojem obserwowaliśmy spadki ruchu na zarządzanym przez nas odcinku autostrady A4 zwłaszcza w kwietniu br., wynikające z obostrzeń, jakie wprowadzono w związku z pandemią koronowirusa, ponieważ spadek ruchu automatycznie przekłada się u nas na niższe przychody ze sprzedaży – mówi Emil Wąsacz, prezes Zarządu Stalexport Autostrady oraz Stalexport Autostrada Małopolska. – Należy pamiętać, że działalność autostradowa Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady, w tym inwestycje w modernizację infrastruktury drogowej oraz prace utrzymaniowe, w całości finansowane są właśnie z przychodów z tytułu poboru opłat – dodaje.

Rusz na autostradzie wraca do normy. Obecnie jest on o ok. 9 proc. niższy w stosunku do poziomu ruchu w analogicznym okresie roku ubiegłego.

– W I półroczu 2020 r. nadal prowadziliśmy działania mające na celu podniesienie jakości obsługi użytkowników autostrady poprzez udoskonalanie systemu poboru opłat, umożliwiającego klientom dywersyfikację form płatności za przejazdy A4 Katowice-Kraków – stwierdza prezes SAM.

Dodaje, że spółka zarządca kontynuował wymianę nawierzchni jezdni autostrady z zachowaniem dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. – Modernizowaliśmy także odwodnienie autostrady oraz obiekty mostowe – informuje prezes spółki. – W II półroczu 2020 r. nadal będziemy realizować zaplanowane na ten rok inwestycje, w tym m.in. modernizację odwodnienia i przebudowę przepustów autostradowych oraz prace utrzymaniowe obejmujące wymianę nawierzchni jezdni – zapowiada Emil Wąsacz.

PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony