Partnerzy serwisu:

Świadomość BIM rośnie. W budownictwie wolniej niż w architekturze

inf. pras. 11.11.2019

Świadomość BIM rośnie. W budownictwie wolniej niż w architekturze
fot. pixabay.com/pl/cegoh
Przedstawiciele 287 firm z branży architektoniczno-budowlanej wzięli udział w badaniu pod tytułem „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie”. Raport, który powstał na bazie wyników tego badania, dostarcza informacji o najważniejszych elementach dotyczących BIM w Polsce – świadomości i adopcji, ocenie wpływu na procesy i koszty, mówi o barierach i perspektywach. Nowym elementem raportu są dane nt. chmury w polskim budownictwie. Badanie na zlecenie Autodesk zrealizował Instytut Kantar Polska. Patronat honorowy nad badaniem objęli: Polski Związek Firm Deweloperskich, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP.
Raport pokazuje, że BIM staje się coraz popularniejszy na polskim rynku architektonicznym i budowlanym. Wśród architektów - grupa badana w 2015 i 2019 - można zauważyć wyraźny wzrost zarówno świadomości - 76% w 2019 w porównaniu do 46% w 2015, jak i korzystania z BIM w pracy zawodowej - 43% w 2019 w porównaniu do 25% w 2015. Świadomość BIM jest niższa w grupie firm budowlanych (19,6%) oraz wśród inwestorów (16%). Przy czym respondenci zgodnie oceniają, że świadomość wszystkich stron zaangażowanych w proces inwestycyjny rośnie. Jedynym wyjątkiem są legislatorzy, gdzie poziom wiedzy, według ocen badanych, spadł.

Korzyści wynikające z zastosowania BIM to przede wszystkim tworzenie projektów lepszej jakości, redukcja liczby błędów, w szczególności na etapie realizacji inwestycji. Wysoko oceniana jest komunikacja, lepsze zrozumienie projektu przez wszystkie zaangażowane strony. Zdaniem ponad 51% respondentów, zastosowanie BIM obniża koszty w całym procesie powstawania i życia budynku.

Bariery związane z wykorzystaniem BIM w Polsce pozostają takie same jak wymieniane w 2015 roku, chociaż niemalże w każdym przypadku respondenci uważają je obecnie za mniej istotne. Najczęściej wskazywano na niski poziom wiedzy nt. BIM, zbyt niskie ceny projektów na polskim rynku, niską świadomość korzyści wśród inwestorów, a także brak wspólnych standardów działania i wykwalifikowanych w obszarze BIM kadr.

Wśród działań potrzebnych do zwiększania zakresu wykorzystania BIM w Polsce wymieniane są przede wszystkim: budowanie świadomości inwestorów na temat możliwości wykorzystania danych gromadzonych w procesie zgodnym z BIM, opracowanie polskich standardów i zmiany w przepisach prawnych. Każdy z tych czynników wymieniany jest częściej niż 4 lata temu, co świadczy o rosnących potrzebach.

Respondenci wyraźnie widzą korzyści wynikające z zastosowania rozwiązań chmurowych, w tym łatwiejszą współpracę i komunikację stron zaangażowanych w projekt, swobodny dostęp do danych z dowolnego miejsca, lepszy dostęp do informacji na każdym etapie projektu, czy też szybszą realizację projektów. Wykorzystanie chmury jest jednak w początkowej fazie, deklaruje je 23%. respondentów, przy czym jest to wprost zależne od zasięgu geograficznego firm – w firmach globalnych 55%, w firmach lokalnych tylko 12,2%.

„Inicjatywa Autodesk, mająca na celu określenie, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o BIM w Polsce, została poparta przez organizacje i instytucje branżowe. Świadczy to o potrzebie rozmowy i konieczności pogłębiania świadomości tej metodyki w naszym kraju. Jestem przekonany, że badanie będzie impulsem do szerszej debaty i edukacji rynku w zakresie BIM.” – mówi Przemysław Nogaj, AEC Territory Sales Executive, Autodesk.

Badanie na zlecenie Autodesk realizował Instytut Kantar Polska. Zostało ono przeprowadzone na próbie 287 firm z branży architektoniczno-budowlanej (pracownie architektoniczne, firmy budowlane, zajmujące się realizacją inwestycji, inwestorzy prywatni - deweloperzy i publiczni, firmy zarządzające nieruchomościami). Badanie zrealizowane zostało za pomocą techniki mix mode (CATI, CAWI) z wykorzystaniem jednolitego narzędzia badawczego – kwestionariusza. Badanie jest kontynuacją podobnego pomiaru przeprowadzonego w 2015 roku. W związku z tym możliwa jest analiza porównawcza części danych oraz ocena zmian na przestrzeni ostatnich 4 lat w obszarze rozwoju BIM w Polsce. Patronat honorowy nad badaniem objęli: Polski Związek Firm Deweloperskich, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony