Partnerzy serwisu:

Szef CUPT ma mieć zastępcę

ep. 03.01.2019

Szef CUPT ma mieć zastępcę
fot. KPRM
Ministerstwo Infrastruktury chce, by dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych miał zastępcę. Pod koniec grudnia opublikowane zostało zarządzenie ministra infrastruktury wprowadzające taką możliwość. Uzasadnieniem są m.in. liczne obowiązki związane z wejściem w intensywną fazę wdrażania funduszy, za których właściwą realizację odpowiada CUPT.
Zgodnie zarządzeniem zastępcę dyrektora CUPT będzie powoływał i odwoływał minister właściwy ds. transportu (obecnie to minister infrastruktury) na wniosek dyrektora Centrum.

CUPT pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020, a także realizuje zadania w ramach wdrażania Instrumentu „Łącząc Europę” – przypomina w uzasadnieniu tej zmiany przesłanym do naszej redakcji Ministerstwo Infrastruktury. Realizuje także zadania związane z zapewnieniem nadzoru nad trwałością projektów POIiŚ 2007–2013 i zamknięciem transportowej części tego programu operacyjnego. Instytucja jest także włączana w prace nad przygotowaniem nowej perspektywy finansowej UE.

– CUPT z instytucji odpowiadającej za monitorowanie, kontrole i rozliczanie projektów stał się organizacją, która nie tylko czuwa nad właściwą realizacją projektów, lecz także oferuje kompleksowe wsparcie dla beneficjentów – stwierdza Szymon Huptyś, rzecznik prasowy MI. Jak zauważa, z tym wiąże się większa liczba zadań i obszarów, za które ta instytucja odpowiada.

– Równocześnie bieżąca perspektywa finansowa wchodzi w intensywną fazę wdrażania, co wiąże się ze znacznym obłożeniem pracą zatrudnionych w CUPT pracowników, kierownictwa departamentów CUPT oraz dyrektora CUPT – wyjaśnia Szymon Huptyś.

Uzasadnieniem dla wprowadzenia funkcji zastępcy dyrektora CUPT są także liczne obowiązki niezwiązane bezpośrednio z wdrażaniem funduszy UE jak np. te związane z funkcjonowaniem organizacji, czy takie, które wiążą się z częstą nieobecnością dyrektora w siedzibie CUPT, polegające na uczestniczeniu w pracach zespołów czy komitetów dotyczących spraw transportowych.

– Powołanie stałego zastępcy jest zasadne, bowiem przekładać się będzie na efektywność pracy tej jednostki – mówi rzecznik MI.

Od marca 2016 roku pełniącym obowiązki dyrektora CUPT jest Przemysław Gorgol. Największym beneficjentem środków europejskich, za których skuteczne wykorzystanie odpowiada kierowana przez niego instytucja jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W gronie największych jest także PKP PLK.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony