Partnerzy serwisu:

Torpol ma w portfelu zamówień ponad 4 mld zł

inf. pras. 06.09.2019

Torpol ma w portfelu zamówień ponad 4 mld zł
fot. Torpol
W pierwszej połowie 2019 roku giełdowy lider infrastruktury kolejowej w Polsce odnotował skokową poprawę sprzedaży oraz zysków względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. Portfel zamówień Grupy obecnie kształtuje się na poziomie ponad 4,17 mld zł netto. Torpol opublikował strategię na lata 2019-2023, przyjęty plan zakłada m.in. skumulowane przychody na poziomie ponad 8,8 mld zł.
Przychody GK Torpol w I połowie 2019 roku wyniosły 664,8 mln zł (+21,5% r/r), zysk operacyjny 15,3 mln zł (+101,2% r/r), a EBITDA 25,7 mln zł (+62,3% r/r). Zysk netto z działalności kontynuowanej ukształtował się na poziomie 10,9 mln zł, co oznacza poprawę o 16,8 mln zł względem ubiegłego wyników pierwszego półrocza ubiegłego roku. Rentowność brutto na sprzedaży oscylowała w okolicach 5%.

Wyniki za ostatnie półrocze to efekt wysokiego tempa realizacji prac w ramach portfela zamówień wypracowanego w ubiegłych latach. Szczególnie imponujący przerób odnotowaliśmy na kontraktach dotyczących LCS Konin oraz elektrowni Jaworzno, która jest dla nas bardzo istotnym i pod każdym względem projektem. Jednocześnie skutecznie prowadzimy restrykcyjną politykę kosztową, która zapewnia nam wypracowanie dodatniego wyniku finansowego. Spodziewamy się, że 2019 rok pod względem sprzedaży będzie zbliżony do roku ubiegłego, natomiast lepszy pod względem zyskowności – mówi Grzegorz Grabowski, prezes GK Torpol.

Według strategii Grupy na lata 2019-2023 skonsolidowana sprzedaż w ciągu najbliższych 5 lat GK Torpol chce wypracować przychody warte łącznie ponad 8,8 mld zł, przy osiągnięciu średniej marży na sprzedaży brutto na poziomie nieco powyżej 5%. Obecnie backlog GK Torpol wart jest ponad 4,17 mld zł netto, w tym 47,5 mln zł netto zostało pozyskane przez Torpol Oil&Gas. Jego średnia rentowność na sprzedaży brutto kształtuje się na poziomie ok. 5%, natomiast uwzględniając ostatnie 12 miesięcy wyniosła ok. 5,6%.

Pozyskanie rekordowego portfela zamówień nie byłoby możliwy, gdyby nie doświadczona i wysoko wyspecjalizowana kadra inżynierska i menedżerska, która nie tylko w sposób ciągły analizuje rynek i walczy o kolejne kontrakty, ale także monitoruje stronę kosztową przyszłych i obecnych zamówień. Istotne jest także utrzymanie odpowiedniej płynności finansowej, dlatego zabezpieczyliśmy dodatkowe finansowanie pod niedawno zdobyte (nieposiadające zaliczek) projekty od naszego głównego akcjonariusza. W bardzo istotny sposób zachowanie płynności wspierają uzyskane od zamawiającego (PKP PLK) zaliczki wynoszące do 10% wartości zamówień brutto. Warto pamiętać, że nasz backlog to nie tylko rynek kolejowy, ale także rynek oil&gas, na którym nasza spółka Torpol Oil&Gas stale zwiększa skalę działalności, usamodzielnia się i zaczyna generować dodatnie wyniki finansowe – dodaje prezes Grabowski.

W perspektywie do 2023 roku GK Torpol chce stopniowo dywersyfikować źródła przychodów poprzez systematyczny rozwój w obszarach infrastruktury tramwajowej, budownictwa kubaturowego oraz konstrukcji inżynieryjnych. Zarząd Torpolu zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 5,7425 mln zł, tj. 0,25 zł na akcję. Dzień wypłaty dywidendy na 31 października 2019 roku. Wyżej wymieniona kwota stanowi 70% zysku wypracowanego w 2018 roku.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony