Partnerzy serwisu:

Trwają konsultacje Strategii Rozwoju Transportu do 2030 roku

Leonard Dolecki 15.11.2018

Trwają konsultacje Strategii Rozwoju Transportu do 2030 roku
fot. PKP PLK
9 listopada br. ruszyły konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Transportu do 2030 (SRT) roku wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument jest aktualizacją Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) z 2013 roku. Jednym z powodów opracowania tego średniookresowego dokumentu planistycznego jest m.in. konieczność dopasowania go do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) uchwaloną w 2017 roku (SOR).
SRT do 2030 roku

Od 9 listopada 2018 roku do 14 grudnia 2018 roku prowadzone są konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury – zaktualizowana SRT nadal pozostanie wyłącznie strategią transportową, istnieje jednak konieczność przeprowadzenia jej aktualizacji polegającej między innymi na dostosowaniu jej zapisów do treści SOR, ze szczególnym uwzględnieniem celów, kierunków interwencji, działań, wskaźników, podejścia zintegrowanego (terytorialnego), projektów strategicznych i ram finansowych oraz wyeliminowania działań już zrealizowanych.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku została opracowana w celu wyznaczenia najważniejszych kierunków interwencji i działań, a także ich koordynacji w zakresie osiągnięcia celu głównego. Jej wdrożenie pozwoli nie tylko usunąć aktualnie istniejące bariery, ale także stworzyć nową jakość, zarówno w infrastrukturze transportowej, zarządzaniu, jak i w systemach przewozowych.

Jak czytamy w dokumencie: „Głównym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze lokalnym, krajowym, europejskim i globalnym.”

Dokument obejmuje wszystkie sektory transportowe, tj.:
 • transport drogowy,
 • transport kolejowy,
 • transport lotniczy,
 • transport morski,
 • transport wodny śródlądowy,
 • transport intermodalny.
Oddziaływanie na środowisko

Wraz ze Strategią Rozwoju Transportu do 2030 roku opublikowany został raport oddziaływania zawartych w niej działań na środowisko. Jego konsultacje trwają od 9 listopada 2018 roku do 30 listopada 2018 roku.

Jak czytamy w dokumencie: „Dokonana ocena stanu bieżącego środowiska w Polsce, wskazuje na konieczność podjęcia działań szczególnie w zakresie tych komponentów środowiska, w których problemy mają najwyższy priorytet tj. w zakresie jakości powietrza, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony przyrody. Ogólny stan środowiska jest dobry, za wyjątkiem złego stanu jakości powietrza, wód i niedociągnięć w gospodarce odpadami. Potrzebne są także działania mające na celu ochronę cennych przyrodniczo obszarów, zwłaszcza ze względu na znaczny rozwój sieci drogowej w ostatnich latach oraz wzrost presji turystycznej na te tereny, co przyczynia się do fragmentacji siedlisk oraz rozprzestrzeniania gatunków obcych.”

Gdzie można składać uwagi i wnioski?

Uwagi i wnioski w sprawie obu dokumentów można składać:
 • za pośrednictwem ankiety on-line dostępnej TUTAJ
 • na adres e-mail: konsultacjeSRT@mi.gov.pl,
 • w Głównej Bibliotece Komunikacyjnej przy ulicy Chałubińskiego 4/6 w Warszawie, gdzie udostępnione są dokumenty,
 • na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 Warszawa 00-928,
 • ustnie do protokołu w godzinach od 9:00–15:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.
Dodatkowo, Ministerstwo Infrastruktury wraz z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza na konferencję konsultacyjną w sprawie projektu. Odbędzie się ona 21 listopada 2018 roku w godzinach 09:00–14:30 (rejestracja od godziny 8:20 do 9:00) w Hotelu Mercure Warszawa Grand, ul. Krucza 28.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o rejestrację poprzez wysłanie wiadomości na adres: konsultacjeSRT@mi.gov.pl do 19 listopada 2018 r. do godziny 14:00 z dopiskiem KONFERENCJA. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Program konferencji można znaleźć TUTAJ.

Pełne dokumenty do wglądu można zleźć tu:
Projekt Strategii Rozwoju Transportu do 2030 roku
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony