Partner serwisu

Trzy obwodnice w Lubuskiem będą zaprojektowane

mr 06.04.2020

Trzy obwodnice w Lubuskiem będą zaprojektowane
Fot. Google Maps
GDDKiA poinformowała o wysłaniu ogłoszenia o przetargu na dokumentację trzech obwodnic miejscowości w województwie lubuskim. Chodzi o obwodnice Wschowy, Dobiegniewa i Przytocznej. Wykonawcy wyłonieni w przetargu opracują dokumentację projektową w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych z elementami Koncepcji Programowych (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przetarg podzielono na trzy części. Pierwszą z nich jest budowa obwodnicy miejscowości Wschowa w ciągu drogi krajowej nr 12, drugą budowa obwodnicy miejscowości Dobiegniew w ciągu drogi krajowej nr 22, a trzecią budowa obwodnicy miejscowości Przytoczna w ciągu drogi krajowej nr 24

Termin otwarcia ofert wyznaczony został na 12 maja 2020 r. Podpisanie umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą planowane jest na październik br.

W zakres obowiązków wykonawcy w ramach pierwszego etapu wejdą: wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności, uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ostateczne ustalenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych, dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego, umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na drugi etap zaplanowano uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych dróg, konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu dla kluczowych elementów przedsięwzięcia, określenie wytycznych dla projektu budowlanego oraz wykonanie analizy wielokryterialnej umożliwiającej zamawiającemu wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej realizacji.

 
Mapa: GDDKiA
Zamówienie obejmuje również przygotowanie niezbędnych materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji.

Planowana obwodnica Wschowy w ciągu drogi krajowej nr 12 dotyczy budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 12 relacji Głogów – Leszno, stanowiącej obwodnicę miasta Wschowa.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wschowy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na drodze krajowej nr 12. Obwodnica stanowić będzie fragment ciągu DK-12 stanowiącego połączenie nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Wpisuje się ona w szereg zadań, jakie są planowane na drodze krajowej nr 12, jak np. planowana budowa obwodnicy Głogowa.

Realizacja obwodnicy Dobiegniewa usprawni ruch zarówno na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim, ale także pomiędzy Niemcami a korytarzem drogi krajowej nr 11 i dalej autostrady A1.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Dobiegniewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Dobiegniewie. Droga krajowa nr 22 jest ważnym korytarzem transportowym nieograniczającym się tylko do województwa lubuskiego. Obwodnica usprawni ruch zarówno na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim, ale także pomiędzy Niemcami a korytarzem drogi krajowej nr 11 i dalej autostrady A1.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Przytocznej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na drodze krajowej nr 24. Obecnie DK-24 przebiega przez centrum miejscowości. Zakłada się budowę obwodnicy po nowym śladzie drogi krajowej nr 24.

Droga krajowa nr 24 jest ważnym korytarzem transportowym na osi wschód-zachód, równolegle do autostrady A2. Obwodnica poprawi również dostęp do drogi ekspresowej S3. Dzięki obwodnicy wyprowadzony zostanie szczególnie ruch dalekobieżny i tranzytowy z miejscowości.

PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Obwodnice
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony