Partner serwisu

Tunele Północnej Obwodnicy Krakowa – z czym mierzono się na etapie fundamentowania

Redakcja/inf. pras. 23.04.2021

arrow
arrow
Tunele Północnej Obwodnicy Krakowa – z czym mierzono się na etapie fundamentowania
fot. mat. pras.
Tunele Północnej Obwodnicy Krakowa – z czym mierzono się na etapie fundamentowania
Tunele Północnej Obwodnicy Krakowa – z czym mierzono się na etapie fundamentowania
Tunele Północnej Obwodnicy Krakowa – z czym mierzono się na etapie fundamentowania
Tunele Północnej Obwodnicy Krakowa – z czym mierzono się na etapie fundamentowania
Tunele Północnej Obwodnicy Krakowa – z czym mierzono się na etapie fundamentowania
Tunele Północnej Obwodnicy Krakowa – z czym mierzono się na etapie fundamentowania
W ciągu trasy S52 – północnej Obwodnicy Krakowa, na terenie gminy Zielonki powstaną dwa tunele. Obiekty będą realizowane w wymagających warunkach hydrologicznych. – Ze względu na bardzo zróżnicowaną strukturę gruntu realizacja ścian tuneli w tych warunkach to prawdziwe wyzwanie – mówi Dawid Skowroński, kierownik robót odpowiedzialny za zakres prac fundamentowych w firmie Soletanche Polska, której wykonawca – konsorcjum firm Gὕlermak i Mosty Łódź powierzyło wykonanie konstrukcji podziemnych.
Gmina Zielonki leży w dorzeczach rzek Prądnika (Białuchy) w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego pomiędzy malowniczymi pagórkami, a Krakowem, na terenie tzw. Wyżyny Krakowskiej. Jedynie 5 km w linii prostej od centrum Krakowa. To czyni ją atrakcyjnym miejscem, dla osób które cenią sobie spokój, ale jednocześnie chcę mieszkać blisko centrum. Sprawna infrastruktura komunikacyjna, która jednocześnie nie zaburza spokoju mieszkańców to kompromis, który mają zapewnić rozwiązania tunelowe.

Chimeryczność gruntu powoduje liczne wyzwania geotechniczne

Dno doliny Prądnika wypełniają piaski i muły, a doliny – rzeczne piaski i żwiry rzeczne. Całą południową część gminy Zielonki, przykrywają iły, mułki, piaski i piaskowce mioceńskie oraz utworów czwartorzędowych w tym także pokrywy lessu. – Rzeźba terenu jest wysoce urozmaicona i w dużym stopniu predysponowana budową geologiczną. Projektowane obiekty przecinają północne zbocze wysoczyzny lessowej i masywu mioceńskiego, w obrębie, którego stwierdzono występowanie warstw skalnych wapiennych oraz rumoszy skalnych związanych ze strukturami zrębowymi kredy i jury górnej. Strukturę zrębową tworzą silnie spękane, potrzaskane skały wapienne przechodzące w zwietrzeliny gruzowe, najczęściej wypełnione spoiwem gliniastym i ilastym, co w praktyce znaczy, że przebicie się przez te warstwy jest bardzo trudnym zadaniem. Struktura gruntu może powodować tworzenie się tzw. guzków w ścianach szczelinowych, co może skutkować większym nakładem czasu i pracy przy ich późniejszym skuwaniu po wydrążeniu tunelu – wyjaśnia Dawid Skowroński, kierownik robót, Soletanche Polska.

Po co tunel?

Takie rozwiązanie nie tylko poprawi płynność ruchu, ale obniży hałas oraz emisję CO₂, na czym skorzysta nie tylko okoliczna przyroda, ale również mieszkańcy gminy Zielonki. Obiekty mają pełnić funkcję bezkolizyjnego skrzyżowania z trasą S52. W ramach tego zadania Soletanche wykona fundamentowanie specjalistyczne dwóch obiektów:

Tunel TS14 – obiekt zrealizowany jest w miejscowości Bosutów pomiędzy ul. Królewską, a ul. Długą. Planowana długość to ok 427 mb i składa się z dwóch naw. Zewnętrzna część tunelu tworzą ściany szczelinowe. Przez środek obiektu poprowadzone są barety zrealizowane w tej samej technologii co ściany zewnętrzne. Mają one za zadanie podzielić tunel na dwie nitki: prowadzącą w stronę wschodnią oraz zachodnią. Głębokość poszczególnych sekcji będzie wahała się od 8 do 29 m.

Taka rozpiętość związana jest z wyżej wspomnianą chimerycznością gruntu. Grubość sekcji planowana jest na 80 cm. Po zakończeniu realizacji procesu głębienia ścian rozpoczną się prace związane z realizacją płyty stropowej. Następnie przy użyciu metody podstropowej będzie wybierany urobek spod stropu. Wraz z postępem prac wydobywczych będzie realizowana tzw. kosmetyka ścian szczelinowych (ewentualne skuwanie i wypełnianie ubytków) – mycie i przygotowanie sekcji do odbiorów.

Tunel TS04 – kolejne wyzwanie to obiekt, który będzie przebiegał pod rzeką. Po zakończeniu procesu głębienia ścian obiektu TS14 wykonawca rozpocznie prace związane z realizację ścian szczelinowych tunelu TS04. – Jestem zadowolony z tempa prac jakie udało nam się osiągnąć realizując fundamenty obiektu TS14. Mimo niesprzyjających i bardzo zróżnicowanych warunków gruntowych w mojej ocenie radzimy sobie sprawnie. Zaznajomiliśmy się empirycznie z terenem i wyciągnęliśmy wnioski z doczasowych działań. Wiedza, którą zdobyliśmy z pewnością pomoże nam w realizacji kolejnego obiektu. Tunel TS04 będzie poprowadzony pod rzeką Prądnik, co znaczy, że do znanych nam już ryzyk dodajemy jeszcze wykonanie szczelnych ścian pod istniejącym korytem rzeki i zachowaniem jej naturalnego biegu – wyjaśnia Dawid Skowroński.

Obiekt będzie zlokalizowany w miejscowości Zielonki między ul. Do Cegielni, a ul. Staropolską. Planowana długość obiektu to 653 m. Będzie to tunel dwunawowy ze ścianami zewnętrznymi oraz środkową wykonaną w technologii ścian szczelinowych. Planowane sekcje będą realizowane w dwóch grubościach 80 i 100 cm. Dodatkowym zadaniem będzie wykonanie przesłony kopanej, której realizacja będzie dostosowana do etapowania prac na tym obiekcie.

Zgrany i doświadczony zespół to podstawa do osiągnięcia sukcesu

– Bardzo się cieszę, że możemy poszerzyć nasze referencje o realizację obiektów w ramach realizacji Północnej Obwodnicy Krakowa. Kraków to bardzo szczególne miejsce dla nas, to właśnie w tym mieście Soletanche stawiała swoje pierwsze kroki na rynku polskim. Chcemy budować tu więcej. Dołożymy wszelkich starań, aby prace wykonać w założonym terminie. Mamy doświadczony zespół, który realizował najdłuższy miejski tunel drogowy w Polsce – mówi Hubert Tomczak, dyrektor zarządzający Soletanche Polska, dodając że zespół Soletanche zrealizował m.in. 4 km ścian szczelinowych w ramach tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. – Jestem przekonany, że zespół poradzi sobie również z kapryśnymi gruntami Małopolski – dodaje.

Wykonawstwo fundamentowania specjalistycznego w ramach realizacji Północnej Obwodnicy Krakowa to kolejny projekt tunelowy w portfolio Soletanche Polska. W 2020 roku firma zakończyła prace przy budowie najdłuższego miejskiego tunelu drogowego w Polsce, w ramach bezkolizyjnego przejazdu trasy S2 przez warszawską dzielnicę Ursynów. Firma prowadzi również prace na krańcowej stacji II linii metra M2 Bródno. W ramach modernizacji obiektów kolejowych Soletanche wykonuje fundamentowanie w zakresie projektu geotechnicznego i realizacji przebudowy Dworca Warszawa Zachodnia oraz dwóch strategicznych obiektów w ramach budowy Tunelu Średnicowego w Łodzi: Komorę Odolanowską, z której rozpocznie prace tarcza o średnicy 13,04 m oraz Komorę K – 18 z której wystartuje tarcza o średnicy 8,7 m.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony