Partner serwisu

Tysiąc autobusów na wodór do 2030 r. Jest rządowa strategia

inf. pras. oprac.red. 04.11.2021

Tysiąc autobusów na wodór do 2030 r. Jest rządowa strategia
fot. Pixabay
Do 2030 roku mamy mieć 800-1000 nowych autobusów wodorowych, wśród których będą pojazdy wyprodukowane w Polsce. To jeden z celów "Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r." przyjętej w tym tygodniu przez Radę Ministrów. Dokument określa cele rozwoju gospodarki wodorowej oraz działania, które są konieczne, aby je osiągnąć.
Produkcja wodoru to jeden z kluczowych kierunków gospodarki, który ma być rozwijany z uwagi na cele w zakresie niskoemisyjności. Technologie wodorowe mają mieć zastosowanie m.in. w transporcie, ale także w energetyce i ciepłownictwie. Dzięki temu szybciej ma nastąpić dekarbonizacja przemysłu.

Strategia zakłada stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Opiera się na założeniu, że inwestycje w rozwój technologii wodorowych oferują rozwiązania umożliwiające obniżenie emisyjności w tych segmentach gospodarki, w których dekarbonizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona lub niemożliwa poprzez elektryfikację.

Rząd w przyjętym dokumencie przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej, przy czym pomoc ta ma objąć wyłącznie wodór niskoemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych.

Wśród najważniejszych celów strategii wskazano m.in. wykorzystanie wodoru, jako paliwa alternatywnego w transporcie, wsparcie dekarbonizacji przemysłu, produkcja wodoru w nowych instalacjach, sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru oraz konieczność stworzenia stabilnego otoczenia regulacyjnego. Jednym z celów jest także wdrożenie technologii wodorowych w ciepłownictwie i energetyce.

Rządowy dokument określa także wskaźniki osiągnięcia celów w perspektywie do roku 2030 r. Będą to: 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii. W perspektywie do roku 2030 mamy mieć 800-1000 nowych autobusów wodorowych, wśród nich te wyprodukowane w Polsce. Powstać mają przynajmniej 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru. Funkcjonować ma także co najmniej 5 dolin wodorowych.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
#Wodór w transporcie
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony