Partnerzy serwisu:

Umowy na koncepcje dla S12 Piaski – Dorohusk podpisane

Leonard Dolecki 04.03.2019

Umowy na koncepcje dla S12 Piaski – Dorohusk podpisane
fot. GDDKiA
Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowy na opracowanie koncepcji programowej dla dwóch odcinków drogi ekspresowej S12 w okolicy Chełma. Oba zadani zostały powierzone firmie TPF z Warszawy, która złożyła najtańsze oferty w przypadku obu zadań.
Opracowanie koncepcji programowej podzielono na dwie części obejmujące trzy odcinki realizacyjne. Zadanie nr 1: od końca obwodnicy Piask do węzła Dorohucza (długość ok. 12,9 km) oraz pomiędzy węzłami Dorohucza i Chełm Zachód (ok. 21,7 km). Zadanie nr 2: odcinek od węzła Chełm Wschód do Dorohuska (ok. 23 km).

– Budowa drogi ekspresowej S12 pozwoli na jeszcze lepszą integrację systemu komunikacyjnego Polski. Trasa ta będzie jednocześnie stanowiła połączenie międzynarodowej trasy Via Carpatia z Ukrainą i przyczyni się do rozwoju gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
 
Jest to drugie podejście GDDKiA do znalezienia wykonawcy, który podejmie się opracowanie koncepcji programowych dla odcinków S12 Piaski – Chełm i Chełm – Dorohusk. Pierwszy przetarg był podzielony na trzy zadania i dotyczył całego odcinka Piaski – Dorohusk, łącznie z obwodnicą Chełma. Zakończył się on jednak podpisaniem tylko jednej umowy, która dotyczyła właśnie drogi obwodowej Chełma.

We wrześniu 2018 roku ruszyło więc nowe postępowanie, dla odcinków Piaski – Chełm (zadanie 1) i Chełm – Dorohusk (zadanie 2). Zestawienie złożonych ofert poznaliśmy pod koniec listopada 2018 roku. Do obu pracy nad oboma odcinkami zgłosiło się po 11 oferentów. Propozycje w przypadku zadania nr 1 mieściły się w przedziale 5,521 – 9,749 mln zł, przy budżecie równym 6,818 mln zł, a w przypadku zadania nr 2 w przedziale 4,148 – 9,566 mln zł, przy budżecie równym 4,692 mln zł.

Inwestor odrzucił trzy oferty w przypadku odcinka Piaski – Chełm i dwie w przypadku trasy Chełm – Dorohusk. Ostatecznie, dla obu zadań, wybrane zostały najtańsze propozycje. Obie zostały złożone przez firmę TPF z Warszawy.

Zadaniem wykonawców koncepcji programowej będzie: wykonanie analizy i prognoz ruchu, opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla celów projektowania dróg, a także opracowań geologiczno–inżynierskich, hydrogeologicznych, geotechnicznych i hydrologiczno-hydraulicznych. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego.

Wykonawcy będą mieć na to 23 miesiące od podpisania umowy, a wyniki ich pracy posłużą do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie projektuj i buduj (wykonawca może współpracować z GDDKiA przy tym przetargu).

Całkowita kwota, którą zapłaci GDDKiA to 9,670 mln zł. Łącznie z kontraktem dla obwodnicy Chełma, zawartym z firmą Mosty Katowice w sierpniu 2018 roku (wartym 3,1 mln zł), koncepcje programowe dla odcinka S12 Piaski – Dorohusk będą kosztowały 12,77 mln zł.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony