Partnerzy serwisu:

Waloryzacja, czyli urealnienie wartości ceny zawartej w ofercie w świetle paragrafów i praktyki sądowej

Agnieszka Suchecka 11.10.2018

Waloryzacja, czyli urealnienie wartości ceny zawartej w ofercie w świetle paragrafów i praktyki sądowej
fot. Pixabay
Waloryzacja jest słowem kluczowym większości informacji na rynkach infrastrukturalnych. Dla kontraktów publicznych stała się najbardziej gorącym tematem po odstąpieniu od umowy na liniach kolejowych przez włoskiego wykonawcę. Warto zatem przybliżyć o co w tym chodzi.
W systemie prawnym, co do zasady, jeśli strony umówią się na określone wynagrodzenie wyrażając je w kwocie np. 100 milionów złotych, to na koniec wykonanego zadania owe 100 milionów złotych powinno zostać wypłacone, a obie strony kontraktu powinny być tak samo zadowolone jak w dacie zawierania umowy. Na tym polega bowiem przyjęta w prawie zasada ekwiwalentności świadczeń. Zdarza się jednak, że w pewnym okresie dochodzi do takich zmian rynkowych, że wspomniane i umówione 100 milionów złotych nie wystarcza już na wykonanie nie zmienionego zakresu umowy. Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia na rynku inwestycji tak drogowych jak i kolejowych.

Ostatnio prowadzone przetargi na kolei – choćby na modernizację trasy kolejowej E75 Rail Baltica (złożono dwie oferty, każda o wartości przekraczającej budżet zamawiającego) pokazują, że kwoty ustalone w kosztorysach inwestorskich są zbyt niskie – co oznacza, że za określoną kwotę nie można kupić już tyle materiału, wynająć odpowiedniego sprzętu, zatrudnić ludzi – ile wymagane jest dla realizacji całości zadania. Zatem bez wątpienia instrument waloryzacyjny to ważny temat dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy zachowaniu minimum bezpieczeństwa finansowego wykonawców.

Dlatego w pierwszej kolejności ważne byłoby przewidzenie w umowach na realizację inwestycji infrastrukturalnych mechanizmów waloryzacji, które respektowałyby zasadę równości i były jednakowo stosowane dla wszystkich wykonawców, którzy składają oferty w przetargach publicznych. Takie mechanizmy są stosowane i mogą być wprowadzone bez przeszkód w każdej nowej umowie. Ustawa prawo zamówień publicznych przewiduje nawet obowiązkową waloryzację wynagrodzeń dla umów trwających powyżej 12 miesięcy (art. 142 ust. 5 Pzp), choć czyni to dla zamkniętego katalogu zdarzeń (np. zmiana VAT, minimalnego wynagrodzenia za pracę, itp.).

W kwestii umów już zawartych, gdzie nie przewidziano klauzul waloryzacyjnych – wykonawcom pozostaje dzisiaj jedynie droga sądowa. Proces o podwyższenie wynagrodzenia, na gruncie polskiego prawa, to batalia na kilka lat, podczas której wykonawca musi wykazać, że zmieniona sytuacja w zakresie nadzwyczajnego wzrostu cen powstała po zawarciu umowy, nie była przez niego wkalkulowana w cenę jako ryzyko wykonawcy, a wreszcie, że skutkuje dla wykonawcy rażącą stratą. Udowodnienie tych wszystkich okoliczności jest możliwe, choć to nie lada wyzwanie i zaangażowanie kosztowe. Wykonawca musi się bowiem odpowiednio to takiego postępowania przygotować, w szczególności pozyskać odpowiednie opinie eksperckie, opłacić koszty sądowe. Czy zatem jest możliwe inne rozwiązanie?

Zważywszy że problem waloryzacji dotyczy całej branży (choć oczywiście w różnym stopniu i zakresie) można np. w ramach Forum Inwestycyjnego PKP PLK opracować mechanizm zastosowania waloryzacji, który pokazywałby metodologię badania przez obie strony zasadności jej zastosowania gdyby sprawa trafiła przed sąd. Podparcie tej metodologii rzetelną analizą zmiany kosztów realizacji kontraktów kolejowych dawałoby obraz i punkty wyjściowe dla zastosowania polubownej drogi ustalenia zwiększenia wynagrodzenia bez konieczności występowania na drogę sądową. Ochrona przed utratą równowagi kontraktowej jest przecież także ochroną przed negatywnym efektu domina na rynku kolejowym.

Wykonawcy niestety nie mogą zbyt długo czekać na alternatywne rozwiązania, bo orzecznictwo sądowe dość jednoznacznie dzisiaj wskazuje, że ewentualny pozew o waloryzację wynagrodzenia powinien zostać skierowany do sądu przed zakończeniem umowy.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony