Partner serwisu

Warmińsko-mazurskie: O perspektywach drogowych regionu

Edyta Wsół 18.10.2014

Warmińsko-mazurskie: O perspektywach drogowych regionu
fot. Jasmic, flickr.com, CCA
Województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z najbardziej wykluczonych regionów pod względem komunikacyjnym. Budownictwo drogowe napotyka tam nie tylko bariery finansowe, ale i te wynikające z budowy geologicznej terenów. Zagadnienia te zostały poruszone podczas ostatniego Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego.
Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego zwrócił uwagę na to, że słaba dostępność komunikacyjna jest połączonym efektem względów historycznych i politycznych. Peryferyjne położenie przez wieki przynależności do Niemiec, brak większych inwestycji po włączeniu tych ziem do Polski po 1945 r. i bariera komunikacyjna, jaką stała się 200-kilometrowa granica z Federacja Rosyjską – to czynniki, które zdecydowały o odległym miejscu regionu w rankingach dostępności, przypomina Polski Kongres Drogowy w relacji z Forum.

Jakość dróg priorytetem

Marszałek podkreślił, że region potrzebuje sieci drogowej dobrej jakości. Sprzyjać emu powinno wykorzystanie środków europejskich. W nowej perspektywie budżetowej w Kontrakcie Terytorialnym województwa warmińsko-mazurskiego zostaną zapisane następujące drogi: S7 na całym przebiegu przez teren województwa, S51 z ekspresową obwodnicą Olsztyna oraz dalsza modernizacja drogi krajowej nr 16. PKD informuje, że władze samorządowe zamierzają przebudować też 350 km dróg wojewódzkich. Ponadto, środki na modernizację sieci dróg otrzymają powiaty.

Większość inwestycji umieszczono w opracowanym 10 lat temu programie dotyczącym kształtowania sieci dróg krajowych, następnie dróg wojewódzkich i ich powiazań z pozostałymi trasami. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, jeden z współtwórców programu, przypomniał, że program przewidywał budowę nowych odcinków dróg i obwodnic miast, poszerzenia dróg, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do nośności 115kN/oś i wzmocnienie obiektów inżynierskich.

Które drogi najważniejsze?

– Do obecnego roku udało się zrealizować znaczącą część przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych, choć w przypadku DK-16 zdecydowano się na klasę GP, a nie jak rekomendowali autorzy programu na drogę ekspresową przynajmniej na odcinku Ostróda – Olsztyn – Mrągowo. Przy realizacji dalszych zadań szczególny nacisk powinien być położony na poprawę bezpieczeństwa ruchu, rozwój dróg i szlaków rowerowych oraz przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez upowszechnienie ważenia pojazdów w ruchu – powiedział dyrektor Rafalski.

Inwestycje na drogach krajowych

Podczas Forum o najważniejszych inwestycjach zaplanowanych do realizacji na sieci dróg krajowych mówił Mirosław Nicewicz, dyrektor GDDKiA w Olsztynie. W ostatniej fazie przetargu są kolejne odcinki drogi S7 z Miłomłyna przez Ostródę do Olsztynka (38 km) i Nidzica – Napierki (22,7). Dalszy odcinek, już na terenie województwa mazowieckiego długości 71 km (Napierki – Płońsk) jest w trakcie opracowywania dokumentacji.

W ostatniej fazie przetargu jest droga S51 Olsztynek – Olsztyn. Bliskie realizacji są także: obwodnica Ostródy w ciągu drogi nr 16, realizowana jako jedno zadanie z budową odcinka S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe i obwodnica Olsztyna, która będzie miała częściowo wspólny przebieg z drogą S51. Na etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego jest natomiast droga S61 Szczuczyn-Raczki, czyli Via Baltica w nowym przebiegu przez wschodnie krańce woj. warmińsko-mazurskiego.

Kłopotliwa natura

Polski Kongres Drogowy pisze też o naturze, która stanowi poważną przeszkodę dla przebudowy sieci drogowej. – Chcemy zachować dziedzictwo przyrodnicze w jak najlepszym stanie, ale nie uciekniemy od dylematu co robić z drzewami w pasie drogowym. Będziemy chronić aleje drzew na drogach lokalnych, ale jeśli musimy mieć drogi także dla ruchu pojazdów ciężkich, to przede wszystkim musimy brać pod uwagę względy bezpieczeństwa. Kluczowe szlaki muszą być zatem zgodne z warunkami technicznymi i bezpieczne – oznajmił marszałek Protas.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony