Partnerzy serwisu:

Warszawa. 15 km południowej obwodnicy blisko finału. Otwarcie w grudniu

Redakcja 24.11.2020

Warszawa. 15 km południowej obwodnicy blisko finału. Otwarcie w grudniu
fot. Krzysztof Nalewajko/GDDkiA
Przed końcem roku do ruchu ma być oddany fragment Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Lubelska i Przyczółkowa. Inspektorzy nadzoru budowlanego już pracują. Nieco dłużej poczekamy na tunel pod Ursynowem.
Jak poinformowała warszawska GDDKiA, do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie złożony już został wniosek o wydanie decyzji pozwalającej na użytkowanie wawerskiego odcinka, pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska. Toczy się procedura uzyskania decyzji dla węzłów po obu stronach Wisły, na skrzyżowaniu z ul. Przyczółkową i Wale Miedzeszyńskim. Trwają już odbiory na moście. Po wypełnieniu zakończeniu wszystkich procedur na trasę wjadą kierowcy.

Zakończenie budowy drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinkach C i B, przebiegających przez teren Wawra i Wilanowa, oraz ursynowskiego odcinka A (bez tunelu), nastąpi do końca 2020 roku – informuje GDDKiA. Jedynie planowany termin oddania do użytku tunelu przewidziany jest w II kwartale 2021 roku. Nowe terminy zakończenia budów związane są z uznaniem przez inwestora (GDDKiA) części zasadnych roszczeń złożonych przez wykonawców poszczególnych odcinków S2.

Tunel na Ursynowie

Obecnie pod Ursynowem kontynuowane są prace związane z wypełnianiem ścian żelbetowych, budową przejść awaryjnych i chodników. Wykonano już 92 proc. stropów łukowych, ustawiane są elementy betonowe odwodnienia liniowego. W obu nawach tunelu ułożona jest warstwa odsączająca. Na powierzchni kończy się zasypywanie tunelu i trwają prace przy porządkowaniu terenu.

Po zachodniej stronie tunelu do ułożenia została nawierzchnia betonowa i trwają prace przy wykończeniu murów oporowych. Po wschodniej stronie tunelu, pomiędzy obiektami biegnącymi nad ul. Ledóchowskiej i projektowaną ul. Rzeczypospolitej, ułożono ok. 90 proc. nawierzchni betonowej. Na dwóch łącznicach węzła ułożona została podbudowa z betonu asfaltowego, a na wjeździe na trasę główną stabilizacja. Na wschodnim, wyłączonym z ruchu pasie ul. Rosoła oraz na ul Płaskowickiej w kierunku ul. Branickiego wykonana została warstwa wiążąca nawierzchni.

Realizowane są prace brukarskie, a także te związane z humusowaniem terenu czy nasadzeniem drzew i krzewów.

Trwają prace przy realizacji budynku przyszłego Centrum Zarządzania Tunelem przy zachodnim portalu oraz stacji wentylatorowych i stacji transformatorowych przy obu portalach. W obiektach wykonywane są między innymi prace malarskie, ślusarskie, instalacyjne. Montowane są oszklenia w ścianach wewnętrznych oraz drzwi.

Zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku to 88 proc. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 r. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie była m.in. długotrwała procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz proces zawierania umów z gestorami sieci. Kierowcy pojadą tunelem w II kwartale 2021 r., po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Za realizację tego odcinka liczącego 4,6 km odpowiada Astaldi.

Most już z nawierzchnią

Środkowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 ma 6,5 km długości, z czego most na Wiśle około 1,5 km. Na tym odcinku prace skoncentrowane są głównie na części nurtowej mostu i dwóch kładkach pieszo-rowerowych. Zaawansowanie robót na całym odcinku przekroczyło 93 proc.

Na wszystkich częściach mostu ułożona została już nawierzchnia bitumiczna. Prowadzone są prace związane z montażem barier energochłonnych i balustrad ochronnych. Dobiega końca budowa chodników i ich wyposażenie. Wykonywane jest oświetlenie.

Na wszystkich pozostałych obiektach, zarówno po stronie Wilanowa jak i Wawra, roboty zostały już zakończone. Na wilanowskim brzegu Wisły kończone są prace związane z budową dwóch kładek pieszo-rowerowych. Porządkowane jest otoczenie trasy oraz sadzone są drzewa i krzewy.

Termin zakończenia robót został przewidziany jeszcze w listopadzie 2020 r. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie były warunki geologiczne, których nie można przewidzieć przed realizacją robót. Ponadto w analizie są kolejne roszczenia wykonawcy. Procedowane są dwa oddzielne wnioski o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – dla węzła Wał Miedzeszyński oraz dla węzła Przyczółkowa.

Ten odcinek liczy 6,5 km a wykonuje go konsorcjum Gulermak i PBDiM.

Węzeł Patriotów na finiszu

Pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska prace nawierzchniowe w zasadzie zostały zakończone. Zaawansowanie robót wynosi ok. 99 proc.

W rejonie „wanny szczelnej” na węźle Patriotów realizowane są prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wykończeniowe i drobne roboty oświetleniowe.

Na ul. Patriotów oraz na węźle jest już oznakowanie poziome i trwa montaż oznakowania pionowego. Kończona jest budowa ścieżek pieszo-rowerowych. Wzdłuż trasy głównej trwa humusowanie oraz sadzenie drzew i krzewów.

Prace na całym odcinku zostaną zakończone w grudniu 2020 r., zgodnie z zawartym aneksem wynikającym z podpisanego porozumienia z PKP w zakresie budowy wiaduktu pod czwarty tor.

Wawerski, 7,5-kilometrowy odcinek S2 realizuje Warbud.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2 stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony