Partner serwisu

Warszawa. Odcinkowy pomiar prędkości na S8?

oprac. ep. 02.07.2020

Warszawa. Odcinkowy pomiar prędkości na S8?
fot. GDDKiA Warszawa
W czwartek mają się zakończyć prace związane m.in. z naprawą barier na odcinku drogi ekspresowej S8 w Warszawie, gdzie w ubiegłym tygodniu doszło do wypadku z udziałem miejskiego autobusu. Zarządca drogi zapewnia, że zastosowane tam rozwiązania były zgodne z przepisami i sprawne. Rozważa wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości w tym miejscu.
Do wypadku z udziałem autobusu komunikacji miejskiej na jezdni zbierająco-rozprowadzającej drogi ekspresowej S8 w węźle Modlińska doszło 25 czerwca 2020 r. Autobus przegubowy uderzył w barierę i przebił ją, wskutek czego część pojazdu spadła na Wisłostradę.

Zarządca drogi – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – montuje w tym miejscu nowe bariery energochłonne, a po ich zainstalowaniu zamontowana zostanie poduszka przeciwzderzeniowa. Koniec prac zaplanowano na czwartek 2 lipca. Pozwoli to na przywróceniu stałej organizacji ruchu w tym miejscu – kierowcy będą mogli korzystać z dwóch pasów ruchu na jezdni zbierająco-rozprowadzającej oraz z łącznicy zjazdowej w kierunku Gdańska.

Kontrola na bieżąco

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje jednocześnie, że infrastruktura, za którą odpowiada, była sprawna technicznie i zaprojektowana oraz utrzymywana prawidłowo.

– Trasa jest kilka razy dziennie monitorowana przez służby utrzymaniowe GDDKiA. Dwa razy w roku odbywają się objazdy drogi przy udziale Policji, w trakcie których weryfikowane jest między innymi oznakowanie czy urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każdego roku dokonywane są również przeglądy techniczne drogi, jak również obiektów zlokalizowanych w jej ciągu – tłumaczy GDDKiA w komunikacie.

Dyrekcja tłumaczy również, że na etapie projektowania, jak również przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz po oddaniu trasy do ruchu, wykonany został audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. – We wnioskach z ostatniego audytu (przeprowadzonego w 2016 r.) zgłoszona została uwaga dotycząca miejsca, w którym doszło do zdarzenia, jednak dotyczyła ona szerokości osłony energochłonnej, a nie jej parametrów bezpieczeństwa. Uwaga została uwzględniona i zmieniony został typ osłony na szerszą – czytamy w komunikacie. Ostatni przegląd był wykonany w maju i zakończył się pozytywnym wynikiem.

Dyrekcja zapewnia jednocześnie, że jeśli po wizji lokalnej będą dodatkowe zalecenia, zastosuje się do nich.

Odcinkowy pomiar prędkości?

Ze swej strony zarządca chce wprowadzenia odcinkowego pomiaru prędkości na odcinku S8 pomiędzy węzłami Prymasa Tysiąclecia i Łabiszyńska w Warszawie. Jak tłumaczy Dyrekcja, na tym odcinku mamy do czynienia z gęsto rozmieszczonymi węzłami drogowymi, które powodują krzyżowanie się strumieni ruchu. – Brak przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym nagminne przekraczanie prędkości, jest główną przyczyną kolizji i wypadków – informuje GDDKiA.

Z wnioskiem o zastosowanie takiego rozwiązania zarządca drogi wystąpił do GITD.

Bariery energochłonne i poduszka przeciwzderzeniowa

Administracja drogowa tłumaczy także jakie rozwiązania i dlaczego zastosowane było w miejscu nieszczęśliwego wypadku: osłonę energochłonną U-15a zgodnie z przepisami rozporządzeni w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach stosuje się jako urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w niebezpiecznych miejscach przed barierami ochronnymi.

Mogą być one umieszczane przed barierami ochronnymi w takich miejscach jak: rozwidlenia i odgałęzienia łącznic wyjazdowych z autostrad i dróg ekspresowych, czy początki dróg ekspresowych na odcinkach międzywęzłowych stanowiących przedłużenie dróg ogólnodostępnych.

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych dopuszczają zastosowanie poduszek zderzeniowych (osłon energochłonnych) w przypadku braku możliwości zabezpieczenia barierą. W tym przypadku z uwagi na przyjęte rozwiązania obiektów inżynierskich nastąpiła konieczność zastosowania osłony zgodnie z warunkami technicznymi opisanymi w ww. rozporządzeniu – czytamy w komunikacie.

Osłona montowana jest w celu pochłaniania energii pojazdu w przypadku uderzenia. Jej zadaniem jest zmniejszenie skutków wypadku. Zgodnie z normą PN-EN 1317 osłona energochłonna jest testowana jako konstrukcja stojąca niezależnie, w związku z tym nie wymaga się jej łączenia w jakikolwiek sposób z barierą ochronną. Testy osłon energochłonnych przeprowadza się natomiast wyłącznie dla samochodów osobowych.

GDDKiA tłumaczy, że zastosowana w miejscu wypadku osłona energochłonna (EuroTRACC 80 Wide) była dobrana prawidłowo pod kątem klasy prędkości – na trasie w tym miejscu obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Była też odpowiednio oznakowana i prawidłowo zamontowana.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony