Partner serwisu

Wielu chętnych na nadzór dla S10 z Bydgoszczy do Torunia

Przemysław Farsewicz 09.11.2021

Wielu chętnych na nadzór dla S10 z Bydgoszczy do Torunia
fot. Google Maps
GDDKiA otworzyła oferty już na wszystkie odcinki dotyczące projektu i budowy drogi ekspresowej S10 z Bydgoszczy do Torunia. Teraz poznaliśmy także chętnych gotowych nadzorować budowę szybkiej drogi.
Poszukiwania prowadzone są w podziale na dwa odrębne postępowania przetargowe. Łącznie nadzorem nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktami objęte mają zostać cztery odcinki drogi S10.

Pełnieniem nadzoru dotyczy odcinka nr 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25, odcinka nr 2 od węzła Emilianowo do węzła Solec, odcinka nr 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód oraz odcinka nr 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe.

Budowa drogi ekspresowej S 10 na odcinku od Bydgoszczy do Torunia została podzielona na 4 odcinki, z których każdy stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia. Jak podkreśla zamawiający, celem podziału było umożliwienie określenia warunków udziału w każdym z postępowań na odpowiednio niższym poziomie w stosunku do wymagań dla całej inwestycji, co oznacza możliwie maksymalne rozszerzenie kręgu podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia. GDDKiA podkreśla przy tym, że wzajemne przenikanie się wielu aspektów na poszczególnych odcinkach takich jak kwestie prawne, formalne, finansowe, harmonogramy, koordynacja budów na styku, ciągłość dróg dojazdowych, organizacja ruchu w obszarze wpływu inwestycji, współpraca z podmiotami trzecimi pociąga za sobą koordynację prac i działań wykonawców robót i nadzoru.

Do przetargu na nadzór obu odcinków stanęło aż 13 firm. GDDKiA przygotowała na zamówienie 27,71 mln zł brutto. Tylko dwóch oferentów nie zmieściło się w kosztorysie. Najtańszą ofertę przygotowało konsorcjum BBC Best Building Consultant z kwotą 22,22 mln zł brutto. Najdroższą ofertę złożyło Egis Poland na kwotę 40,03 mln zł brutto. W obu zadaniach na nadzór cena wyboru wykonawcy to 60 proc. Następnym jest kryterium jakościowe (26 proc.), na które składa się cykliczność wykonywania zdjęć, przeprowadzaniu kontroli jakości, stworzenia help desku i opracowania szkoleń. Ostatnim kryterium jest doświadczenie personelu konsultanta (14 proc.).

Jak podkreśla GDDKiA wykonawca będzie pełnił nadzór nad projektowaniem, weryfikował dokumentację projektową, jej kompletność i wzajemną zgodność. Zadaniem będzie też zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrola nad realizacją robót aż do daty wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności. Zamawiający wymaga także prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu i współpracy w tym zakresie ze służbami GDDKiA. Wykonawca będzie świadczył usługi stałego monitoringu i nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. Będzie brał udział w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowaniu usunięcia ewentualnych usterek czy wad. Firmy będą także wspierać zamawiającego jako „lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją projektu” – czytamy w specyfikacji zamówienia.

Dla odcinków nr 1 oraz 2 przewidziano minimalny czas realizacji na 72 miesiące. Dla pozostałych dwóch odcinków jest to już 68 miesięcy. Projekt jest przewidziany do współfinansowania ze środków unijnych w ramach POIiŚ.

Realizacja projektu budowy drogi S10 jest również w fazie przetargowej. Poznaliśmy już oferty złożone przez wykonawców na realizację trzech z czterech planowanych odcinków. W połowie września otwarto koperty dla odcinka między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe. Wcześniej wykonawcy wycenili już odcinki Bydgoszcz Południe – Emilianowo wraz z rozbudową DK-25, oraz Solec – Toruń Zachód. Na początku listopada poznaliśmy natomiast oferty dla odcinka Emilianowo – Solec. Realizacja zaplanowana jest w formule projektuj i buduj.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony