Partnerzy serwisu:

Wnioski z IV Konferencji BRD: Skuteczniej egzekwować przepisy ruchu drogowego

Rynek Infrastruktury 12.01.2014

Wnioski z IV Konferencji BRD: Skuteczniej egzekwować przepisy ruchu drogowego
fot. Włodzimierz Włoch
W końcu 2013 roku przesłane zostały do parlamentarzystów, władz państwowych i samorządowych wnioski IV Konferencji BRD Polskiego Kongresu Drogowego. Kilka z nich dotyczy egzekwowania przepisów ruchu drogowego i polityki karania za ich nieprzestrzeganie, w tym m.in. podwyższenia kar za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Efektem IV Konferencji BRD Polskiego Kongresu Drogowego „Działania WORD dla poprawy bezpieczeństwa. Młodzi na drodze – prawo do życia”, która obradowała w dniach 26-27 września ub.r. w Janowie koło Chełma (woj. lubelskie) stały się dokument zawierający wnioski, odnoszące się do wielu obszarów mających wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Wnioski trafiły do polityków i przedstawicieli administracji, którzy mają wpływ na kształt przepisów prawa i praktykę ich stosowania.

 

Wśród postulatów dotyczących egzekwowania przepisów ruchu drogowego znalazło się podwyższenie grzywien w formie mandatu karnego za wykroczenia, które są głównymi przyczynami wypadków drogowych. Dotyczy to zwłaszcza przekroczenia dozwolonej prędkości, nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowego wyprzedzania oraz naruszenia przepisów o zachowaniu się wobec pieszych. Zdaniem uczestników konferencji zmiany wymaga także polityka karania przez sądy za przestępstwa z art. 178a kodeksu karnego. („Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.). Grzywny nakładane przez sądy za tego rodzaju przestępstwa są bardzo często niższe od grzywien stosowanych przez policjantów w postępowaniu mandatowym za wykroczenia popełniane w ruchu drogowym, co nie jest prawidłowe biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

 

Proponuje się również, by odmowa poddania się badaniu stanu trzeźwości urządzeniem przeznaczonym do tego rodzaju badań była automatycznie kwalifikowana jako popełnienie przestępstwa z art. 178 a § 1 lub 2kk co spowoduje zaoszczędzenie czasu służby policjantów na wykonywanie czynności związanych z przewiezieniem osoby zatrzymanej do oceny stanu trzeźwości w celu pobrania krwi do badań na zawartość alkoholu w organizmie w placówce medycznej.

 

Powodem powstawania niebezpiecznych zdarzeń w ruchu drogowym jest także niedostatek umiejętności kierowców. W obszarze problemów dotyczących kształcenia i doskonalenia umiejętności kierowców zwraca się uwagę na wzmocnienie roli instruktora nauki jazdy poprzez zaostrzenie warunków jakie powinni spełniać kandydaci na przyszłych instruktorów. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania zaświadczenia psychologa w zakresie spełniania określonych cech intelektualnych, gwarantujących prawidłowe i umiejętne przeprowadzenie nauki jazdy. Konieczne jest także jak najszybsze wprowadzenie ustawowego obowiązku doszkalania młodych kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy w okresie między czwartym, a ósmym miesiącem pierwszego roku po uzyskaniu prawa jazdy kat. „B”.

 

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego powinny otrzymać możliwość prowadzenia warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów. Przyczyni się to do poprawy wyszkolenia instruktorów i co za tym idzie właściwego doboru przez instruktora środków dydaktycznych stosowanych podczas cyklu szkolenia kierowcy w celu uzyskania jak najlepszych efektów szkoleniowych. Niezbędna jest również korekta przepisów prawa w celu uruchomienia szkoleń i egzaminów na kat. prawa jazdy „AM”, ponieważ obecnie ze względu na trudności w jej realizacji motorowerzyści jeżdżą po drogach publicznych bez wymaganych uprawnień.

 

Bezpieczeństwo na drogach zwiększy się także dzięki powszechnemu wychowaniu komunikacyjnemu. Po raz kolejny zgłoszony został postulat o wprowadzenie do programu nauczania początkowego w szkołach podstawowych dostatecznej ilości godzin w zakresie nauki podstawowych zasad BRD oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wymaga to przygotowanie kadr oświatowych poprzez organizowanie szkoleń dla nauczycieli z udziałem WORD, Policji, Stacji Ratownictwa Medycznego. W wybranych szkołach i przedszkolach powinny powstać pracownie BRD przy udziale poszczególnych WORD-ów oraz lokalnych samorządów. 


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Fotoradary i bezpieczeństwo na drogach
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony