Partnerzy serwisu:

Wstępne wyniki. ZUE na niewielkim plusie za 2019 r.

Redakcja 05.02.2020

Wstępne wyniki. ZUE na niewielkim plusie za 2019 r.
fot. ZUE
Według wstępnych wyników finansowych ZUE w 2019 roku ma zysk netto na poziomie 3,1 mln zł w stosunku do 64 mln zł straty z roku 2018. Firma odnotowała wzrost przychodów o 20 proc. w stosunku do porównywalnego okresu.
Uzyskane w 2018 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 934,9 mln zł (w 2018 roku było to 763,8 mln zł). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 23,1 mln zł (-62,0 mln zł – w roku 2018), zysk na działalności operacyjnej to 6,3 mln zł, a zysk netto 3,1 mln zł – w 2018 roku ZUE Zanotowało 64 mln zł straty.

W całej Grupie Kapitałowej ZUE za rok 2019 przychody ze sprzedaży sięgnęły 996,2 mln zł, zysk brutto na sprzedaży wyniósł 27,9 mln zł w stosunku do 56 mln zł straty w roku ubiegłym, zysk ma działalności operacyjnej to 7,9 mln zł (wobec 77,9 mln zł straty w 2018 r. a zysk netto 3,8 mln zł podczas gdy rok wcześniej zanotowano stratę na poziomie 62,6 mln zł.

Jak podano w komunikacie, na poziomie skonsolidowanym wartość przychodów ze sprzedaży w 2019 roku zwiększyła się w stosunku do 2018 roku o 20% i o 140% w stosunku do roku 2017. Skonsolidowana wartość przychodów wyniosła prawie 1 miliard zł i jest to najwyższa wartość rocznych zagregowanych przychodów ze sprzedaży w dotychczasowej działalności Grupy Kapitałowej ZUE.

Spółka od 2017 roku ma dodatnią dynamikę przychodów, co jest głównie efektem zaangażowania w prace w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Część portfela zamówień Spółki stanowią kontrakty kolejowe pozyskane w latach 2016-2017 w ramach tego programu. Zadania z tego okresu charakteryzują się niską marżowością ze względu na nieprzewidywalny i niezależny od Spółki wzrost kosztów realizacji oraz brak realnej waloryzacji – wskazuje spółka w komunikacie.

Udział tych kontraktów kolejowych sukcesywnie zmniejsza się na rzecz kontraktów kolejowych oraz kontraktów miejskich zawartych w latach późniejszych oraz pozyskiwanych aktualnie.

Marżowość nowych kontraktów spółka ocenia jako satysfakcjonującą.

Jak poinformowano, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE maja obecnie portfel zamówień o wartości ok. 1,9 mld zł.

– ZUE dywersyfikuje portfel zamówień poprzez pozyskiwanie zleceń na rynku miejskim, które charakteryzują się krótkim czasem od rozstrzygnięcia przetargów do wejścia na plac budowy i krótkimi czasami realizacji, stąd ryzyka nieprzewidywalnych zmian kosztów na tych zadaniach są znacznie mniejsze w porównaniu z ryzykami na dużych zadaniach kolejowych – czytamy w komunikacie.
Spółka rozbudowuje także portfel kontraktów kolejowych i liczy m.in. na realizację kolejnych planowanych inwestycji, takich jak np. budowa nowych linii kolejowych w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony