Partner serwisu

Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 133 Krzeszowice – Kraków Mydlniki

Marcin Pomierny, Tomasz Koziarski, Keller Polska 24.10.2018

Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 133 Krzeszowice – Kraków Mydlniki
fot. Keller Polska
Wielkimi krokami zbliża się zakończenie prac związanych ze wzmocnieniem podtorza na odcinku linii kolejowej nr 133, pomiędzy Krakowem i Krzeszowicami. Jest to kolejny odcinek trasy, należący do międzynarodowego korytarza E30 prowadzący od Dolnego Śląska przez Górny Śląsk, Małopolskę po Podkarpacie, gdzie doskonale spisała się technologia DSM (Deep Soil Mixing).
Prowadzone na linii kolejowej nr 133, odcinek Krzeszowice – Kraków Mydlniki, roboty budowlane to część ważnego zadania, którego głównym celem jest poprawa jakości połączenia kolejowego pomiędzy Katowicami, a Krakowem. Założeniem modernizacji jest dostosowanie stacji i szlaków do warunków technicznych, które umożliwią przejazd pociągów pasażerskich z prędkością maksymalną 160 km/h i pociągów towarowych z prędkością maksymalną 120 km/h. W efekcie prowadzonych prac czas przejazdu pomiędzy dwoma południowymi aglomeracjami skróci się nawet o połowę i jednocześnie zwiększy się bezpieczeństwo oraz przepustowość funkcjonującej linii kolejowej. Podniesie się tym samym jej atrakcyjność i konkurencyjność w porównaniu do innych środków transportu.

 
Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji. Odcinek linii kolejowej nr 133 Krzeszowice – Kraków Mydlniki

Zwiększenie prędkości oraz występujące na przedmiotowym odcinku trasy E30 miejsca z gruntami słabonośnymi wymagały zastosowania rozwiązania, które zapewni stateczność nasypów kolejowych oraz zredukuje nadmierne i nierównomierne ich osiadanie. W tej sytuacji firma Keller Polska zaproponowała autorskie rozwiązanie wzmocnienia istniejących nasypów w technologii kolumn DSM o średnicy 80 cm wraz z warstwą transmisyjną z gruntu stabilizowanego cementem (rysunek 2). Zadaniem kolumn jest przeniesienie obciążeń na warstwy nośne, ograniczenie osiadania oraz zapewnienie stateczności globalnej nasypu kolejowego. Natomiast zwieńczająca kolumny warstwa transmisyjna o grubości 40 cm ma za zadanie przekazać obciążenia od konstrukcji torowiska oraz ruchu pociągów na ich głowice.

 
Rysunek 2. Schemat rozwiązania wzmocnienia podtorza – przekrój typowy

Formowanie kolumn DSM o zakładanej średnicy i długości polega na mechanicznym zmieszaniu istniejącego podłoża gruntowego z zaczynem cementowym (rysunek 3). Prosta w założeniu metoda, wymaga jednak zarówno poprawnego zaprojektowania, jak również nowoczesnych maszyn oraz ścisłej bieżącej kontroli wykonania robót.

 

Rysunek 3. Formowanie kolumn DSM o średnicy 80 cm

Dużą zaletą technologii DSM jest możliwość wykonywania robót w odległości nawet 1,5 km od zaplecza produkcyjnego, gdzie wytwarzany jest zaczyn cementowy, skąd jest pompowany do odległej wiertnicy wykonującej kolumny. Pozwala to realizować prace na trudno dostępnych odcinkach linii kolejowych, np. w lasach, gdzie brakuje infrastruktury drogowej i/lub występują ograniczenia w wykonaniu tymczasowych dróg technologicznych. Korzyścią technologii są małe ilości urobku oraz wykonywanie kolumn DSM praktycznie bez wstrząsów i rozpychania gruntu tj. bez negatywnego wpływu na stan istniejącego nasypu oraz infrastruktury kolejowej. Dodatkową zaletą jest możliwość szybkiego rozpoczęcia prac torowych po wykonaniu wzmocnienia kolumnami DSM oraz korzystny stosunek ceny do jakości i objętości wzmocnienia. Te wszystkie cechy sprawiły, że technologia DSM była najczęściej stosowaną metodą wgłębnego wzmacniania podtorza podczas modernizacji linii kolejowej nr 91 na odcinku Kraków – Rzeszów. W latach 2013 - 2016 firma Keller Polska wykonała w ramach tej inwestycji ok. 182 tys. mb kolumn własnie w technologii DSM.

W przypadku realizacji na odcinku linii kolejowej nr 133 Krzeszowice – Kraków Mydlniki powierzone nam przez Generalnego Wykonawcę (Konsorcjum Vias Y Construcciones SA, Dragados SA, Electren SA) prace obejmowały kompleksowe roboty związane z wgłębnym wzmocnieniem. Począwszy od przygotowania dokumentacji projektowej, przez wykonanie ok. 135 tys. mb kolumn DSM dla wzmocnienia podtorza na łącznym odcinku ok. 6 km trasy oraz dla posadowienia siedmiu obiektów inżynierskich, po warstwę transmisyjną z gruntu stabilizowanego cementem w ilości ok. 72 tys. m2. Prace będące właśnie na ukończeniu rozpoczęły się w listopadzie 2016 roku i były prowadzone w czterech etapach dostosowanych do fazowania robót zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Dziękujemy naszym Partnerom biznesowym za wspólną realizację i polecamy technologię DSM przyszłym potencjalnym Klientom.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Keller Polska
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony