Partner serwisu

Zabezpieczenie wykopu oraz posadowienie fundamentów w ramach rozbudowy Hotelu Diament w Katowicach

M. Śmieszek, M. Posłajko 10.07.2020

Zabezpieczenie wykopu oraz posadowienie fundamentów w ramach rozbudowy Hotelu Diament w Katowicach
fot. Keller Polska
Centrum stolicy Śląska od kilku lat znacząco podlega modernizacji, co wiąże się ze wzrostem atrakcyjności miasta i potrzebą większej liczby miejsc dla biznesmenów, turystów i innych podróżnych. Stając naprzeciw wyzwaniu, spółka Hotele Diament, postanowiła, w miejscu po wyburzonej kamienicy sąsiadującej z istniejącym budynkiem hotelowym, wybudować nowy obiekt stanowiący rozbudowę istniejącego już Hotelu Diament.
Hotel Diament zlokalizowany jest przy ul. Dworcowej w Katowicach tuż obok modernizowanego Starego Dworca (fot. 1.). W ramach rozbudowy hotelu zaprojektowano budynek o pięciu kondygnacjach nadziemnych (z planowaną nadbudową o kolejną kondygnację) i jednej podziemnej, co pozwoli na udostępnienie w przyszłości ok. 130 pokoi, restauracji, SPA, sali fitness oraz parkingu podziemnego i naziemnego.

Z uwagi na lokalizację budowy w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, w sercu miasta, konieczne było wykonanie zabezpieczenia wykopu oraz – z uwagi na panujące warunki gruntowe w poziomie posadowienia – wzmocnienie podłoża. W ramach podjętych przez Keller Polska prac geotechnicznych, zleconych bezpośrednio przez Inwestora, zaprojektowano palisadę z pali wierconych w orurowaniu VDW (niem. Vor Der Wand znane też jako CCFA ( ang. Cased Continuous Flight Auger) oraz wykonanie kolumn betonowych RI ( ang. Rigid Inclusion).

 
Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji z widokiem elewacji frontowej (mat. Inwestora)

Palisadę z pali VDW zaprojektowano z pali o średnicy Ø 610 mm w rozstawie 53 cm, w układzie co drugi pal zbrojony. Zaprojektowano i wykonano łącznie 1995 mb pali VDW o długościach od 6 do 12,5 m. Czynnikiem decydującym o doborze tej technologii była konieczność zapewnienia stateczności otworu podczas wiercenia, ze względu na nienajlepszy stan sąsiadujących kamienic, brak udarów oraz wibracji podczas formowania pali, a także zapewnienie minimalnych odchyłek wykonawczych z uwagi na wiercenie pali tuż przy istniejących ścianach sąsiednich budynków, jak również ciągła rejestracja parametrów produkcyjnych pali.

Z uwagi na istniejące tuż za granicą działki budynki oraz głębokość wykopu wynoszącą od 4,5 do 5,5 m palisada była rozpierana tymczasową konstrukcją stalową w postaci oczepu z profili HEB 300 oraz rozpór z rur o średnicy RO 508/12mm (Rys. 2).

Na rozparcia użyto ok. 45 ton stali (oczepy, rozpory, elementy łączące). Montaż rozpór wykonano ze wstępnego wykopu (ok. 2,5 m poniżej poziomu roboczego), a demontaż nastąpił po wykonaniu stropu kondygnacji podziemnej. Wykonana palisada stanowi docelowe zabezpieczenie wykopu oraz konstrukcję ścian fundamentowych. W ramach stabilizacji podczas wiercenia pali oraz zwiększenia precyzji wykonania palisady przygotowano żelbetowe murki prowadzące (Rys. 3).

Pale zbrojono prefabrykowanymi koszami stalowymi, których łączny ciężar wyniósł około 25 ton. W miejscach koncentracji obciążeń w rejonie słupów i ścian nośnych kondygnacji podziemnej jako wzmocnienie podłoża wykonano również betonowe kolumny o średnicy Ø 610 mm. Wykonano łącznie 990 mb kolumn o długości trzonów około 8 m.

Ponadto w ramach prac wykonano również prace ziemne (przygotowanie powierzchni roboczej dla palownicy, wykopy) wraz z wylaniem betonu podkładowego dla płyty fundamentowej budynku. W ramach prac ziemnych wykonano wykop o głębokości od 4,85 m do 5,66 m i łącznej kubaturze ok. 5500 m3 oraz wykonano warstwę betonu podkładowego o kubaturze ok. 90m3.

 
Rysunek 2. Schemat rozwiązania zabezpieczenia wykopu i wzmocnienia podłoża

 
Rys. 3. Szalunek do wykonania żelbetowych murków prowadzących palisadę

 
Rys. 4. Widoku wykopu z zamontowaną konstrukcją rozparcia i zapleczem budowy

Początek prac miał miejsce na przełomie maja i czerwca 2018 roku natomiast zakończenie robót (zdjęcie rozpór stalowych stanowiący ostatni etap prac firmy Keller Polska na budowie) miał miejsce na przełomie stycznia i lutego 2019 r. Podczas realizacji projektu firma Keller Polska dzięki swojemu dużemu doświadczeniu przy wykonywaniu podobnych inwestycji wykonała prace przede wszystkim w sposób bezpieczny.

Ponadto potrafiła sprostać wyzwaniom takim jak: problemy logistyczne z dojazdem i wjazdem na budowę ciężkim sprzętem budowlanym po wąskich drogach jednokierunkowych w centrum dużego miasta, praca na stosunkowo niedużym placu budowy, przy montażu zaplecza na chodniku ulicy Dworcowej (Rys. 4), usunięcie z podłoża niezidentyfikowanych na etapie projektu przeszkód (stare fundamenty, instalacje), wykonanie pali niemal na styku z istniejącymi fundamentami i wiele innych dyktowanych przez codzienne realia na budowie.

Autorzy: Michał Śmieszek, Mariusz Posłajko/Keller Polska
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Keller Polska
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony