Partnerzy serwisu:

Zachodniopomorskie rozliczyło poprzednią perspektywę

red/inf. pras. 17.07.2018

Zachodniopomorskie rozliczyło poprzednią perspektywę
fot. UM Woj. Zachodniopomorskiego
Województwo zachodniopomorskie rozliczyło perspektywę finansową 2007-2013. To jeden z pierwszych pięciu regionów, któremu udało się zakończyć ten proces. Jak wynika z podsumowania, w rozwój regionu zainwestowano 862 mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego. Infrastruktura transportowa znalazła się na drugim miejscu wśród najmocniej doinwestowanych obszarów.
Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie końcowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ), a tym samym zakończyła sprawdzanie sposobu wydatkowania środków minionej perspektywy przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekty można było realizować zgodnie z zasadą N+2 do końca 2015 roku, natomiast sprawozdanie końcowe składano do końca marca 2017 roku.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podczas spotkania z dziennikarzami podkreślał, że przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego kierował się dwoma priorytetami. – Po pierwsze wykorzystać każde 862 mln euro do rozwoju Pomorza Zachodniego. Ani jednego euro nie oddajemy do Brukseli. Po drugie, by realizować jak najlepsze jakościowo projekty. Chcieliśmy inwestować, a nie wydawać pieniądze.

Główny cel realizacji Programu Regionalnego, a więc zwiększenie konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców został zrealizowany w większym zakresie niż zakładano. Powstało więcej nowych miejsc pracy, uzbrojono dwa razy więcej terenów pod inwestycje czy sześciokrotnie więcej obszarów poddano rewitalizacji.

– Skala inwestycji wygenerowanych przez projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego to 6,3 mld zł. W kwocie tej są też pieniądze zainwestowane przez beneficjentów. Należy też zaznaczyć, że część tych środków, prawie 400 mln zł, została zainwestowana w instrumenty zwrotne i wciąż pracuje na rozwój Pomorza Zachodniego w formie pożyczek, poręczeń i reporęczeń – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Najwięcej środków Regionalnego Programu Operacyjnego, bo 250,8 mln euro, a więc 29% alokacji, przeznaczono na rozwój gospodarczy regionu.

Drugim silnie doinwestowanym obszarem poprzedniej perspektywy była infrastruktura transportowa, na której rozwój przeznaczono 26% środków Programu Regionalnego, czyli 225 mln euro. Pieniądze te pozwoliły na wybudowanie i przebudowanie ponad 400 km dróg w regionie, dzięki którym znacząco poprawiło się bezpieczeństwo i komfort podróży po Pomorzu Zachodnim. Przebudowana droga wojewódzka nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo to tylko jeden z wielu przykładów realizowanych na Pomorzu Zachodnim inwestycji, które zwiększyły dostępność transportową regionu.

Oszczędności wynikające z inwestycji w transport szacowane są na ok. 1,1 mld zł rocznie.

Dobrze wydatkowane środki unijne pozwoliły na modernizację zachodniopomorskich kolei. Dostępność transportu kolejowego zwiększyła się, m.in. dzięki budowie łącznicy kolejowej do portu lotniczego w Goleniowie oraz rewitalizacji linii do Wałcza. Przebudowano 203 km linii kolejowych, na które wyjechało 10 nowych szynobusów. Dodatkowo wyremontowano 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EN-57). Zachodniopomorski transport publiczny zyskał 102 nowe autobusów i 28 zmodernizowanych tramwajów.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony