Partnerzy serwisu:

Zbliża się budowa małej obwodnicy Trzebnicy. Przetarg na dokumentację w sierpniu

mr 13.07.2020

Zbliża się budowa małej obwodnicy Trzebnicy. Przetarg na dokumentację w sierpniu
fot. Google Maps
Minister infrastruktury podpisał program inwestycji dla tzw. małej obwodnicy Trzebnicy o długości 1,5 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 15. Budowa odcinka ma umożliwić skierowanie ruchu tranzytowego i lokalnego z drogi krajowej nr 15 na drogę ekspresową S5.
DK-15 przebiega przez województwa dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i ma długość ok. 374 km. Łączy Trzebnicę z Ostródą. Na odcinku Trzebnica − Gniezno trasa stanowi alternatywę dla drogi ekspresowej nr 5, gdzie omija Poznań. We Wrześni bezkolizyjnie przecina A2. Jest to droga klasy G (główna) i GP (główna ruchu przyspieszonego). Na Dolnym Śląsku droga ma długość ok. 50 km i przebiega od Trzebnicy do granicy województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego w Cieszkowie.

W ramach zadania zaplanowano budowę 1,5-kilometrowej obwodnicy Trzebnicy, która będzie przebiegać na północ od miasta. Inwestycja obejmuje również budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę/budowę skrzyżowania, budowę oświetlenia, ekranów akustycznych, a także przebudowę sieci kolidujących z inwestycją, w tym między innymi magistrali wodociągowej i linii energetycznych oraz budowę dróg serwisowych i dojazdowych. Włączenie obwodnicy zaplanowano około km 2,8 dawniej droga krajowa nr 5, natomiast jej zakończenie około km 3,9 istniejącej drogi krajowej nr 15.

Budowa obwodnicy Trzebnicy pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego pomiędzy drogą ekspresową S5 a drogą krajową nr 15 w relacji Trzebnica − Milicz − Toruń, wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Prace przygotowawcze mają trwać w latach 2021-2028, a realizacja robót w latach 2027-2029.

Trwa opracowywanie dokumentacji dla przebudowy drogi krajowej nr 15 na odcinku Trzebnica – Skoroszów. Inwestycja obejmuje rozbudowę DK-15 na odcinku o długości 9,775 km (od km 3+925 do km 13+700). Celem inwestycji jest przebudowa drogi wraz z podniesieniem nośności do 115 kN/oś poprzez wymianę warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego oraz poprawę warunków gruntowo-wodnych. W ramach zadania zostaną przebudowane istniejące chodniki dla pieszych, ale również powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe oraz oświetlenie drogowe. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach i decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej ma nastąpić w listopadzie 2021 r.

W lutym 2020 r. siedem obwodnic dolnośląskich miast zostało ujętych w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. 22 kwietnia br. Minister Infrastruktury zatwierdził Program inwestycji dla obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15.W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi krajowej nr 15 klasy GP, o długości 12 km. Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tej miejscowości. Inwestycja wymagać będzie przeprowadzenia analiz wariantów przebiegu obwodnicy. Proces przygotowawczy będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium-techniczno-ekonomiczno-terytorialnego, elementów koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz wykonania badania podłoża gruntowego (STEŚ-R).

W sierpniu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji 1,5-kilometrowej obwodnicy Trzebnicy. Przetarg na roboty w formule „projektuj i buduj” jest planowany w II kw. 2024 r., a realizacja w latach 2027-2029. W tym roku na DK-15 planowane są do realizacji remonty cząstkowe nawierzchni w miejscowościach Cieszków, Rakłowice i Milicz. W ramach realizacji zadań wymieniona będą podbudowa i nawierzchnia jezdni. Wyremontowane zostaną pobocza, odwodnienie oraz wymienione urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odnowione zostanie także oznakowanie pionowe i poziome.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony