Partner serwisu

Zduńska Wola Karsznice: Terminal bez dofinansowania. Co zrobi PKP Cargo?

Roman Czubiński 11.02.2021

Zduńska Wola Karsznice: Terminal bez dofinansowania. Co zrobi PKP Cargo?
Zdjęcie ilustracyjne
Łódzki Urząd Marszałkowski odrzucił wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych budowy terminalu intermodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach. Tym samym inwestycja, której biznesplan od początku był oparty o założenie unijnego wsparcia finansowego, na razie nie zacznie powstawać. PKP Cargo zapewnia jednak, że nadal uważa inwestycję za ważną dla siebie, i zapowiada pracę nad innymi rozwiązaniami finansowymi.
W październiku 2019 r. PKP Cargo i PKP SA zawarły umowę o wspólnej budowie w Zduńskiej Woli Karsznicach terminalu intermodalnego. Inwestycję miała prowadzić spółka celowa ONECARGO, której nazwę zmieniono potem na „Centralny Terminal Multimodalny” (CTM). Maksymalny wkład PKP Cargo miał nie przekraczać 25 mln zł brutto. PKP SA ze swej strony miały wnieść do przedsięwzięcia prawo użytkowania wieczystego nieruchomości lub skapitalizowany czynsz. 13 stycznia, a potem pod koniec sierpnia 2020 r. podpisano aneksy podnoszące kapitał spółki i zmieniające jej strukturę właścicielską na korzyść PKP Cargo. Maksymalny udział przewoźnika w inwestycji wzrósł tym samym do 51,3 mln zł, w tym 30,4 mln zł stanowiła udzielona spółce pożyczka.

Warunkiem budowy terminalu miało być jednak otrzymanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020. Środki miałyby pochodzić z Osi Priorytetowej III Transport (Działanie III.3 – Transport multimodalny). Złożony przez CTM wniosek o dofinansowanie został tymczasem odrzucony. Spółka złożyła protest w sprawie decyzji o negatywnej oceny merytorycznej swojego projektu, jednak Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nie uwzględnił go. „Zarząd CTM podjął decyzję o zaniechaniu dalszej procedury odwoławczej od wyników konkursu” – czytamy w dzisiejszym raporcie.

PKP Cargo zastrzega jednak, że nie rezygnuje z samej budowy centrum logistycznego w Karsznicach. „W związku z faktem, iż terminal we wskazanej lokalizacji stanowiłby istotne uzupełnienie infrastruktury punktowej Grupy PKP Cargo, Zarząd Spółki zadecydował o podjęciu kroków w celu analizy innych rozwiązań, które umożliwiłyby realizację tej inwestycji przez PKP Cargo Terminale Sp. z o. o., jako spółki dedykowanej w ramach Grupy PKP Cargo do tego obszaru operacyjnego” zaznaczono w dokumencie.

Terminal w Karsznicach ma być nowoczesnym, multimodalnym centrum logistycznym, jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Jego konstrukcję zaplanowano jako modułową, tak by w przyszłości łatwo było rozbudowywać go o kolejne segmenty. Na miejsce powstania „suchego portu” wybrano teren należący dawniej do Zakładu Taboru Karsznice. Głównym zadaniem obiektu będzie kompleksowa obsługa logistyczna połączeń kontenerowych na Nowym Jedwabnym Szlaku, a także z polskich portów bałtyckich na południe kraju i regionu. Według deklaracji składanych przy podpisywaniu umowy pierwsze elementy kompleksu mogły rozpocząć działanie już w 2021 r.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Intermodal
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony