Partner serwisu

Zgierz: Mimo pandemii i galopujących cen udaje się realizować plany inwestycyjne

Kasper Fiszer 06.09.2021

Zgierz: Mimo pandemii i galopujących cen udaje się realizować plany inwestycyjne
Zgierzfot. Anirolak, lic. CC BY-SA 3.0
Władze podłódzkiego Zgierza zapowiadają szereg inwestycji drogowych dofinansowanych z krajowych programów pomocowych, które obejmą przede wszystkim mniejsze ulice. Dotychczasowe założenia udaje się realizować pomimo pandemii i gwałtownego wzrostu cen materiałów czy usług, choć część prac kończy się z opóźnieniem. Są jednak i takie kontrakty, które udaje się zamykać przed czasem.
Zgierz pozyskał w ostatnim czasie dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację kilku istotnych inwestycji, na których przeprowadzenie zawarto już kontrakty w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na etapie projektowym jest obecnie przebudowa ulic Proboszczewice i Bocznej (wartość umowy to 3 mln 948 tys. zł, dofinansowanie na poziomie 50 proc.). Toczą się natomiast już prace budowlane w ramach zadania obejmującego przebudowę Norwida i Reja. Tam zakończony został już etap robót kanalizacyjnych, teraz powstają m.in. nowe chodniki. Przedsięwzięcie warte jest ok. 900 tys. zł, a połowa tej kwoty będzie pochodzić z FDS.

Sporo przedsięwzięć dofinansowanych ze źródeł krajowych

W dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach „Boruta” powstanie natomiast nowy ciąg ulic. Aktualnie trwa projektowanie przyszłych ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej i Struga, a kontrakt w formule „zaprojektuj i wybuduj” opiewa na niemal 10 mln zł. Zgierz pozyskał sześciomilionowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tego samego źródła pochodzi dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł na przebudowę Przygranicznej i Fijałkowskiego. – Obecnie trwają prace nad ponownym wszczęciem procedury przetargowej – informuje Renata Karolewska z Urzędu Miasta Zgierza.

Równolegle samorząd przygotowuje dokumentację techniczną przebudów szeregu mniejszych ulic. Prace mają objąć m.in. system odwodnienia. Na ten cel przeznaczono łącznie ok. 500 tys. zł środków własnych. Niezależnie od tego planowana jest budowa oświetlenia drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa na szeregu przejść dla pieszych (tę inwestycję dofinansuje Urząd Wojewódzki), – Rada Miasta podjęła ponadto uchwałę, na mocy której wytypowano 23 odcinki dróg do starania się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dodaje nasza rozmówczyni.

Największy problem to wzrost cen materiałów i usług budowlanych

– Miasto wykorzysta każdą okazję do pozyskania wsparcia finansowego na remonty i modernizację wysłużonej tkanki miejskiej – zapewnia przedstawicielka magistratu. Samorząd zgłosił więc chęć pozyskania środków na przebudowę ul. Przygranicznej i kilka innych przedsięwzięć niezwiązanych z infrastrukturą drogową w ramach rządowego Polskiego Ładu. Na razie nie ma natomiast konkretnych założeń dotyczących pozyskiwania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Miasto tłumaczy bowiem, że wciąż ma za mało danych, by móc przygotowywać wnioski. – Jeśli będziemy spełniać warunki formalne, z całą pewnością przystąpimy do konkursów – usłyszeliśmy.

Renata Karolewska zwraca przy tym uwagę na problemy, jakie pojawiają się dziś przy realizacji inwestycji drogowych. – Coraz trudniej jest o odpowiedzialnych wykonawców. Do tego mamy galopujące ceny na rynku usług i materiałów – stwierdza. Mówi też o ograniczeniach i opóźnieniach, jakie zrodziły się w czasie pandemii koronawirusa. Wydłużeniu ulec miała zwłaszcza faza projektowa, np. w zakresie uzgodnień z gestorami sieci. Podkreśla jednak, że ostatecznie miastu udało się zrealizować zamierzenia inwestycyjne, przy czym część robót jest opóźniona, ale inne kontrakty kończą się przed czasem.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport