Partner serwisu

Zielone światło KE dla inwestycji w stacje ładowania w Polsce

inf. pras. 31.10.2021

Zielone światło KE dla inwestycji w stacje ładowania w Polsce
fot. Pixabay
Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy państwa w wysokości 173 mln euro na rzecz stacji ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych w Polsce. Komisja nie dopatrzyła się w tym działaniu naruszenia zasad konkurencji, dostrzegła natomiast spójność z celami Zielonego Ładu.
Komisja Europejska stwierdziła, że polskie plany inwestowania w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Przedmiotowe działania przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku, zgodnie z celami Komisji zawartymi w Zielonym Ładzie.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji, oznajmiła: – Realizowany w Polsce program o wartości 173 mln euro będzie promował paliwa alternatywne i zachęcał konsumentów do korzystania z bardziej ekologicznych pojazdów, nie zakłócając nadmiernie konkurencji. Przyczyni się to do redukcji szkodliwych emisji, co jest zgodne z celem Europejskiego Zielonego Ładu.

Celem programu jest stworzenie kompleksowej sieci infrastruktury ładowania pojazdów na trasach należących do transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), a także na innych drogach w Polsce.

Program będzie dysponował budżetem w wysokości ok. 173 mln euro (800 mln zł) na lata 2021–2025 i składa się z dwóch części: 151 mln euro (700 mln zł) zostanie przeznaczone na inwestycje w stacje ładowania pojazdów elektrycznych, ze szczególnym naciskiem na stacje szybkiego ładowania i infrastrukturę ładowania poza miastami, natomiast 22 mln euro (100 mln zł) zostanie przeznaczone na budowę publicznie dostępnych stacji tankowania wodoru w ramach projektu pilotażowego. Celem tego projektu pilotażowego jest zebranie danych rynkowych i biznesowych dotyczących sektora mobilności wodorowej w Polsce.

Wsparcie w ramach programu będzie miało formę dotacji bezpośrednich i będzie ograniczone do 50 proc. kwalifikowalnych kosztów inwestycji. Program jest otwarty dla wszystkich podmiotów gospodarczych spełniających określone normy, na przykład pod względem interoperacyjności infrastruktury. Ponadto wnioskodawcy będą musieli spełniać kryteria kwalifikowalności związane z finansowymi i organizacyjnymi wymogami dotyczącymi wykonalności projektów, w tym zapewnić odpowiednią lokalizację wspieranej infrastruktury.

Komisja dokonała oceny omawianego środka zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który umożliwia państwom członkowskim wspieranie rozwoju niektórych działań gospodarczych leżących we wspólnym interesie, pod pewnymi warunkami. Stwierdziła, że środek ten zachęci do bardziej powszechnego korzystania z pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych, a tym samym w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i zanieczyszczeń, zgodnie z celami UE w zakresie klimatu i środowiska oraz celami określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie.

Ponadto Komisja uznała, że będą zapewnione niezbędne zabezpieczenia ograniczające pomoc do minimum. W szczególności: wnioski będą weryfikowane w ramach niedyskryminacyjnej, otwartej i przejrzystej procedury, maksymalna kwota pomocy na jednego beneficjenta będzie ograniczona oraz znaczna część budżetu zostanie udostępniona tylko małym i średnim przedsiębiorstwom.

Komisja stwierdziła, że wkład programu w realizację unijnych celów w zakresie środowiska i klimatu przeważa nad zakłóceniem konkurencji i wymiany handlowej, które wsparcie to może ewentualnie spowodować.
W związku z tym Komisja zatwierdziła środek na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Elektromobilność
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony