Partnerzy serwisu:

ZUE, mimo wysokich przychodów, notuje stratę za 2018 rok

Redakcja/inf. pras. 29.03.2019

ZUE, mimo wysokich przychodów, notuje stratę za 2018 rok
fot. ZUE/mat. pras.
Podsumowanie roku 2018 w ZUE to kolejny przykład na to, że sytuacja na rynku nie jest dobra. Za wysokimi przychodami nie idzie marża. Grupa ZUE zanotowała w 2018 roku przychody na poziomie 832,7 mln zł i ujemne wyniki finansowe. To wynik niezależnych przeszkód kontraktowych, na które nałożył się radykalny wzrost kosztów realizacji kontraktów budowlanych – tłumaczą przedstawiciele firmy budowlanej realizującej przede wszystkim inwestycje kolejowe i miejskie.
Wskutek zaistniałych okoliczności spółka podjęła decyzję o obniżeniu prognozowanych marż na części realizowanych kontraktów kolejowych pozyskanych w latach 2016-2017 – poinformowano w komunikacie. Jak podkreślono, spółka kontynuuje i zamierza zrealizować zadania inwestycyjne zgodnie z zawartymi umowami z uwzględnieniem ich zmiany – w szczególności w postaci zwiększenia wynagrodzenia – tam gdzie jest to zasadne.

 

– Przyczyną obniżenia prognozowanych marż na niektórych kontraktach kolejowych było przede wszystkim wystąpienie niezależnych od ZUE przeszkód takich jak m.in. nieuregulowany stan prawny działek, opóźnienia procedur administracyjnych, braki w dostępności frontów robót, odmienne od zakładanych w SIWZ warunki fizyczne, w tym dotyczące dokumentacji geodezyjnej i stanu obiektów – tłumaczy Wiesław Nowak, prezes Zarządu ZUE S.A.

Wskazuje także na zmiany w obowiązujących przepisach prawa, czy oczekiwania artykułowane przez społeczności lokalne. Na te okoliczności nałożył się niemożliwy do przewidzenia na etapie ofertowania skokowy wzrost cen materiałów budowlanych, a także wzrost wynagrodzeń i kosztów prac podwykonawczych. Firma musiała się zmierzyć z rosnącymi kosztami usług logistycznych, a także utrudnieniami w dostawach towarów oraz przedłużającymi się procedurami przetargowymi.

– Na początku 2017 roku częściowo zabezpieczyliśmy się przed radykalnym wzrostem cen materiałów budowlanych poprzez zawarcie szeregu umów ramowych na dostawy materiałów strategicznych z ich producentami. Jednak na opisane przeszkody kontraktowe jak również pozostałe wzrosty kosztów w branży budowlanej, w szczególności kosztów robocizny, nie mamy wpływu i ponosimy ich skutki – stwierdza Wiesław Nowak.

W 2018 roku przychody segmentu budowlanego w Grupie ZUE wyniosły 763,8 mln zł, handlowego 71,8 mln zł, a działalności projektowej: 14,5 mln zł. Zarówno spółka Railway gft działająca w obszarze handlu, jak i BPK Poznań, odpowiadająca za segment projektowy, zanotowały w 2018 roku dodatnie wyniki finansowe.

W Grupie ZUE rok 2018 zakończył się stratą netto w wysokości 62,585 mln zł w porównaniu do 233 tys. zł zysku w roku 2017.

W minionym roku Grupa ZUE rozbudowała swoje struktury, by móc realizować również prace z zakresu robót żelbetowych, jak wiadukty, mosty, mury oporowe czy ekrany akustyczne. Inwestuje także w sprzęt budowlany. Łączna kwota nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Grupę w 2018 roku wynosi 20,6 mln zł – poinformowano w komunikacie.

Pomimo trudnego roku 2018, jak zapewniono, sytuacja Grupy ZUE jest stabilna. W minionym roku Spółka nie korzystała z dostępnych linii kredytowych, finansując działalność operacyjną w całości ze środków własnych. Na koniec 2018 roku wartość środków pieniężnych w Grupie wyniosła 81,7 mln zł.

Aktualny portfel zamówień Grupy wynosi ok. 1,9 mld zł. Spółka oczekuje również na rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 619 mln zł i kontynuuje rozbudowę portfela zamówień w sposób selektywny z uwzględnieniem ryzyk branżowych i zwiększając udział w portfelu kontraktów miejskich.

– Zamierzamy ukończyć realizowane kolejowe kontrakty zawarte w latach 2016 – 2017 zgodnie z zawartymi umowami z uwzględnieniem – tam gdzie to zasadne – ich zmiany, obejmującej w szczególności zwiększenie wynagrodzenia.

Obowiązujące przepisy jak również zawarte umowy umożliwiają zmianę należnego wykonawcy wynagrodzenia w sytuacji wystąpienia określonych, niezależnych od wykonawcy przyczyn. Prowadzimy w tej kwestii dialog i składamy adekwatne do sytuacji roszczenia kontraktowe – powiedział Prezes Zarządu ZUE S.A.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony